DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146259

Державне управління економічною безпекою: проблемні зони

З. В. Гбур

Анотація


Розглянуто сутність основних недоліків державного управління економічною
безпекою. Визначено, що головними з них залишаються системна бюрократизація державного апарату, корупція, відсутність планування та прогнозування, визначення основних ризиків та загроз економічній безпеці. З’ясовано, що зазначені проблеми негативно позначаються передусім на діяльності суб’єктів господарювання, адже не забезпечують інноваційно-інвестиційого розвитку, ефективності системи оподаткування та легкості ведення бізнесу. Відтак, зазначені проблеми зумовлюють низький рівень економічної безпеки та сповільнені темпи зростання національної економіки.


Ключові слова


державне управління; інвестиційно-інноваційне забезпечення; економічна безпека; державна інноваційна політика

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кізін Г. В. Недоліки та напрями удосконалення державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки України в контексті управлінського аспекту // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2016. Вип. 51. С. 97—102. (Серія “Економічні науки”).

2. Майстро С. В. Напрями вдосконалення механізму державного управління фінансово-економічною безпекою України в сучасних умовах // Актуальні проблеми державного управління. 2015. № 1. С. 95—101.

3. Шевчук П. І. Негативні впливи на процеси державного управління в Україні часів незалежності // Демократичне врядування. 2016. Вип. 16/17. С. 46—57. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2016_16-17_7.

4. Бойко В. В. Удосконалення господарського механізму розвитку сільських територій в контексті зміцнення економічної безпеки держави // Вісник Хмельницького національного університету. 2016. Вип. 5. Т. 1. C. 28—34.

5. Крейдич І. М., Рощина Н. В., Харченко О. С., Сулименко В. А. Проблеми економічної безпеки України в сучасних умовах // Ефективна економіка. 2015. Вип. 1. C. 23—35. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_1_45.

6. Сухоруков А. Синергетичні аспекти забезпечення економічної безпеки держави // Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2009. Вип. 2. C. 23—36.

7.Гбур З. В. Методи та принципи державного управління економічною безпекою // Молодий вчений. 2017. Вип. 10 (50). С. 760—764.

8. Кізін Г. В. Недоліки та напрями удосконалення державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки України в контексті управлінського аспекту… С. 97—102.

9. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава : Програма економічних реформ на 2010 – 2014 роки Президента України від 02.06.2010 р. URL : http://president.gov.ua.

10. Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності. К. : НІСД, 2012. 43 с.

11. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава…

12. Майстро С. В. Напрями вдосконалення механізму державного управління фінансово-економічноюбезпекою України в сучасних умовах… С. 95—101.

13. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. К. : НІСД, 2013. 576 с.

14. Крейдич І. М., Рощина Н. В., Харченко О. С., Сулименко В. А. Проблеми економічної безпеки України…

15. Сухоруков А. Синергетичні аспекти забезпечення економічної безпеки держави // Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2009. Вип. 2. С. 23—36.

16. Гбур З. В. Методи та принципи державного управління економічною безпекою… С. 760—764.

17. Шевчук П. І. Негативні впливи на процеси державного управління в Україні часів незалежності... С. 46—57.

18. Там само.

19. Там само.

20. Там само.

21. Гбур З. В. Методи та принципи державного управління економічною безпекою... C. 760—764.



Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 З. В. Гбур