DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.57.2018.164593

Проблеми формування управлінської еліти в Україні: теоретичний аналіз

О. В. Охотникова

Анотація


Здійснено систематизацію наукових підходів до проблем формування управлінської еліти в Україні. Виокремлено основні проблеми формування управлінської еліти та обґрунтовано, що до таких проблем потрібно зарахувати: відсутність єдиних вимог до управлінських, професійних та особистісних якостей; неефективність мотиваційних механізмів; відсутність єдиної системи формування якісної управлінської еліти; відсутність незалежних центрів оцінювання; відсутність концепції безперервного навчання управлінської еліти; відсутність концепції формування управлінської еліти.

Ключові слова


публічне управління; меритократія; відбір кадрів; управлінська еліта; розвиток кадрів; кар’єрне зростання

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro stratehiiu derzhavnoi kadrovoi polityky na 2012 – 2020 roky. № 45/2012. (2012) [in Ukrainian].

Oliinyk, V. V. (2015). Pidhotovka upravlinskoi elity v umovakh formuvannia novoi demokratychnoi modeli upravlinnia. Scientific Journal “ScienceRise”, № 9/5(14), pp. 4-12 [in Ukrainian].

Lieskova, L. F. (2015). Problemy formuvannia novoi upravlinskoi elity v Ukraini. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, Vol. 1 (48). URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-1/doc/1/08.pdf [in Ukrainian].

Ibid.

Piren, M. I. (2013). Polityko-upravlinska elita Ukrainy: sotsio-psykholohichnyi analiz. Chernivtsi : Chernivetskyi nats. un-t. 424 p. [in Ukrainian].

Lopushynskyi, I. P. (2010). Formuvannia ukrainskoi polityko-upravlinskoi elity: suchasnyi pohliad na problemu. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia KhRIPA NAPA, № 1(37). URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2010-1/index.html [in Ukrainian].

Ibid.

Oliinyk, V. V. (2015). Pidhotovka upravlinskoi elity v umovakh formuvannia novoi demokratychnoi modeli upravlinnia... p. 5.

Riktor, T. L. (2009). Upravlinska elita yak stratehichnyi resurs pobudovy derzhavy: problemy ta perspektyvy. Ekonomika ta derzhava, № 2, р. 77 [in Ukrainian].

Bell, D. (2017). Kytaiska model. Politychna merytokratiia ta mezhi demokratii. Kyiv : Nash format. pp. 27 [in Ukrainian].

Orlov, O. V. (2014). Problemy formuvannia ta rozvytku upravlinskoi elity. Visnyk NADU, № 2, рр. 75-76 [in Ukrainian].

Lieskova, L. F. (2015). Problemy formuvannia novoi upravlinskoi elity v Ukraini. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, Vol. 1 (48). URL : http://www.kbuapa. kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-1/doc/1/08.pdf [in Ukrainian].

Ashyn, H. K., Okhotskyi, E. V. (1999). Kurs еlitolohii. Moskva : ZAO “Sportakadempress”. 368 p. [in Ukrainian].

Lieskova, L. F. (2015). Problemy formuvannia novoi upravlinskoi elity v Ukraini...

Ibid.

Lopushynskyi, I. P. (2010). Formuvannia ukrainskoi polityko-upravlinskoi elity: suchasnyi pohliad na problemu…

Ashyn, H. K., Okhotskyi, E. V. (1999). Kurs еlitolohii...

Honcharuk, N. T. (2007). Kerivnyi personal u sferi derzhavnoi sluzhby Ukrainy: formuvannia ta rozvytok. Dnipropetrovsk : DRIPA NAPA. pp. 188 [in Ukrainian].

Kanafotskaia, H., Kutsenko, T. (2000). Dukhovnomyrovozzrencheskaia funktsyia sovremennoho obrazovanyia. Nauka y obrazovanye na porohe III tysiacheletyia. Minsk [in Russian].

Piren, M. I. (2013). Polityko-upravlinska elita Ukrainy: sotsio-psykholohichnyi analiz...

Lieskova, L. F. (2015). Problemy formuvannia novoi upravlinskoi elity v Ukraini…


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про стратегію державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки : Указ Президента України № 45/2012 від 01.02.2012 р. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/45/2012 (дата звернення: 20.10.2018 р.).

2. Олійник В. В. Підготовка управлінської еліти в умовах формування нової демократичної моделі управління // Scientific Journal “ScienceRise”. 2015. № 9/5(14). С. 4—12.

3. Лєскова Л. Ф. Проблеми формування нової управлінської еліти в Україні // Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 1 (48). URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-1/doc/1/08.pdf (дата звернення: 20.10.2018).

4. Там само.

5. Пірен М. І. Політико-управлінська еліта України: соціо-психологічний аналіз : монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. 424 с.

6. Лопушинський І. П. Формування української політико-управлінської еліти: сучасний погляд на проблему // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ХРІДУ НАДУ. № 1(37). 2010. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2010-1/index.html (дата звернення: 20.10.2018).

7. Там само.

8. Олійник В. В. Підготовка управлінської еліти в умовах формування нової демократичної моделі управління… С. 5.

9. Ріктор Т. Л. Управлінська еліта як стратегічний ресурс побудови держави: проблеми та перспективи // Економiка та держава. 2009. № 2. С. 77.

10. Белл Д. Китайська модель. Політична меритократія та межі демократії / пер. з англ. Олександр Дем’янчук. Київ : Наш формат, 2017. С. 27.

11. Орлов О. В. Проблеми формування та розвитку управлінської еліти // Вісник НАДУ. 2014. № 2. С. 75, 76.

12. Лєскова Л. Ф. Проблеми формування нової управлінської еліти в Україні // Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 1 (48). URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-1/doc/1/08.pdf (дата звернення 20.10.2018).

13. Ашин Г. К., Охотский Е. В. Курс элитологии. Москва : ЗАО “Спортакадемпресс”, 1999. 368 с.

14. Лєскова Л. Ф. Проблеми формування нової управлінської еліти в Україні...

15. Там само.

16. Лопушинський І. П. Формування української політико-управлінської еліти: сучасний погляд на проблему...

17. Ашин Г. К., Охотский Е. В. Курс элитологии... С. 221.

18. Гончарук Н. Т. Керівний персонал у сфері державної служби України: формування та розвиток : монографія. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2007. С. 188.

19. Канафоцкая Г., Куценко Т. Духовномировоззренческая функция современного образования // Наука и образование на пороге III тысячелетия : тез. докл. междунар. конгр. Минск, 2000.

20. Пірен М. І. Політико-управлінська еліта України... 424 с.

21. Лєскова Л. Ф. Проблеми формування нової управлінської еліти в Україні...


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. В. Охотникова