DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.56.2018.164371

Механізм забезпечення ефективності виконання програм соціального захисту населення регіону

Т. К. Корецька

Анотація


Досліджено сучасні підходи до реалізації регіональної соціальної політики. Акцентовано увагу на важливості програм соціального захисту населення при реалізації регіональної політики у соціальній сфері. Розроблено механізм забезпечення ефективності виконання програм соціального захисту населення, який охоплює основні напрями соціального захисту населення в регіоні.


Ключові слова


соціальна політика; соціальний захист населення; програма соціального захисту; механізм ефективності виконання програм соціального захисту; аудит виконання програм соціального захисту

Повний текст:

PDF

Посилання


Razborska, O. O., Lishchyna, T. V. (2018). Problemy otsinky efektyvnosti vykonannia biudzhetnykh prohram. URL : http://intkonf.org/razborska-o-o-lischina-tv-problemi-otsinki-efektivnosti-vikonannya-byudzhetnih-program [in Ukrainian].

Ruzhenskyi, M. M. (2013). Sotsialnyi zakhyst naselennia v umovakh formuvannia rynkovoi modeli ekonomiky Ukrainy. Kyiv: IPK DSZU. рp. 192 [in Ukrainian].

Lysiak, L. V. (2017). Finansove zabezpechennia sotsialnoho zakhystu naselennia v Ukraini: problemy ta perspektyvy. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu, Seriia “Ekonomika”, Vyp. 11 (1), рp. 28 [in Ukrainian].

Analiz sotsialnykh prohram po sotsialnomu zakhystu naselennia. (2018). URL : https://ukrbukva.net/14084-Anal-z-soc-al-nih-program-po-soc-al-nomu-zahistu-naselennya.html [in Ukrainian].

Metodolohiia rozrobky derzhavnykh sotsialnykh prohram. (2018). URL : http://soc.bobrodobro.ru/768 [in Ukrainian].

Sotsialna polityka ta sotsialni prohramy. (2018). URL : https://knowledge.allbest.ru/sociology/3c0a65635a3ad78a4c43a89521316c36_0.html [in Ukrainian].

Besedin, V. F. (Eds.). (2000). Prohnozuvannia i rozrobka prohram. Kyiv : Nauk. cvit. 468 p. [in Ukrainian].

Analiz sotsialnykh prohram po sotsialnomu zakhystu naselennia. (2018). URL : https://ukrbukva.net/14084-Anal-z-soc-al-nih-program-po-soc-al-nomu-zahistu-naselennya.html [in Ukrainian].

Lopushniak, H. S. (2011). Derzhavna sotsialna polityka yak peredumova ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. Lviv: LRIDU NADU. рp. 52-53 [in Ukrainian].

Skurativskyi, V. A., Troshchynskyi, V. P., Sytnyk, P. K. ta in. (Eds.) (2012). Reformuvannia sotsialnoi polityky v Ukraini: problemy ta perspektyvy. Kyiv; Lviv: NADU. рp. 356 [in Ukrainian].

Analiz sotsialnykh prohram po sotsialnomu zakhystu naselennia…

Ibid.

Lopushniak, H. S. (2011). Sotsialnyi zakhyst naselennia: teoretychna kontseptualizatsiia ta osoblyvosti derzhavnoho upravlinnia. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, Vyp. 2 (33), рp. 283 [in Ukrainian].

Barannik, L. B. (2010). Sotsialnyi zakhyst hromadian. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovska derzhavna finansova akademiia. pp. 14 [in Ukrainian].

Tulenkov, M. V. (2011). Sotsialnyi zakhyst u sotsiolohichnomu vymiri. Kyiv: IPK DSZU. рp. 138, 139 [in Ukrainian].

Baranetska, S. S. (2018). Ideolohichni osnovy derzhavnoi sotsialnoi polityky na suchasnomu etapi hospodariuvannia. URL : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=42229 [in Ukrainian].

