DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146245

Надання адміністративних послуг в електронній формі на державному рівні

Ю. І. Соломко

Анотація


Проаналізовано існуючий інструментарій надання електронних адміністративних послуг на державному рівні. Окреслено рівень впровадження надання в Україні адміністративних послуг в електронній формі.


Ключові слова


єдиний державний портал адміністративних послуг; інформаційно-комунікаційні технології; електронний портал (сервіс); послуга; електронні послуги; адміністративні послуги; он-лайн послуги; єдине вікно

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Єдиний державний портал адміністративних послуг. URL : https://poslugy.gov.ua.

2. Там само.

3. Про затвердження Порядку інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 1501/248 від 08.09.2016 р. // Офіційний вісник України. 2016. № 85. С. 301.

4. Там само. С. 301.

5. Барікова А. А. Електронна держава: нова ефективність урядування : [монографія]. К. : Юрінком Інтер, 2016. 224 с.

6. Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 918-р від 16.11.2016 р. // Офіційний вісник України. 2016. № 99. С. 259.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Ю. І. Соломко