DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146233

Державна політика розвитку альтернативної енергетики в Україні

Н. А. Малиш, С. О. Москаленко

Анотація


Розглянуто особливості формування та реалізації державної політики розвитку альтернативної енергетики, визначено сутність та вплив екологічного
спрямування політики на розвиток країни. Досліджено базові принципи формування державної екологічної політики. Визначено механізми державного управління в сфері екології, напрями та інструменти реалізації державної екологічної політики. Проведено аналіз результатів державної політики розвитку альтернативної енергетики.


Ключові слова


державна екологічна політика, альтернативна енергетика, “зелений тариф”, енергоефективність та енергозбереження

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” : Указ Президента України від 12.01.2015 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

2. Більше альтернативної енергетики в Україні від 01.03.2017 р. URL : http://moesonce.com/ukraine/bilshe-alternativnoi-energetiki-v-ukraini.html.

3. Про енергозбереження : Закон України № 74/94 від 01.07.1994 р. [Редакція від 23.07.2017 р.]. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/94-вр.

4. Про електроенергетику : Закон України. URL : http://saee.gov.ua/documents/laws/Zakon-1.doc.

5. Про альтернативні джерела енергії : Закон України [Редакція від 11.06.2017 р.] // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 24. URL : http://saee.gov.ua/documents/laws/Zakon-2.doc.

6. Більше альтернативної енергетики в Україні...

7. Про альтернативні види палива : Закон України. URL : http://saee.gov.ua/documents/laws/Zakon-3.doc.

8. Про продовження строку виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 роки : Постанова Кабінету Міністрів України № 929 від 11.11.2015 р. URL : http://saee.gov.ua/sites/default/files/KMU_929.zip.

9. Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. URL : http://saee.gov.ua.

10. Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України : Постанова Кабінету Міністрів України № 676 від 26.11.2014 р. URL : http://saee.gov.ua.

11. Україна приєдналася до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії // УНІАН. 2017. 5 груд. URL : https://ecology.unian.ua/alternativeenergy/2280039-ukrajina-priednalasya-do-mijnarodnogo-agentstva-z-vidnovlyuvanih-djerel-energiji.html.

12. Україна увійшла до клубу з відновлювальних джерел енергії // УНІАН. URL : https://ecology.unian.ua/alternativeenergy/2320651-ukrajina-uviyshla-do-klubu-zvidnovlyuvalnih-djerel-energiji.html.

13. Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України...

14. Юхимчук З. На Житомирщині набирає популярності програма виплати компенсацій за встановлення сонячних міні-електростанцій // УНІАН. 2017. 7 листоп. URL : https://ecology.unian.ua/alternativeenergy/2231054-na-jitomirschini-nabiraepopulyarnosti-programa-viplati-kompensatsiy-za-vstanovlennya-sonyachnih-minielektrostantsiy.html.

15. Україна приєдналася до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії...

16. На Черкащині встановили перше “сонячне” дерево // УНІАН. 2018. 14 січ. URL : https://ecology.unian.ua/alternativeenergy/2345132-na-cherkaschini-vstanovili-pershesonyachne-derevo-foto.html.

17. Фонд держмайна має намір передати в оренду ділянку у зоні ЧАЕС під розміщення сонячних електростанцій // УНІАН. 2018. 16 січ. URL : https://ecology.unian.ua/alternativeenergy/2348758-fond-derjmayna-mae-namir-peredati-v-orendu-dilyanku-u-zonichaes-pid-rozmischennya-sonyachnih-elektrostantsiy.html.

18. Матеріали Сайту Державної служби статистики. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.

19. Там само.

20. Там само.

21. Про державно-приватне партнерство : Закон України № 2404-VІ від 01.07.2010 р. URL : http://www.president.gov.ua/documents/12134.html.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. А. Малиш, С. О. Москаленко