DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146226

Основи партнерської взаємодії держави і приватного сектору

О. М. Крутій, О. В. Радченко

Анотація


Розглянуто теоретико-методологічні основи взаємодії держави і приватного
сектору у вирішенні суспільно значущих завдань. Охарактеризовано організаційно-правові та соціально-психологічні складові механізму державно-приватного партнерства. Надано пропозиції з удосконалення цього процесу.


Ключові слова


держава; приватний бізнес; взаємодія; приватизація; державне управління; державно-приватне партнерство

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про державно-приватне партнерство : Закон України // Відомості Верховної Ради України. 2010. № 40. Ст. 524.

2. Заскалкін А. С. Теоретико-методологічні основи взаємодії держави і приватного сектора у вирішенні суспільно значущих завдань // Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 3 (50). С. 73.

3. Там само. С. 73.

4. Павлюк К. В., Павлюк С. М. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави // Наукові праці КНТУ. 2010. Вип. 17. С. 12. (Економічні науки).

5. Грищенко С. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства : практ. посіб. для органів місцевої влади та бізнесу. К. : [б. в.], 2011. 232 с.

6. Хєда С. Державно-приватне партнерство: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні // Юридична газета. 2014. № 31/32 (425/426). С. 18—22.

7. Саєнко О. О. Державно-приватне партнерство як інструмент економічного розвитку регіонів // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2017. № 2. С. 77—81.

8. Круглов В. В., Горлова А. О. Державно-приватне партнерство в системі міжмуніципального співробітництва // Вісник Національного університету цивільного захисту України. 2017. Вип. 2. С. 343—351. (Серія: Державне управління).

9. Публічний діалог в системі політичної культури демократичного суспільства : монографія / О. М. Крутій, О. В. Радченко. Х. : Вид-во АДНДУ, 2015. С. 71—73.

10. Публічний діалог в системі політичної культури... С. 250.

11. Там само. С. 251.

12. Публічний діалог в системі політичної культури... С. 253.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. М. Крутій, О. В. Радченко