DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.56.2018.164411

Особливості становлення державної політики у сфері зайнятості населення: методологія проблеми

В. Б. Сухомлин

Анотація


Здійснено аналіз становлення державної політики у сфері зайнятості населення; ідентифіковано структурно-функціональну роль держави у сфері формування та реалізації соціально-трудових відносин; класифіковано основні цілі, елементи, структурні рівні та комплекс заходів державної політики у сфері зайнятості; систематизовано основні функції сторін соціального партнерства, які забезпечують реалізацію відповідних заходів щодо забезпечення політики зайнятості; наведено основні технологічні прийоми реалізації цього виду політики, враховуючи національні особливості та відповідні показники економічного розвитку держави; охарактеризовано її інфраструктуру, яка забезпечує сталу динамічну рівновагу на ринку праці, що безпосередньо впливає на результативність державної політики у відповідній сфері; розроблено інструментарій регулювання та прогнозування ринку праці, який передбачає запровадження форм та методів управління системою зайнятості населення та регулювання трудових відносин, що слугує зниженню показників безробіття та підвищенню показників активної зайнятості населення серед різних демографічних груп.


Ключові слова


державна політика зайнятості; зайнятість населення; ринок праці; соціально-трудові відносини; соціально-трудові процеси; демографічні процеси; працездатне населення; безробіття, політика держави у сфері зайнятості; трудовий потенціал суспільства; соціальна політика держави; суспільно-корисна діяльні

Повний текст:

PDF

Посилання


Shaw, I., Greene, J., Mark, M. (2006). The Sage hand book of evaluation. Thous and Oaks, CA: Sage Publications Inc. 590 p.

Kushyn, V. Y. (2006). Gosudarstvennoe regulirovanie ryinochnoy ekonomiki.

Moskva: Izd-vo RAHS. pp. 121 [in Russian].

Ibid. pp. 137.

Ibid. pp. 199, 200.

Dolan, Ye. Dzh. (2005). Makroekonomika. Sankt-Peterburg: Piter. pp. 177 [in

Russian].

Makkonell, K. L., Briu S. L. (2002). Ekonomiks: printsipy, problemy i politika.

Moskva: Respublika. pp. 177 [in Russian].

Ibid. pp. 213.

Ibid. pp. 217.

Konventsiia pro spryiannia zainiatosti ta zakhyst vid bezrobittia. (1988). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_182 [in Ukrainian].

Talanova, A. V. (2014). Rynok truda i zaniatostґ naseleniya. Ekonomika i menedzhment innovatsionnykh tekhnologiy, № 4. URL : http://ekonomika.snauka.ru/2014/04/4834 [in Russian].

Makkonell, K. L., Briu, S. L. (2002). Ekonomiks... pp. 160.

Movyn, S. A. (2005). Problemy realizatsyi politiki sodeistviia zaniatosti naseleniia v regionakh. REZh, № 2, pp. 41 [in Russian].

Riabukhin, S. N. (2004). Rehionalnaia politika zaniatosti. Sotsіalnaia politika, № 6, pp. 57, 58 [in Russian].

Griffiths, B., Emery, C., Akehurst, R. (1995). Economic evaluation in rheumatology: A necessity for clinical studies. Anna lsof the Rheumatic Diseases, № 54(11), рр. 863.

Chen, H. T. (2005). Practical program evaluation: Assessing and improving

planning, implementation, and effectiveness. Thous and Oaks, CA: Sage. рр. 133.

Cede fop. Futures kill supply in Europe: medium-term for catsup to 2020: synthesis report. (2009). Luxembourg: Publications Office. URL : http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/ 546/4086_en.pdf.

Kalashnikov, S. (2007). Razvitie ryinka truda – neot’emlemyiy element

gosudarstvennoy politiki. In Chelovek i trud. (5th ed.). pp. 231 [in Russian].

Bazeler, U. (2000). Osnovy ekonomicheskoi teorii. Sankt-Peterburg. pp. 74 [in Russian].

Ibid. pp. 81.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Shaw I., Greene J., Mark M. The Sage hand book of evaluation. Thous and Oaks, CA : Sage Publications, 2006. Р. 177.

2. Кушин В. И. Государственное регулирование рыночной экономики. Москва : Изд-во РАГС, 2006. С. 121.

3. Там же. С. 137.

4. Там же. С. 199, 200.

5. Долан Э. Дж. Макроэкономика. Санкт-Петербург : Питер, 2005. С. 177.

6. Макконелл К. Л., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Москва : Республика, 2002. С. 177.

7. Там же. С. 213.

8. Там же. С. 217.

9. Конвенція про сприяння зайнятості та захист від безробіття № 168 від 21.06.1988 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_182 (дата звернення: 23.09.2018).

10. Таланова А. В. Рынок труда и занятость населения // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2014. № 4. URL : http://ekonomika.snauka.ru/2014/04/4834 (дата обращения: 23.09.2018).

11. Макконелл К. Л., Брю С. Л. Экономикс… С. 160.

12. Мовин С. А. Проблемы реализации политики содействия занятости населения в регионах // РЭЖ. 2005. № 2. С. 41.

13. Рябухин С. Н. Региональная политика занятости // Социальная политика. 2004. № 6. С. 57, 58.

14. Griffiths B., Emery C., Akehurst R. Economic evaluation in rheumatology: A necessity for clinical studies // Anna lsof the Rheumatic Diseases. 1995. № 54(11). Р. 863.

15. Chen H. T. Practical program evaluation: Assessing and improving planning, implementation, and effectiveness. Thous and Oaks, CA : Sage, 2005. Р. 133.

16. Cede fop. Futures kill supply in Europe: medium-term for catsup to 2020 : synthesis report. Luxembourg : Publications Office, 2009. URL : http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/ 546/4086_en.pdf [date of using: 17.8.2012].

17. Калашников С. Развитие рынка труда – неотъемлемый элемент государственной политики // Человек и труд. изд. 5-е. 2007. С. 231.

18. Базелер У. Основы экономической теории. Санкт-Петербург, 2000. С. 74.

19. Там же. С. 81.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 В. Б. Сухомлин