DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146246

Правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері національної безпеки Республіки Польща

Є. М. Нікіпєлова

Анотація


Наведено результати дослідження законодавства Республіки Польща у сфері
безпеки як необхідного чинника європейських і євроатлантичних інтеграційних процесів. Зазначено, що зі зміною політичного й економічного курсу Польща починає активно впроваджувати принципи демократичного розвитку суспільства та створювати правову державу, формуючи нову нормативно-правову базу. Зауважено, що стратегічним напрямом зовнішньополітичного розвитку країни стає кардинальна зміна пріоритетів на користь Заходу: інтеграція в європейські та євроатлантичні структури. Доведено, що робота одночасно у двох цих напрямках, що доповнюють один одного, допомагає державі вийти на новий рівень розвитку й існування.


Ключові слова


державна незалежність; європейські та євроатлантичні інтеграційні процеси; спільна зовнішня політика та політика безпеки; стратегії розвитку системи національної безпеки; демократичний розвиток суспільства; правова держава

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. URL : http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/002_Strategia_DSRK_PL2030_RM.pdf.

2. Informacje. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. URL: http://polska2030.pl/dlugookresowa-strategia-rozwoju-kraju-polska-2030-trzecia-fala-nowoczesnosci/.

3. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego rzeczypospolitej polskiej 2022. 9 kwietnia. 2013. S. 39—58. URL : https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_rozwoju_systemu_bezpieczenstwa_narodowego_rp_2022.pdf.

4. Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne Społeczeństwo,konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo // Monitor polski : dziennik urzędowy rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa. 2012. 22 listopada. Poz. 882. S. 11—39. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp?id=WMP20120000882&type=O&name=M20120882.pdf.

5. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego rzeczypospolitej polskiej 2022… S. 73—78.

6. Marczak J., Jakubczak R., Skrabacz A., Gąsiorek K., Przeworski K. Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XX wieku. Wnioski dla RP w XXI wieku. Warszawa : AON, 2013. S. 22. URL : https://obronanarodowa.pl/download/dobnp/doswiadczenia-organizacji-bezpieczenstwa-narodowego-polski-od-X-do-XX-wieku-wnioskidla-polski-w-XXI-wieku.pdf.

7. Grębowiec M. Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na zmiany w podejściu do zapewnienia jakości produktów żywnościowych // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego. Rocznik 2012. Numer t. 12(27), z. 1. S. 63—74.

8. Strategia bezpieczeсstwa narodowego rzeczypospolitej polskiej 2014. Warszawa, 2014. S. 46. URL : https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf.

9. Ibid. S. 12.

10. Ibid. S. 33—35.

11. Koziej S. Main Assumptions of the National Security Strategy of the Republic of Poland // National Security Bureau. 2014. 24 November. P. 9. URL : http://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/Prezentacja%20szefa%20BBN.pdf.

12. National Security Strategy of the Republic of Poland 2003. Warsaw. 2003. 22 July. S. 3—5. URL : https://www.files.ethz.ch/isn/156794/Poland-2003.pdf.

13. National Security Strategy of the Republic of Poland 2007. Warsaw, 2007. S. 9—18. URL : https://www.files.ethz.ch/isn/156796/Poland-2007-eng.pdf.

14. Longhurst K. Od roli konsumenta do roli producenta // Nowy czlonek “starego” Sojuszu. Polska jako nowy aktor w euroatlantyckiej polityce bezpieczenstwa / рod red. О. Osicy, М. Zaborowskiego. Warszawa : Fundacja Centrum Stosunkow Miedzynarodowych, 2002. S. 61—82.

15. Chappell L. Poland in Transition : Implications for a European Security and Defence Policy // Contemporary Security Policy. 2010. № 31 (2). P. 225—248.

16. Balcer A., Buras P., Gromadzki G., Smolar E. Change in Poland, but what change? Assumptions of Law and Justice party foreign policy. Warsaw : Stefan Batory Foundation, 2016. P. 11. URL : http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Otwarta%20Europa/Change%20in%20Poland.pdf.

17. Зарембо К. Аудит зовнішньої політики: Україна – Польща. Дискусійна записка. К. : Інститут світової політики, 2016. С. 21. URL : https://glavcom.ua/pub/pdf/49/4935/auditukrpoland.pdf.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Є. М. Нікіпєлова