Історія журналу

Рік заснування: 1999 р.

(перереєстрація здійснена у 2002 р., 2015 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21337-11137ПР від 04.03.2015 р.

Видання внесене до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.)

Категорія “Б”
Галузі науки:
 економічні; державне управління
Спеціальності:
051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
232 Соціальне забезпечення
281 Публічне управління та адміністрування

 Періодичність: 4 рази на рік.

 Мова видання: українська, англійська, німецька, польська, російська.

 Головний редактор: Мавіїшин Є. Г.