DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.55.2018.146707

Теоретико-методологічні засади дослідження мерітократії у контексті сучасних дослідницьких підходів

С. Є. Опанасенко

Анотація


Здійснено теоретико-методологічний аналіз сутності мерітократії у контексті
світової гуманітарної науки. Систематизовано основні дослідницькі підходи до її ідентифікації, враховуючи її позитивні та негативні аспекти розгляду, розкрито її методологічну безальтернативність. Доведено, що лише оптимально облаштована мерітократична система, яка закладає принципи елітаризму та елітарності у сфері публічного управління, здатна забезпечити поступальний розвиток сучасної держави. Наведено методологічну й концептуальну артикуляцію принципів мерітократії та їх запровадження у практику публічного управління. Охарактеризовано ґенезу категорійного становлення мерітократії та її інституційне забезпечення в історії розвитку світової державно-управлінської науки.


Ключові слова


мерітократія, мерітократичні принципи, мерітократична система, елітаризм, елітарність, публічне управління, освіта, освіченість, суспільний порядок, нові професії, професійне зростання, соціальний капітал, конкурентність держав, новий порядок, демократизація, модернізація, соціальна мобільність.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 С. Є. Опанасенко