Ефективність державного управління

Видання внесене до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.)

Категорія “Б”

Галузі науки: економічні; державне управління

Спеціальності:

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

232 Соціальне забезпечення

256 національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

281 Публічне управління та адміністрування

 

Категорії Web of Science:

Соціальні науки, міждисциплінарні

Економіка

Менеджмент

Політичні науки

Публічне адміністрування

 

Індексується у наукометричних базах::

Index Copernicus International, Google Scholar

Анонси

 

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ СТАТЕЙ

 
  • Випуск 1 – до 15 березня поточного року;
  • Випуск 2 – до 15 червня поточного року;
  • Випуск 3 – до 15 вересня поточного року;
  • Випуск 4 – до 15 грудня поточного року.
 
Опубліковано: 2019-01-17
 
Більше анонсів...

№ 64 (2020)

Зміст

Теорія та історія державного управління

Інституціональні проблеми безпеки та оборони ЄС у контексті розширення співробітництва з Україною
А. О. Каляєв, О. М. Шаповал
Лібертаріанство у політико-правовому просторі національної та громадянської ідентичності
Г. С. Боровська
Публічні послуги у сфері публічного управління: теоретичні аспекти
О. Є. Войтик, Г. О. Іщенко
Люмпенізована демократія та її вплив на сучасне публічне управління
І. Б. Кіянка, Н. О. Левицька
Принципи взаємодії органів державної влади і громадських структур як основа гармонізації суспільства
В. О. Ундір

Механізми державного управління

Аналіз суб’єктів просторового розвитку в Україні
І. Б. Азарова, В. М. Вишневська, О. В. Яценко
Проблемні аспекти процесу впровадження публічних механізмів розвитку територіальних громад
М. А. Блажівська
Якість вищої освіти в контексті експертних оцінок роботодавців Східної України: аналіз результатів опитування та напрями вдосконалення механізмів державного управління
С. А. Мороз
Практичні аспекти застосування технологій аналізу даних великих масивів (Big Data) в публічному управлінні
О. С. Твердохліб, Н. В. Грицяк
Механізми державного управління сталим розвитком аграрного сектора та сільських територій
Л. О. Польська
Упровадження аналізу політики у діяльність органів державної влади (в умовах модернізації державного управління та реалізації парламентської реформи)
Н. В. Щербак
Правові засади управління процесами надання медичних послуг із допоміжних репродуктивних технологій в Україні
В. В. Юкало
Правовий механізм публічного управління розвитком електронної демократії в Україні
Я. В. Янсонс, А. І. Семенченко

Економічна політика та фінанси

Цивілізаційна парадигма сталого розвитку
В. С. Загорський, Є. М. Борщук
Зарубіжний досвід формування та реалізації податкової політикита його імплементація в Україні
З. С. Горпинюк
Податкові інструменти стимулювання інвестиційної діяльності: державно-управлінський аспект
О. В. Федорчак