DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146248

Цілі державних комунікативних планів Верховної Ради України за ступенем загальності та точності

І. В. Чаплай

Анотація


Проаналізовано забезпечення системи державних комунікативних планів
Верховної Ради України, що дало змогу чітко визначити її функціональну роль у
політиці забезпечення демократизації, класифікованої структури, стадій, рівнів,
тенденцій, що вказують на максимальну синхронізацію процедур діяльності державних
органів на шляху задоволення потреб та інтересів громадськості. Порушено питання
про окремі типологічні особливості реалізації політики демократизації, що визначається
процедурами комунікації та реалізується в межах відповідних національних систем
державного управління.


Ключові слова


державно-громадянська комунікація; Верховна Рада Українине урядування; електрон

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. The USAID-funded “Responsible, Accountable and Democratic Assembly” (RADA) legislative-strengthening programme focus on improved representation in the legislative process; an expanded role of citizens in monitoring the work of the VRU; a strengthened role for legislature in providing independent oversight of the executive branch. URL : http://radaprogram.org/en.

2. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_pidrozdil?pidid=1266.

3. Дубов Д., Баровська А., Матвієнко О. Комунікування реформ: планування, реалізація, оцінка : [посібник] / [заг. ред. : А. Кулаков, К. Паригіна] ; USAID від америк. народу, Програма “РАДА: підзвітність, відповідальність, демократ. парлам. представництво”, Інтерньюз-Україна, Фонд Сх. Європа. К. : [б. в.], 2016. 99 с.

4. Мізюк Б. М. Основи стратегічного управління : підручник. Львів : Магнолія, 2006 – 2009. 544 с.

5. Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід : матер. ІІ наук.-практ. семін. (25 квітня 2014 р., м. Дніпропетровськ) / редкол. : В. М. Дрешпак (голов. ред.). Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. С. 4.

6. Thompson J. B. Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass Communication. Stanford, Calif : Stanford University Press, 2010. 362 p.

7. Kaldor M. “Democracy and Globalizatin”, In Monroe Edwin Price, Marlies Glasius, Mary Kaldor, Martin Albrow & Helmut Anheier (Eds.), Global Civil SocietyGlobal Civil Society: Communicative Power and Democracy. London : SAGE, 2007. Р. 41.

8. Brunkhorst H. “Globalising Democracy Without a State: Weak Public, Strong Public, Global Constitutionalism” // Millennium : Journal of International Studies. 2007. № 31. С. 676, 677.

9. Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні : посіб. К. : Ленвіт, 2012. С. 7.

10. Різун В. В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій // Психолінгвістика. 2012. Вип. 10. С. 305—314. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2012_10_44.

11. Концепція громадської думки У. Ліппман. URL : http://subject.com.ua/economic/pablic/84.html.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 І. В. Чаплай