DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146221

Волинська трагедія: історико-правовий контекст

Г. С. Боровська

Анотація


Розглянено недосліджений напрямок історичного розвитку України у складі
ІІІ Рейху Німеччини, в межах дії норм міжнародного права. Наголошено, що до подій, пов’язаних із масовими вбивствами цивільного польського та країнського населення на Волині у травні – листопаді 1943 р., мали безпосереднє відношення військові формування, приналежність яких до ОУН(б), ОУН(м) УПА, польських військових формувань, радянських диверсійних партизанських загонів потребує об’єктивного дослідження. Брак підтверджень та достовірних фактів використано для набуття політичних дивідендів та провокаційної діяльності, що є загрозою українсько-польським відносинам.


Ключові слова


Волинська трагедія, окупаційний режим, окупаційна влада, військові формування ОУН(б), ОУН(м) УПА, польські військові формування, радянські диверсійні (партизанські) формування, злочини, правопорушення.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Положення про український інститут національної пам’яті : затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 684 від 12.11.2014 р. URL : www.portal.rada.gov.ua.

2. Інститут національної пам’яті – Комісія з розслідування злочинів проти польського народу. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_національної_пам%27яті_(Польща).

3. Рекотов П. В. Органи управління на окупованій території України (1941 – 1944 рр.) // Український історичний журнал. 1997. № 3. С. 90—101.

4. Лисенко О. Соціальні аспекти окупації України: методологія проблеми // Сторінки воєнної історії України : зб. наук. стат. Вип. 11 / НАН України, Ін-т історії України. К., 2007. С. 3—9.

5. Гончаренко О. Функціонування правових відділів органів місцевого управління в системі судочинства рейхскомісаріату “Україна” (1941 – 1944 рр.) // Часопис української історії. Вип. 14 / за ред. д. і. н., проф. А. А. Коцура. К., 2009. 148 с.

6. Терлюк І. Я. Окупаційний режим в Україні в 1941 – 1944 рр. і проблеми творення української національної державності: історія держави і права. Львів, [б. р.]. 128 с.

7. Гончаренко О. Функціонування гебітс-комісаріатів у системі органів влади райхскомісаріату “Україна”: організаційна структура та службова компетенція (1941 – 1944 рр.) // Наукові записки з української історії : зб. наук. стат. Вип. 25. Переяслав-Хмельницький, 2010. 374 с.

8. Гончаренко О. М., Куницький М. П., Лисенко О. Є. Система органів місцевого управління на території рейхскомісаріату “Україна” та “військової зони” 1941 – 1944 рр. / НАН України, Ін-т історії України. К., 2014. 151 с.

9. Там само. С. 28, 29.

10. Там само. С. 29.

11. Там само. С. 17.

12. Там само. С. 66.

13. Там само. С. 56.

14. Там само. С. 107.

15. Там само. С. 32—34.

16. Гончаренко О. Функціонування гебітс-комісаріатів... С. 153, 154.

17. Гончаренко О. Функціонування правових відділів… С. 78.

18. Рекотов П. В. Органи управління на окупованій території України... С. 90—10.

19. Гончаренко О. М., Куницький М. П., Лисенко О. Є. Система органів місцевого

управління… С. 31.

20. Терлюк І. Я. Окупаційний режим в Україні… С. 5—11.

21. Резолюція Сейму Річпосполитої Польщі від 22 липня 2016 р. у справі віддання

данини жертвам геноциду, вчиненого українськими націоналістами щодо громадян

Другої Речі Посполитої в 1943 – 1945 роках. URL : zahid.net.

22. Перепічка Є. В. Феномен Степана Бандери. Львів : Сполом, 2013. 744 с.

23. Терлюк І. Я. Окупаційний режим в Україні… С. 42.

24. Там само. С. 48.

25. Там само. С. 51, 52.

26. В’ятрович В. М. За лаштунками “Волині-43”: Невідома польсько-українська війна. Х. : Книжковий Клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2017. 304 с.

27. Там само. С. 121.

28. Каліщук О. Українсько-Польське протистояння на Волині та в Галичині у роки

Другої Світової війни:науковий і суспільний дискурси. Львів : Інститут українознавства

ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. 510 c.

29. Kurier Galicyjski. 2017. № 19 (287). 17 – 30 pazdzier.

30. Сучасні українсько-польські відносини: погляд експертів : зб. аналіт. матер. /

В. Бусленко, І. Валюшко, С. Гладинчук [та ін.] ; за заг. ред. В. Бусленка. Луцьк : Вежа-

Друк, 2016. 60 с.

31. Звернення депутатів від Партії регіонів і КПУ до польського Сейму. URL :

https://uk.wikipedia.org/wiki.

32. Там само.

33. Заява Верховної Ради України “У зв’язку з ухваленням Сенатом і Сеймом Республіки Польща постанов від 7 липня 2016 року та 22 липня 2016 року щодо Волинської трагедії”. URL : www.portal.rada.ua.

34. Про заяву Верховної Ради України у зв’язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до закону про Інститут національної пам’яті – Комісію з розслідування злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів : Постанова Верховної Ради України від 06.02.2018 р. URL : www.portal.rada.ua.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Г. С. Боровська