DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146223

Наукові основи теорії охорони державного кордону України як спеціалізованої галузі наукового пізнання

Г. А. Магась

Анотація


Проведено дослідження наукових основ охорони державного кордону. Проаналізовано теоретичні підходи науковців до поняття “теорія охорони державного кордону”, визначено місце і роль теорії охорони державного кордону України в системі наукових знань, встановлено її відносну самостійність як галузі знань. Сформовано наукові основи теорії охорони державного кордону України на сучасному етапі.


Ключові слова


державне управління, теорія охорони державного кордону, понятійний апарат, закони, закономірності

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. URL : https://uk.m.wikipedia.org.

2. Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України до 2020 року: схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1189-р від 23.11.2015 р. URL : http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-р.

3. Про державний кордон України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 2. С. 5.

4. Там само. С. 2.

5. Про Державну прикордонну службу України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. С. 208.

6. Про прикордонний контроль : Закон України // Відомості Верховної Ради України. 2010. № 6. С. 46.

7. Статут з охорони державного кордону України, частина I прикордонний загін (проект). [Б. м.] : Видавництво НАДПСУ, 2003. C. 2.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Г. А. Магась