DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.56.2018.164358

Вплив старіння населення на систему охорони здоров’я: аналіз для перегляду державної політики

О. В. Худоба

Анотація


Зазначено, що із збільшенням тривалості життя населення залишаються
невирішеними питання, чи старіння населення буде супроводжуватися тривалішим періодом доброго здоров’я, стійким почуттям добробуту та соціальної незалежності, чи, навпаки, це буде пов’язано з більшою кількістю хвороб, інвалідності та залежності. Доведено, що відповіді на ці питання можна отримати через аналіз управлінських підходів, що частково зроблено у цій статті.


Ключові слова


державна політика; планування заходів; охорона здоров’я; старіння населення; якість послуг

Повний текст:

PDF

Посилання


de Meijer, C., Wouterse, B., Polder, J., Koopmanschap, M. (2013). The effect of population aging on health expenditure growth: a critical review. European Journal of Ageing, № 10(4), рр. 353-361.

Pro skhvalennia Stratehii derzhavnoi polityky z pytan zdorovoho ta aktyvnoho dovholittia naselennia na period do 2022 roku. № 10r. (2018) [in Ukrainian].

Foyht, N. Zmenshennia navantazhennia starinnia naselennia na systemu okhorony zdorov’ia zasobamy upravlinskoho vplyvu. URL : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-4-35.pdf [in Ukrainian].

Krentovska, O. (2010). Demohrafichnyi chynnyk starinnia naselennia v reformuvanni systemy okhorony zdorovia Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Issue 2, pp. 240 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky. (2012). Naselennia Ukrainy za 2011 rik. URL : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/13/Arch_nasel_zb.htm [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky. (2014). Naselennia Ukrainy za 2013 rik. URL : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/13/Arch_nasel_zb.htm [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky. (2015). Naselennia Ukrainy za 2014 rik. URL : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/13/Arch_nasel_zb.htm [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky. (2016). Naselennia Ukrainy za 2015 rik. URL : http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2016/naselen_2015.pdf [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky. (2017). Naselennia Ukrainy za 2016 rik. URL : http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2017/naselen_2016.pdf [in Ukrainian].

The Human Mortality Database. (2018). URL : http://www.mortality.org.

Naselennia Ukrainy. Imperatyvy demohrafichnoho starinnia. (2014). Kyiv : VD “ADEFUkraina”, pp. 59 [in Ukrainian].

Krentovska, O. (2010). Demohrafichnyi chynnyk starinnia naselennia v reformuvanni systemy okhorony zdorovia Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Issue 2, pp. 238 [in Ukrainian].

Foyht, N. Zmenshennia navantazhennia starinnia naselennia na systemu okhorony zdorov’ia zasobamy upravlinskoho vplyvu

Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. (2016). URL : www.uiph.kiev.ua/d [in Ukrainian].

Shypko, A. Monitorynh zdoroviazberihaiuchoho seredovyshcha Dnipropetrovshchyny. URL : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-01(1)/Shipko.pdf [in Ukrainian].

de Meijer, C., Wouterse, B., Polder, J., Koopmanschap, M. (2013). The effect of population aging… рр. 353-361.

Rechel, B., Doyle, Y., Grundy, E., McKee, M. (2009). How can health systems respond to population ageing? In European Observatory on Health Systems and Policies, Policy Brief 10.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. de Meijer C. et al. The effect of population aging on health expenditure growth: a critical review // European Journal of Ageing. 2013. Vol. 10. № 4. P. 353—361.

2. Про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 10р від 11.01.2018 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/10-2018-%D1%80 (дата звернення: 12.04.2018).

3. Фойгт Н. Зменшення навантаження старіння населення на систему охорони здоров’я засобами управлінського впливу. URL : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-4-35.pdf (дата звернення: 18.04.2018).

4. Крентовська О. Демографічний чинник старіння населення в реформуванні системи охорони здоров’я України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2010. Вип. 2. С. 240.

5. Населення України за 2011 рік : демограф. щоріч. / Державна служба статистики. URL : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/13/Arch_nasel_zb.htm (дата звернення: 10.03.2018).

6. Населення України за 2013 рік : демограф. щоріч. / Державна служба статистики. URL : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/13/Arch_nasel_zb.htm (дата звернення: 10.03.2018).

7. Населення України за 2014 рік : демограф. щоріч. / Державна служба статистики. URL : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/13/Arch_nasel_zb.htm (дата звернення: 10.03.2018).

8. Населення України за 2015 рік : демограф. щоріч. / Державна служба статистики. URL : http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2016/naselen_2015.pdf (дата звернення: 10.03.2018).

9.  Населення України за 2016 рік : демограф. щоріч. / Державна служба статистики. URL : http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2017/naselen_2016.pdf (дата звернення: 10.03.2018).

10.  The Human Mortality Database. URL : http://www.mortality.org (дата звернення: 16.05.2018).

11. Населення України. Імперативи демографічного старіння. Київ : ВД “АДЕФУкраїна”, 2014. 288 с.

12. Крентовська О. Демографічний чинник старіння населення в реформуванні системи охорони здоров’я України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2010. Вип. 2. С. 238.

13. Фойгт Н. Зменшення навантаження старіння населення на систему охорони здоров’я засобами управлінського впливу…

14. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / Міністерство охорони здоров’я України. С. 81. URL : www.uiph.kiev.ua/d (дата звернення: 22.04.2018).

15. Шипко А. Моніторинг здоров’язберігаючого середовища Дніпропетровщини. URL : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-01(1)/Shipko.pdf (дата звернення: 10.03.2018).

16. de Meijer C. et al. The effect of population aging on health expenditure growth: a critical review… P. 353—361.

17. Rechel B., Doyle Y., Grundy E., McKee M. How can health systems respond to population ageing? // European Observatory on Health Systems and Policies, Policy Brief 10. 2009.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. В. Худоба