DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146241

Концептуальна модель стратегічного плану підприємств харчової промисловості

Ю. В. Журавель

Анотація


Розглянуто елементи та методи стратегічного планування, досліджено підходи
щодо побудови моделі стратегічного плану. Запропоновано власну модель стратегічного плану підприємств харчової промисловості.


Ключові слова


план; модель; інструменти; стратегія; розвиток; стратегічне планування; підприємства харчової промисловості

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Акмаева Р. И. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. М. : Финансы и статистика, 2006. С. 125—127.

2.Орлов В. М., Новицька С. С. Стратегічне планування в процесі управління підприємством // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : наук. журн. 2015. № 1 (78). С. 106. (Серія “Економічні науки”).

3.Донець Л. І., Давидюк І. В. Стратегічне планування як базова складова стратегічного управління малими підприємницькими структурами // Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 4(8). C. 19. (Серія “Економічні науки”).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Ю. В. Журавель