Політичний діалог між Україною та ЄС в рамках Угоди про асоціацію

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.56.2018.164084

Ключові слова:

європейська інтеграція, Угода про асоціацію, політична асоціація, політичний діалог

Анотація

Розкрито роль Угоди про асоціацію в поглибленні політичного діалогу між Україною та ЄС. Висвітлено роль політичного діалогу у формуванні політичної асоціації між Україною та ЄС. Проаналізовано політичний діалог між Україною та ЄС в рамках самітів Україна – ЄС, Ради асоціації, Комітету асоціації, Парламентського комітету асоціації та Платформи громадянського суспільства. Виявлено основні проблеми політичного діалогу між Україною та ЄС.

Посилання

Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeyskym

Soyuzom, Yevropeyskym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamychlenamy, z inshoyi storony. (2014). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 [in Ukrainian].

Yavors’ka, H. M. (2017). Shchodo samitu “Skhidnoho partnerstva” v konteksti

suchasnoho stanu vidnosyn Ukrayina – YeS. URL : http://www.niss.gov.ua/articles/2913 [in Ukrainian].

Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu...

Ibid.

Samit Ukrayina – YeS. (2015). URL : http://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/4610 [in Ukrainian].

18-y Samit Ukrayina – Yevropeyskyy Soyuz. (2017). URL : http://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/4610 [in Ukrainian].

19-y Samit Ukrayina – Yevropeyskyy Soyuz. (2018). URL : http://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/5114 [in Ukrainian].

Opublikovano tekst rishennya YeS shchodo Uhody pro asotsiatsiyu z Ukrayinoyu, z urakhuvannyam pozytsiyi Niderlandiv. (2016). URL : https://ua.112.ua/statji/opublikovanotekst-rishennia-yes-shchodo-uhody-pro-asotsiatsiiu-z-ukrainoiu-z-urakhuvanniam-pozytsiiniderlandiv-359551.html [in Ukrainian].

Daydzhest novyn z yevrointehratsiyi, Yevropeyskoho Soyuzu ta Skhidnoho

Partnerstva za 26 chervnya – 15 lypnya 2018 r. (2018). URL : http://www.uaib.com.ua/aktual_kua/euro/news_digest/267932.html [in Ukrainian].

Pytannya pidhotovky ta provedennya zasidan okremykh dvostoronnikh orhaniv asotsiatsiyi mizh Ukrayinoyu ta YeS. № 700/2014 (2014). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/700-2014-%D0%BF [in Ukrainian].

Pro delehuvannya radoyu asotsiatsiyi okremykh povnovazhen’ Komitetu

asotsiatsiyi u torhovel’nomu skladi. № 3/2014. (2014). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/845_003 [in Ukrainian].

Zvit pro vykonannya Poryadku dennoho asotsiatsiyi ta Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta YeS (za 2015 roku). (2015). URL : file:///C:/Users/Admin/Downloads/AA_GOEI_REPORT_Dec_2015_final_February_ukr.pdf [in Ukrainian].

Spilnyy pres-reliz pislya zustrichi Rady asotsiatsiyi mizh Yevropeyskym Soyuzom i Ukrayinoyu 07/12/2015. (2015). URL : http://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/4610 [in Ukrainian].

Daydzhest novyn z yevrointehratsiyi, Yevropeyskoho Soyuzu ta Skhidnoho

Partnerstva za 1 – 25 hrudnya 2017 r. (2017). URL : http://eu-ua-csp.org.ua/news/117-digest-12 [in Ukrainian].

Ibid.

Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu...

Zaklyuchna Zayava ta Rekomendatsiyi Druhoho zasidannya Parlamentskoho

komitetu asotsiatsiyi Ukrayina – YeS. (2015). URL : http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/41761-zaklyuchna-zajava-ta-rekomendaciji-drugogo-zasidannya-parlamentsykogo-komitetuasociaciji-mizh-ukrajinoju-ta-jes [in Ukrainian].

Vidbulosya Chetverte zasidannya Parlamentskoho komitetu asotsiatsiyi mizh

Ukrayinoyu ta YeS. (2016). URL : http://rada.gov.ua/news/Novyny/134897.html [in Ukrainian].

Zaklyuchna zayava ta rekomendatsiyi Pyatoho zasidannya Parlamentskoho

komitetu asotsiatsiyi mizh Ukrayinoyu ta Yevropeyskym Soyuzom. (2017). URL : http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/141979.html [in Ukrainian].

Zaklyuchna zayava ta rekomendatsiyi Shostoho zasidannya Parlamentskoho

komitetu asotsiatsiyi mizh Ukrayinoyu ta Yevropeys’kym Soyuzom. (2017). URL : http://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/43508.pdf [in Ukrainian].

Za rezultatamy Somoho zasidannya Parlament·skoho komitetu Asotsiatsiyi mizh Ukrayinoyu ta YeS ukhvaleno Zaklyuchnu zayavu ta rekomendatsiyi. (2018). URL : http://rada.gov.ua/fsview/157504.html [in Ukrainian].

Za rezul’tatamy Vos’moho zasidannya Parlament·s’koho komitetu asotsiatsiyi mizh Ukrayinoyu ta YeS ukhvaleno Zaklyuchnu zayavu ta rekomendatsiyi. (2018). URL : http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/162272.html [in Ukrainian].

Ibid.

Shchodo zakhystu tradytsiynykh simeynykh tsinnostey ta instytutu simyi. (2018). URL : https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/3118?aname=responses [in Ukrainian].

Shchodo zakhystu tradytsiynykh simeynykh tsinnostey ta instytutu simyi. (2018). URL: https://petition.kmu.gov.ua/m/Petition/View/1485 [in Ukrainian].

Shchodo zakhystu tradytsiynykh simeynykh tsinnostey ta instytutu simyi. (2018).URL: https://petition.president.gov.ua/petition/42862 [in Ukrainian].

Za rezultatamy Vosmoho zasidannya Parlamentskoho komitetu asotsiatsiyi mizh Ukrayinoyu ta YeS ukhvaleno Zaklyuchnu zayavu ta rekomendatsiyi…

Poklykannya myryan do uchasti v suspilno-politychnomu zhytti krayiny:

dushpastyrskyy poradnyk. (2018). Kyiv : Ukrayins’ka Hreko-Katolyts’ka Tserkva, pp. 9 [inUkrainian].

Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu...

Daydzhest novyn z yevrointehratsiyi, Yevropeyskoho Soyuzu ta Skhidnoho

Partnerstva za 1 chervnya – 15 kvitnya 2018 r. (2018). URL : http://www.uaib.com.ua/aktual_kua/euro/news_digest/265615.html [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-24

Номер

Розділ

Теорія та історія державного управління