DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146257

Управління розвитком території: економічні аспекти

К. М. Бліщук

Анотація


Розглянуто економічні аспекти управління розвитком території. Визначено
основні принципи взаємодії центральних та місцевих органів влади, які існують у сучасному українському суспільстві. Розкрито деякі підходи до забезпечення економічного розвитку території. Досліджено нормативно-правову базу, на основі якої здійснюється реалізація управлінських дій на рівні окремої території. Охарактеризовано реформу децентралізації та діяльність об’єднаних територіальних громад, які здійснюють управління розвитком територій. Розглянуто недоліки, які існують у сфері прийняття управлінських рішень, що стосуються територіального розвитку. Особливий акцент зроблено на удосконаленні державної політики у напрямі поглиблення реформи децентралізації на субрегіональний рівень, підвищенні рівня фінансування об’єднаних територіальних громад та покращення контролю за використанням ними бюджетних коштів.


Ключові слова


управління; розвиток територій; об’єднані територіальні громади; реформа децентралізації; підходи до управління територією

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ільченко Н., Жиленко Р. Економічний розвиток громади: контекст та практика (досвід Канади) // Економічний розвиток громади. 2006. № 2. С. 35—40.

2. Чикаренко І. Кластерний підхід в управлінні економічним розвитком муніципального утворення // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. 2010. Вип. 4 (7). URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dums/2010_4/10ciarmu.pdf.

3. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

4. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України // Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Cт. 91.

5. Про засади державної регіональної політики : Закон України № 156-VIII від 05.02.2015 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-1.

6. Берданова О. В., Вакуленко В. М., Гринчук Н. М., Колтун В. С., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Управління розвитком об’єднаних територіальних громад на засадах громадської участі : навч. посіб. К., 2017. 129 с.

7. Реформа децентралізації. URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-decentralizaciyi.

8. Інститути та інструменти розвитку територій на шляху до Європейських принципів. К., 2001. 45 с.

9. Жаворонкова Г. В., Жаворонков В. О. Стратегічне управління розвитком регіону. URL : http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/2872.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 К. М. Бліщук