DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146218

Теоретичні підходи щодо трансформації сучасних моделей державного управління у сфері безпеки та оборони

A. О. Каляєв

Анотація


Проведено аналіз особливостей функціонування відомих моделей державного управління у сфері безпеки та оборони, реалізованих у ХХ ст. та діючих у ХХІ ст. Із метою визначення теоретичних засад функціонування системи державного управління у сфері безпеки та оборони проаналізовано відомі діючі моделі державного управління у досліджуваній сфері та визначено їх характерні ознаки й особливості. Обґрунтовано основні принципи управління, характерні для демократичних країн, визначено сфери обмеження демократичних принципів при створенні сучасних моделей державного управління у сфері безпеки та оборони.

Ключові слова


безпека, оборона, модель державного управління, принципи врядування.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бегей І. Основні теоретичні складові сучасних моделей державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Вип. 2 (25). Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2015. С. 17.

2. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К. : НАДУ, 2011. T. 1 : Теорія державного управління / наук. -ред. кол. : В. М. Князев [та ін.], 2011. С. 157.

3. Бегей І. Основні теоретичні складові сучасних моделей … С. 19.

4. Попович Н. Сучасний стан дискурсу теорії державного управління: наслідки та перспективи домінування парадигм // Вісник НАДУ при Президентові України. 2012. № 4. С. 24.

5. Амосов О., Гавкалова Н. Моделі публічного адміністрування (Архетипова парадигма) // Публічне управління: теорія та практика. Спец. вип. X. : ДокНаукДержУпр., 2013. С. 9.

6.Hooghe L., Marks G. Typesof multi-level governance // Cahier europeens de Sciences Po. 2002. URL : www.cee.sciences-po.fr/erpa/docs/wp_2002_3.pdf.

7.Бегей І. Основні теоретичні складові сучасних моделей… C. 20.

8.Там само. С. 21.

9. Корженко В. В., Нікітін В. В. Методологічні та евристичні інтенції сучасної концепції Governance. URL : www.kbuapa. Kharkov,ua/e-book/db/2007-1-1/doc/1/01.pdf.

10. Бегей І. Основні теоретичні складові сучасних моделей… С. 23.

11. Розвиток системи управління в ЄС: досвід для України : наук.-метод. розроб. / [О. Я. Красівський, П. В. Когут, О. С. Киричук та ін.]. К. : НАДУ, 2012. С. 25, 26. 12. Там само. С. 27.

13. Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади) : підручник. К. : НАДУ, 2011. С. 220.

14. Там само. С. 258.

15. Там само. С. 284.

16. Воєнна доктрина України : Указ Президента України № 555/2015 від 24.09.2015 р. URL : http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443.

17. Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України : Указ Президента України № 92/2016 від 14.03.2016 р. URL : http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 A. О. Каляєв