DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.56.2018.164383

Аналіз управління ризиками як засобу реалізації державної політики щодо безпеки праці

Н. Ю. Лесняк-Іглінська

Анотація


Проаналізовано базові положення норм чинного законодавства, що регламентують діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування та роботодавців у сфері охорони праці; сучасний стан вітчизняного державного регулювання у цій сфері, досліджено його організаційно-правові механізми. Запропоновано пріоритетні напрями удосконалення управління у сфері безпеки праці шляхом застосування інструментів управління ризиками. У контексті безпеки праці поглиблено визначення змісту поняття “ризик”.


Ключові слова


державна політика; Європейський Союз; безпека праці; управління у сфері охорони праці; ризик; управління ризиками

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro okhoronu pratsi. № 2694-XII. (1992) [in Ukrainian].

Ibid.

Systemy upravlinnia hihiienoiu ta bezpekoiu pratsi. Vymohy (ONSAS 18001:2007, IDT). (2011). Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy. 20 р. [in Ukrainian].

Okhorona pratsi. Terminy ta vyznachennia osnovnykh poniat. (2014). URL : http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=61781 [in Ukrainian].

Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi

diialnosti. № 877-V. (2007) [in Ukrainian].

Pro obiekty pidvyshchenoi nebezpeky. № 2245-III. (2001) [in Ukrainian].

Biliavska, O. B. & Kovbasiuk, Yu. V. (Ed.). (2011). Upravlinnia ryzykamy. In Kniazev, V. M., Rozputenko, I. V. (Eds.) Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia. (Vol. 1, pр. 678). Kyiv: NAPA [in Ukrainian].

Pro obiekty pidvyshchenoi nebezpeky...

Rekomendatsii shchodo pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia ryzykamy

vynyknennia neshchasnykh vypadkiv ta profesiinykh zakhvoriuvan na rivni pidpryiemstva, haluzi, derzhavy. (2004). Kyiv: Osnovу. 15 p. [in Ukrainian].

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony : ratyfikovano Zakonom Ukrainy № 1678-VII. (2014). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011 [in Ukrainian].

Dyrektyva Rady 89/391 / YeES vid 12 chervnia 1989 shchodo zaprovadzhennia zakhodiv shchodo pokrashchennia bezpeky ta hihiieny pratsi pratsivnykiv. (1989). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_b23 [in Ukrainian].

Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work. / EUR Lex Access to European Union law. URL : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= CELEX:31989L0391.

European Agency for Safety and Health at Work. Risk assessment Legislation. URL : https://oiraproject.eu/en/legislation.

European Agency for Safety and Health at Work. Purpose-risk assessment. URL : https://oiraproject.eu/en/purpose-risk-assessment.

Bondarenko, Ye. A. (2013). Metody analizu ta otsiniuvannia ryzyku elektrotravmatyzmu. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, Issue 2, pp. 53 [in Ukrainian].

Lapin, V. M. (2007). Bezpeka zhyttiediialnosti liudyny. Kyiv: Znannia. 332 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про охорону праці : Закон України № 2694-XII від 14.10.1992 р. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 (дата звернення: 29.06.2018).
2. Там само.
3. Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (ОНSАS 18001:2007, IDT) : ДСТУ ОНSАS 18001:2010 [Чинний від 2011-01-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2011. 20 с.
4. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять : ДСТУ 2293:2014. URL : http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=61781 (дата звернення: 29.06.2018).
5. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності : Закон України № 877-V від 05.04.2007 р. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/877-16 (дата звернення: 29.06.2018).
6. Про об’єкти підвищеної небезпеки : Закон України № 2245-III від 18.01.2001 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2245-14 (дата звернення: 29.06.2018).
7. Білявська О. Б. Управління ризиками // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.- ред. кол. : проф. Ю. Ковбасюк (голова) [та ін.]. Київ : НАДУ, 2011. Т. 1 : Теорія державного управління / наук.-ред. кол. : В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) [та ін.], 2011. С. 678.
8. Про об’єкти підвищеної небезпеки...
9. Рекомендації щодо підвищення ефективності управління ризиками виникнення нещасних випадків та професійних захворювань на рівні підприємства, галузі, держави. Київ : Основи, 2004. 15 с.
10. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : ратифіковано Законом України № 1678-VII від 16.09.2014 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 29.06.2018).
11. Директива Ради 89/391 / ЄЕС від 12 червня 1989 р. щодо запровадження заходів щодо покращення безпеки та гігієни праці працівників. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_b23 (дата звернення: 29.06.2018).
12. Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work / EUR Lex Access to European Union law. URL : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? uri=CELEX:31989L0391 (date of using: 29.06.2018).
13. Risk assessment Legislation / European Agency for Safety and Health at Work.URL : https://oiraproject.eu/en/legislation (date of using: 29.06.2018).
14. Purpose-risk assessment / European Agency for Safety and Health at Work. URL : https://oiraproject.eu/en/purpose-risk-assessment (date of using: 29.06.2018).
15. Бондаренко Є. А. Методи аналізу та оцінювання ризику електротравматизму // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2013. № 2. С. 53.
16. Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. / В. М. Лапін. Київ : Знання, 2007. 332 с.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. Ю. Лесняк-Іглінська