DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146264

Напрями удосконалення інституційно-правового забезпечення діяльності Апарату Верховної Ради України

Ю. Ю. Лихач

Анотація


Проаналізовано інституційно-правове забезпечення діяльності Апарату
Верховної Ради України та досліджено напрями посилення його адміністративної
спроможності в контексті реалізації парламентської реформи.


Ключові слова


Апарат Верховної Ради України; Верховна Рада України; парламент; парламентська реформа; адміністративна спроможність; парламентська служба

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: початок шляху : практ. посіб. / І. Ф. Томич, Р. Я. Корінець, М. П. Гриценко. К. : ТОВ “ВП Едельвейс”, 2013. 96 с.

2. Зіновчук В. В. Організаційно-правові засади становлення сільськогосподарської кооперації в Україні // Вісник Житомирського НАУ. 2012. № 1(2). С. 3—12.

3. Крутько М. А. Стан та етапи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів // Вісник Харківського нац. техніч. ун-ту сільського господарства ім. П. Василенка. 2014. Вип. 149. С. 202—207.

4. Кудінова І. П., Гогуля О. П. Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в контексті першочергових напрямків підтримки кооперативного руху в Україні // Науковий вісник НУБіП України. 2016. Вип. 249. С. 125—134.

5. Орлатий М. К., Лупенко Ю. О., Могильний О. М. Розвиток сільських територій України // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України. 2006. № 1. С. 214—224.

6. Малік М. Й., Пулім В. А. Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні. URL : mts.asu.lt/mtsrbid/article/download/667/693.

7. Рижик І. О. Сучасний стан та перспективи розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні // Наукова періодика Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. URL : www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Nppdaa/econ/.../ 173.pdf.

8. Саблук П. Т. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави // Економіка АПК. 2005. № 11. С. 51—56.

9. Орлатий М. К., Лупенко Ю. О., Могильний О. М. Розвиток сільських територій України… С. 215.

10. Малік М. Й., Пулім В. А. Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні…

11. Саблук П. Т. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави // Економіка АПК. 2005. № 11. С. 51.

12. Кудінова І. П. Сільськогосподарські кооперативи – інструмент розвитку сільських територій // Наукова періодика Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. URL : www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_154.../10kip.pdf.

13. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України № 469/97-ВР від 17.07.1997 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua.

14. Про кооперацію : Закон України № 1087-IV від 10.07.2003 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua.

15. Зіновчук В. В. Організаційно-правові засади становлення сільськогосподарської кооперації в Україні // Вісник Житомирського НАУ. 2012. № 1(2). С. 7.

16. Про сільськогосподарську кооперацію...

17. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua.

18. Про Загальнодержавну програму “Питна вода України на 2011 – 2020 роки” : Закон України № 2455-IV від 03.03.2005 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua.

19. Про житлово-комунальні послуги : Закон України № 1875-IV від 24.06.2004 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua.

20. Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення : Закон України № 2918-III від 10.01.2002 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua.

21. Обласна програма “Питна вода Черкащини” на 2006 – 2020 роки : Рішення Черкаської обласної ради № 25-5/ІV від 02.12.2005 р. URL : http://oblradack.gov.ua/oblasnprogrami.html.

22. Про місцеве самоврядування в Україні...

23. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України № 1602-III від 23.03.2000 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua.

24. Програма економічного і соціального розвитку Черкаського району на 2017 рік : рішення Черкаської районної ради № 12-3/VІI від 23.12.2016 р. URL : www.rayrada.ck.ua/document/rishennia-sesii/7/12/3.doc.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Ю. Ю. Лихач