DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.56.2018.164365

Аналіз сучасного правового регулювання взаємовідносин між Україною та ЄС у сфері економічної безпеки

Л. М. Акімова

Анотація


Розкрито сутність понять “економічна безпека”, “правове регулювання”.
Охарактеризовано нормативно-правову базу правового регулювання взаємовідносин між Україною та Європейським Союзом. Окреслено основні положення нормативних документів. Наведено низку загроз, які створюють проблеми для ефективного становлення економічної безпеки в державі. Запропоновано основні рекомендації, які допоможуть мінімізувати загрози.


Ключові слова


державне управління; економічна безпека; ефективний розвиток; правове регулювання; загрози; валовий внутрішній продукт; монополізація; торговельна марка

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhalilo, Ya. A. (2001). Ekonomichna bezpeka derzhavy, pidpryiemstva, osoby v intehrovanomu suspilstvi. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, Issue 26, рр. 25 [in Ukrainian].

Yermoshenko, M. M. (2001). Finansova bezpeka derzhavy: natsionalni interesy, realni zahrozy, stratehiia zabezpechennia. Kyiv: KNTEU. рр. 46 [in Ukrainian].

Korystin, O., Baranovskyi, O., Herasymenko, L., Dzhuzhi, O. (Eds.). (2010). Ekonomichna bezpeka. Kyiv: Alerta; KNT; Tsentr uchbovoi literatury. URL : http://libfree.com/101560472_ekonomikateoretichni_zasadi_ekonomichnoyi_bezpeki.html#127 [in Ukrainian].

Tambovcev, V. L. (1995). Jekonomicheskaja bezopasnost’ hozjajstvennyh sistem: struktura, problemy. Vesnik MGU, Issue 3, рр. 3 [in Russian].

Yermoshenko, M. M. (2001). Finansova bezpeka derzhavy…, рр. 29 [in Ukrainian].

Hida, Ye. O., Bilozorov, Ye. V., Zavalnyi, A. M., Hida, Ye. O. (Eds.). (2011). Teoriia derzhavy ta prava. Kyiv: FOP O. S. Lipkan. 576 р. [in Ukrainian].

Pro osnovni napriamy zovnishnoi polityky Ukrainy. № 37. (1993). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3360-12 [in Ukrainian].

Pro rekomendatsii parlamentskykh slukhan pro vzaiemovidnosyny ta spivrobitnytstvo Ukrainy z Yevropeiskym Soiuzom. № 299-IV. (2002). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/299-15 [in Ukrainian].

Pro zapochatkuvannia perehovoriv mizh Ukrainoiu ta YeS shchodo ukladennia novoho bazovoho dohovoru. № 16. (2007). URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/684-v [in Ukrainian].

Pro stan i perspektyvy rozvytku ekonomichnykh vidnosyn Ukrainy z YeS (zona vilnoi torhivli) ta Mytnym soiuzom. № 3400-VI. (2011). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3400-17 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait predstavnytstva Ukrainy pry Yevropeiskomu Soiuzi ta Yevropeiskomu Spivtovarystvi z atomnoi enerhii. (2018). URL : https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/page/open/id/5156 [in Ukrainian].

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. (2014). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page [in Ukrainian].

Akimova, L. M. (2015). Teoretychni osnovy derzhavnoho upravlinnia rozvytkom natsionalnoi bezpeky. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, Issue 5. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1210 [in Ukrainian].

Akimova, L. M. (2016). Etapy stanovlennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, Issue 8. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1246 [in Ukrainian].

Akimova, L. M. (2016). Sutnisna kharakterystyka osnovnykh zahroz v ekonomichnii bezpetsi derzhavy. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, Issue 10. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247 [in Ukrainian].

Akimova, L. M. (2016). Etapy stanovlennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy...

Pro zasady vnutrishnoi i zovnishnoi polityky. № 40. (2010). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17 [in Ukrainian].

Stratehiia staloho rozvytku “Ukraina-2020”. № 5/2015. (2015). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Жаліло Я. А. Економічна безпека держави, підприємства, особи в інтегрованому суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 26. Київ : ВПЦ “Київський університет” ; Інститут міжнар. відносин, 2001. С. 25.

2. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. Київ : КНТЕУ, 2001. С. 46.

3. Користін О., Барановський О., Герасименко Л. [та ін.]. Економічна безпека : навч. посіб. / за ред. О. Джужі. Київ : Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2010. URL : http://libfree.com/101560472_ekonomikateoretichni_zasadi_ ekonomichnoyi_ bezpeki.html#127 (дата звернення: 15.04.2018).

4. Тамбовцев В. Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура, проблемы // Весник МГУ. 1995. № 3. С. 3. (Серія  6. Экономика).

5. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави... С. 29.

6. Гіда Є. О., Білозьоров Є. В., Завальний А. М. [та ін.]. Теорія держави та права : підручник / за заг. ред. Є. О. Гіди. Київ : ФОП О. С. Ліпкан, 2011.  576 с.

7. Про основні напрями зовнішньої політики України : Постанова Верховної Ради України № 37 від 02.07.1993 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3360-12 (дата звернення: 19.06.2018).

8. Про рекомендації парламентських слухань про взаємовідносини та співробітництво України з Європейським Союзом : Постанова Верховної Ради України № 299-IV від 28.11.2002 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/299-15 (дата звернення: 11.04.2018).

9. Про започаткування переговорів між Україною та ЄС щодо укладення нового базового договору : Заява Верховної Ради України № 16 від 22.02.2007 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/684-v (дата звернення: 15.04.2018).

10. Про стан і перспективи розвитку економічних відносин України з ЄС (зона вільної торгівлі) та Митним союзом : Постанова Верховної Ради України № 3400-VI від 19.05.2011 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3400-17 (дата звернення: 17.05.2018).

11. Офіційний сайт представництва України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії. URL : https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/page/open/id/5156 (дата звернення: 15.04.2018).

12. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 21.03.2014 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page (дата звернення: 15.04.2018).

13. Акімова Л. М. Теоретичні основи державного управління розвитком національної безпеки // Державне управління: удосконалення та розвиток : зб. наук. пр. 2015. № 5. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1210 (дата звернення: 16.04.2018).

14. Акімова Л. М. Етапи становлення економічної безпеки держави: зарубіжний та вітчизняний досвід // Державне управління: удосконалення та розвиток : зб. наук. пр. 2016. № 8. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1246 (дата звернення: 15.04.2018).

15. Акімова Л. М. Сутнісна характеристика основних загроз в економічній безпеці держави // Державне управління: удосконалення та розвиток : зб. наук. пр. 2016. № 10. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247 (дата звернення: 15.04.2018).

16. Акімова Л. М. Етапи становлення економічної безпеки держави...

17. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України №40 від 01.07.2010 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17 (дата звернення: 15.04.2018).

18. Стратегія сталого розвитку “Україна-2020” № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10 (дата звернення: 15.04.2018).

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Л. М. Акімова