DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146242

Роль громадських організацій у забезпеченні якості безперервного професійного розвитку фахівців сімейної медицини

Б. Б. Лемішко

Анотація


Обговорено зв’язок безперервного професійного розвитку фахівців сімейної
медицини з якістю їх медичних послуг. Звернено особливу увагу на роль громадських організацій територіальних громад і професійних спілок працівників охорони здоров’я України у державно-громадському регулюванні професійного розвитку медичних працівників громадської системи охорони здоров’я населення об’єднаних територіальних громад.


Ключові слова


державно-громадське управління; фахівці сімейної медицини; якість медичних послуг; безперервний професійний розвиток

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Медична освіта у світі та в Україні / Ю. В. Поляченко, В. Г. Передерій, О. П. Волосовець [та ін.]. К. : Книга плюс, 2005. С. 104.

2. Грицко Р. Ю. Державне управління системою освіти фахівців сімейної медицини в Україні. Дрогобич: Просвіт, 2014. С. 197.

3. Клініка інтегративної сімейної медицини / за ред. Б. Б. Лемішка, Є. Х. Заремби, А. Я. Базилевича. Львів : Сполом, 2016. С. 256.

4. Лемішко Б. Б., Мартинюк І. О. Розвиток інтегративної сімейної медицини в Україні // Сімейна медицина. 2014. № 3. С. 12—14.

5. Грицко Р. Ю., Лемішко Б. Б. Стратегія модернізації первинної медичної допомоги Львівщина до 2020 року // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Х. : Видавництво ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. № 2 (42). С. 142, 143.

6. Конституція України. К. : Просвіта, 1996. 80 с.

7. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. URL : www.portal.rada.gov.ua.

8. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України № 157-VIII від 05.02.2015 р. URL : www.portal.rada.gov.ua.

9. Формування мережі закладів охорони здоров’я об’єднаних територіальних громад / Б. Чечотка, Ю. Білий, О. Середа [та ін.]. Львів, 2016. 109 с.

10. Про професійний розвиток працівників : Закон України № 4312-VІ // ВВР від 12.01.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. 2013. № 24. С. 4, 5.

11. Грицко Р. Ю. Стандартизація як метод державного регулювання первинної медико-санітарної допомоги // Університетські наукові записки : зб. наук. пр. Хмельницький : Хмильницький ун-т управління і права, 2013. № 1. С. 392—397.

12. Грицко Р. Ю., Федорів Я-Р. М. Доказовість фармакотерапії – один з важелів державного управління якістю первинної медичної допомоги // Теоретичні та прикладні питання державотворення : ел. наук. фах. вид. Вип. 11. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012. URL : www.oridu.odessa.ua.

13. Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах : Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 484 від 07.07.2009 р. URL : www.moz.gov.ua.

14. Рейтингові показники кількості та якості роботи фахівців сімейної медицини / Б. Б. Лемішко, О. М. Дробот, І. О. Мартинюк [та ін.]. Львів, 2014. 15 с.

15. Про затвердження примірного положення про територіальний навчально-тренінговий центр сімейної медицини : Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 240 від 27.03.2013 р. URL : www.moz.gov.ua.

16. Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу : Постанова Кабінету Міністрів України № 977 від 30.12.2013 р. URL : https://www.kmu.gov.ua.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Б. Б. Лемішко