Vykonannia biudzhetnykh prohram. (2018). URL : https://helpiks.org/4-113607.html [in Ukrainian].

Ibid.

Baranetska, S. S. Ideolohichni osnovy derzhavnoi sotsialnoi polityky…

Lobodina, Z. M. (2015). Praktyka i problematyka zdiisnennia vydatkiv mistsevykh biudzhetiv Ternopilskoi oblasti na sotsialnu sferu ta sotsialnyi zakhyst naselennia. In M. Andreichyn (Eds.). Zbirnyk prats (Vol. 10 : Problemy ekonomiky Ternopilshchyny ta inshykh terytorii Ukrainy, pp. 140). O. Homotiuk, V. Derii (Eds. Vol.). Ternopil: Ekonomichna dumka TNEU [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Разборська О. О., Ліщина Т. В. Проблеми оцінки ефективності виконання бюджетних програм. URL : http://intkonf.org/razborska-o-o-lischina-tv-problemi-otsinki-efektivnosti-vikonannya-byudzhetnih-program/ (дата звернення: 23.10.2018).

2. Руженський М. М. Соціальний захист населення в умовах формування ринкової моделі економіки України : монографія. Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. С. 192.

3. Лисяк Л. В. Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: проблеми та перспективи // Вісник Дніпропетровського університету. 2017. Вип. 11 (1). С. 28. (Серія “Економіка”).

4. Аналіз соціальних програм по соціальному захисту населення. URL : https://ukrbukva.net/14084-Anal-z-soc-al-nih-program-po-soc-al-nomu-zahistu-naselennya.html (дата звернення: 23.10.2018).

5. Методологія розробки державних соціальних програм. URL : http://soc.bobrodobro.ru/768 (дата звернення: 23.10.2018).

6. Соціальна політика та соціальні програми. URL : https://knowledge.allbest.ru/sociology/3c0a65635a3ad78a4c43a89521316c36_0.html (дата звернення: 23.10.2018).

7. Беседін В. Ф. Прогнозування і розробка програм : метод. посіб. / за ред. В. Ф. Беседіна. Київ : Наук. cвіт, 2000. 468 с.

8. Аналіз соціальних програм по соціальному захисту населення. URL : https://ukrbukva.net/14084-Anal-z-soc-al-nih-program-po-soc-al-nomu-zahistu-naselennya.html (дата звернення: 23.10.2018).

9. Лопушняк Г. С. Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку України : монографія. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. С. 52, 53.

10. Реформування соціальної політики в Україні: проблеми та перспективи : навч.-наук. вид. / авт. кол. : В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, П. К. Ситник [та ін.] ; за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського. Київ ; Львів : НАДУ, 2012. С. 356.

11. Аналіз соціальних програм по соціальному захисту населення…

12. Там само.

13. Лопушняк Г. С. Соціальний захист населення: теоретична концептуалізація та особливості державного управління // Теорія та практика державного управління. 2011. Вип. 2 (33). С. 283.

14. Баранник Л. Б. Соціальний захист громадян : навч. посіб. Дніпропетровськ : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. C. 14.

15. Туленков М. В. Соціальний захист у соціологічному вимірі : монографія. Київ : ІПК ДСЗУ, 2011. C. 138, 139.

16. Баранецька С. С. Ідеологічні основи державної соціальної політики на сучасному етапі господарювання. URL : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=42229 (дата звернення: 23.10.2018).

17. Виконання бюджетних програм. URL : https://helpiks.org/4-113607.html (дата звернення: 23.10.2018).

18. Там само.

19. Баранецька С. С. Ідеологічні основи державної соціальної політики на сучасному етапі господарювання...

20. Лободіна З. М. Практика і проблематика здійснення видатків місцевих бюджетів Тернопільської області на соціальну сферу та соціальний захист населення // Збірник праць : у 10 т. / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій ; Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. С. 140.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Т. К. Корецька