DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.51.2017.149630

Теоретичні аспекти державного забезпечення рівних можливостей доступу до медичних послуг та доступності медичного обслуговування сільського населення

Н. Я. Юристовська

Анотація


Розглянуто теоретичні питання публічного управління, спрямованого на
подолання нерівності у сфері медичного обслуговування міських і сільських жителів. На основі аналізу наукової вітчизняної та зарубіжної літератури, а також законодавчих джерел систематизовано та уточнено понятійно-термінологічний апарат. З’ясовано дефініції “медичне обслуговування”, “медична допомога”, “медична послуга”, “медичний сервіс”, “доступ до медичних послуг”, “доступність медичного обслуговування”, “соціальні детермінантами здоров’я”. Класифіковано чинники, які утруднюють забезпечення рівності у сфері медичного обслуговування сільського населення. Обґрунтовано, що у доступності медичного обслуговування сільського населення згадані дефініції обумовлюють визначення співвідношення економічних можливостей наявної у сільській місцевості медичної інфраструктури та реальних потреб у медичних послугах сільського населення. Доведено, що державне забезпечення рівного доступу до медичних послуг сільського населення потребує координації органів влади на різних рівнях: вертикальних – між місцевими адміністраціями і центральними органами влади; горизонтальних – міжсекторального партнерства та співпраці між територіальними громадами.


Ключові слова


доступ до медичних послуг; доступність медичного обслуговування; сільське населення; публічне управління; координація діяльності органів влади на різних рівнях; міжсекторальне партнерство

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. Я. Юристовська