Історія журналу

Рік заснування: 1999 р.

(перереєстрація здійснена у 2002 р., 2015 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21337-11137ПР від 04.03.2015 р.

Фахове видання у галузях наук “Державне управління” та “Економіка”

(наказ МОН України №241 від 09.03.2016р.)

 Періодичність: 4 рази на рік.

 Мова видання: українська, англійська, німецька, польська, російська.

 Головний редактор: чл.-кор. НАН України Загорський В. С.

 Заступник головного редактора: доц. Ліпенцев А. В.

 Відповідальний секретар: доц. Каляєв А. О.