DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146239

Нормативно-правове забезпечення соціального захисту учасників бойових дій

Є. П. Гордієнко

Анотація


Узагальнено чинні нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини
у сфері соціального захисту учасників бойових дій. Визначено основне коло питань, які потребують подальшого законодавчого регулювання соціального захисту учасників бойових дій. Розроблено та запропоновано систематизацію нормативно-правових актів за відповідними класифікаційними ознаками.


Ключові слова


учасник бойових дій; соціальний захист; нормативно-правовий акт; система нормативно-правового забезпечення; суб’єкти нормотворчості

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2017 році : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. URL : http://www.president.gov.ua/news/poslannya-prezidenta-ukrayini-do-verhovnoyi-radi-ukrayini-pr-43086.

2. Вакуленко В. М., Орлатий М. К. Соціальний захист населення України : [навч. посіб.]. К. : Вид-во НАДУ, 2010. 212 с.

3. Болотіна Н. Б. Право людини на соціальний захист. К. : Знання, 2010. 107 с. (Серія “Юридична”).

4. Скуратівський В. А., Лібанова Е. М., Палій О. М. Соціальна політика : навч. посіб. К. : Віпол, 2007. 360 с.

5. Офіційний сайт Міністерства оборони України. Нормативно-правова база. URL : http://www.mil.gov.ua/ministry/normativno-pravova-baza.

6. Кондратенко О. О. Загальні засади нормативно-правового забезпечення державного управління у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2015. № 4. С. 113—120. (Серія “Державне управління”).

7. Офіційний сайт Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО. URL : http://dsvv.gov.ua/normatyvno-pravova-baza.html.

8. Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб № 2203-VIII від 14.11.2017 р. URL : http:// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2203-19.

9. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на заходи із соціальної підтримки учасників антитерористичної операції № 25-1 від 05.12.2017 р. URL : http://http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16754647/Zvit_25-1_2017.pdf?subportal=main.

10. Офіційний сайт Міністерства оборони України…

11. Кириченко А. Г. Нормативно-правові механізми забезпечення медико-соціального захисту учасників АТО в Україні // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. 2016. Вип. 25. С. 435—444. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2016_25_69.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Є. П. Гордієнко