DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.52.2017.149412

Українська ментальність як соціокультурний чинник формування публічного управління в Україні

О. І. Гук

Анотація


Визначено пріоритетність впливу соціокультурних чинників на розвиток
публічного управління, зважаючи на теоретичні розробки П. Сорокіна, М. Вебера та П. Бурдьє. Розкрито суть поняття “ментальність” на підставі методології психоаналізу, започаткованої К. Юнгом. Проаналізовано характерні риси української ментальності як особливого способу мислення та світосприйняття із урахуванням досліджень українських філософів О. Кульчицького, В. Яніва, М. Шлемкевича, Б. Цимбалістого, С. Кримського, В. Храмової, М. Поповича. На базі емпіричних досліджень, що проводилися в Україні на основі методик Г. Гофстеде та Р. Інглахарта, зроблено висновки про вагомий вплив аксіологічних чинників як центрального ядра ментальності на різні сфери суспільного життя в Україні і на систему публічного управління зокрема.


Ключові слова


публічне управління; культура; соціокультурні чинники; ментальність; підсвідоме; архетип; система цінностей

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. І. Гук