Детермінанти якості вищої освіти як підґрунтя для вдосконалення механізмів державного управління її забезпечення

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.57.2018.164632

Ключові слова:

якість вищої освіти, механізми державного управління, детермінанти якості вищої освіти, опитування студентів, забезпечення якості вищої освіти, державне управління

Анотація

Обґрунтовано можливість розгляду питань забезпечення якості вищої освіти у межах проблемного поля галузі науки “Публічне управління”. За результатами відповідей респондентів з’ясовано значущість окремих детермінант якості вищої освіти у межах загального сприйняття відповідного феномену. Визначено важливість участі держави у забезпеченні якості вищої освіти, а також запропоновано напрями вдосконалення змісту та практики використання відповідних механізмів державного управління.

Посилання

Reforma osvity ye priorytetnoiu. (2018). URL : https://www.president.gov.ua/news/reforma-osviti-ye-prioritetnoyu-bo-ye-investiciyeyu-v-majbut-49346 [in Ukrainian].

Poroshenko, P. (2018). Kliuch do yevropeiskoho maibutnoho Ukrainy – v yakisnii osviti. Polityka. URL : https://ua.interfax.com.ua/news/political/525924.html [in Ukrainian].

Hrynevych, L. M. (2018). Priorytetni napriamy zmin u vyshchii osviti na 2018 – 2019 rr. // Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/infographik/MON_prioritety_new.pdf [in Ukrainian].

Moroz, S. (2017). State management of higher education quality as an object of dissertations’ researches: analysis of the substantial orientation of science researches. Authority and society (History, Theory, Practice), № 4 (44), pp. 15-23.

Dronov, V. Iu. (2018). Osvitnia funktsiia suchasnoi derzhavy ta osoblyvosti yii realizatsii pryvatnymy vyshchymy navchalnymy zakladamy. (Candidate’s thesis). Odesa. p. 6 [in Ukrainian].

Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diialnosti DK 009:2010. (2010). URL : http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_dk009_2016.htm [in Ukrainian].

Savchenko, V. N., Smahyn, V. P. (2006). Nachala sovremennoho estestvoznanyia. Rostov-na-Donu : Fenyks. 336 p. [in Ukrainian].

Moroz, S. A., Moroz, V. M. (2017). Zmist definitsii “yakist vyshchoi osvity” v konteksti naukovykh pohliadiv predstavnykiv skhidnoievropeiskykh naukovykh shkil. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy: filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia, № 2, pp. 58-71 [in Ukrainian].

Trow, M. (2006). Reflections on the Transition from Elite to Mass to Universal Access: Forms and Phases of Higher Education in Modern Societies since WWII. International handbook of higher education, pp. 243-280.

Altbach, Ph. G. (2013). The International Imperative in Higher Education. Boston: Sense Publishers. 212 p.

Novykov, A. M. (2004). Chto takoe эlytarnoe obrazovanye? Narodnoe obrazovanye, № 1, pp. 62-66 [in Russian].

Moroz, V. M. (2014). Konkurs na zamishchennia posad naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv yak skladova mekhanizmu derzhavnoho upravlinnia rozvytkom trudovoho potentsialu vyshchoho navchalnoho zakladu. Efficiency of Public Administration, Issue 38, pp. 252-259 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-22

Номер

Розділ

Механізми державного управління