DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.56.2018.164424

Реформування державної служби в Україні в контексті політичної асоціації між Україною та ЄС (компетенційний вимір)

М. І. Карпа

Анотація


Розкрито нормативно-правові аспекти здійснення реформування державної служби у межах розвитку системи публічного управління за європейськими стандартами відповідно до Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Здійснено аналіз основних напрямів реформування системи державної служби у контексті формування та реалізації компетенцій органами публічної влади. Виявлено ризики у процесах забезпечення ефективного реформування державної служби в Україні.


Ключові слова


публічне управління; державне управління; державна служба; компетенція

Повний текст:

PDF

Посилання


Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom,Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. (2018). URL : http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/984_a11 [in Ukrainian].

Pro Stratehiiu staloho rozvytku “Ukraina-2020”. № 5/2015. (2015) [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Stratehii reformuvannia derzhavnoi sluzhby ta sluzhby v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini na period do 2017 roku ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii. № 227-р. (2015) [in Ukrainian].

Stratehiia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrainy na 2016 – 2020 roky. № 474-р. (2016) [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku systemy upravlinnia derzhavnymy finansamy. № 774. (2013) [in Ukrainian].

The Principles of Public Administration: a Framework for ENP countries. (2018). URL : http://www.sigmaweb.org/publications/Principles%20-ENP-Eng.pdf.

Dyrektoraty. (2018). URL : https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/direktorati [in Ukrainian].

Pro derzhavnu sluzhbu. № 889-VII. (2015) [in Ukrainian].

Ofis reform Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2018). URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reform%20office/Ukraine_Reform_ Conference_II_web.pdf [in Ukrainian].

Poriadok dennyi asotsiatsii mizh Ukrainoiu ta YeS dlia pidhotovky ta spryiannia implementatsii Uhody pro asotsiatsiiu. (2018). URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/imported_content/news/doc_248012532/UA_15-1% 20final.pdf [in Ukrainian].

Pro derzhavnu sluzhbu...

Ibid.

Deiaki pytannia uporiadkuvannia struktury Sekretariatu Kabinetu Ministriv Ukrainy, aparatu ministerstv ta inshykh tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady. № 644. (2017) [in Ukrainian].

Ibid.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/984_a11 (дата звернення: 17.08.2018).

2. Про Стратегію сталого розвитку “Україна-2020” : Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 17.08.2018).

3. Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 227-р від 18.03.2015 р. URL :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/227-2015-%D1%80 (дата звернення: 11.07.2018).

4. Стратегія реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 474-р від 24.06.2016 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-р (дата звернення: 10.08.2018).

5. Стратегія розвитку системи управління державними фінансами : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 774 від 01.08.2013 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-р#n12 (дата звернення: 06.08.2018).

6. The Principles of Public Administration: a Framework for ENP countries. URL : http://www.sigmaweb.org/publications/Principles%20-ENP-Eng.pdf (дата звернення: 17.08.2018).

7. Директорати. URL : https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/direktorati (дата звернення: 15.07.2018).

8. Про державну службу : Закон України № 889-VII від 10.12.2015 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 17.08.2018).

9. Офіс реформ Кабінету Міністрів України. URL :  https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reform%20office/Ukraine_Reform_Conference_II_web.pdf (дата звернення: 12.08.2018).

10. Порядок денний асоціації між Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію. URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/imported_content/news/doc_248012532/UA_15-1% 20final.pdf (дата звернення: 11.05.2018).

11. Про державну службу...

12. Там само.

13. Деякі питання упорядкування структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України № 644 від 18.08.2017 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/644-2017-п (дата звернення: 10.07.2018).

14. Там само.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. І. Карпа