DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.57.2018.164632

Детермінанти якості вищої освіти як підґрунтя для вдосконалення механізмів державного управління її забезпечення

С. А. Мороз

Анотація


Обґрунтовано можливість розгляду питань забезпечення якості вищої освіти у межах проблемного поля галузі науки “Публічне управління”. За результатами відповідей респондентів з’ясовано значущість окремих детермінант якості вищої освіти у межах загального сприйняття відповідного феномену. Визначено важливість участі держави у забезпеченні якості вищої освіти, а також запропоновано напрями вдосконалення змісту та практики використання відповідних механізмів державного управління.


Ключові слова


якість вищої освіти; механізми державного управління; детермінанти якості вищої освіти; опитування студентів; забезпечення якості вищої освіти; державне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Reforma osvity ye priorytetnoiu. (2018). URL : https://www.president.gov.ua/news/reforma-osviti-ye-prioritetnoyu-bo-ye-investiciyeyu-v-majbut-49346 [in Ukrainian].

Poroshenko, P. (2018). Kliuch do yevropeiskoho maibutnoho Ukrainy – v yakisnii osviti. Polityka. URL : https://ua.interfax.com.ua/news/political/525924.html [in Ukrainian].

Hrynevych, L. M. (2018). Priorytetni napriamy zmin u vyshchii osviti na 2018 – 2019 rr. // Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/infographik/MON_prioritety_new.pdf [in Ukrainian].

Moroz, S. (2017). State management of higher education quality as an object of dissertations’ researches: analysis of the substantial orientation of science researches. Authority and society (History, Theory, Practice), № 4 (44), pp. 15-23.

Dronov, V. Iu. (2018). Osvitnia funktsiia suchasnoi derzhavy ta osoblyvosti yii realizatsii pryvatnymy vyshchymy navchalnymy zakladamy. (Candidate’s thesis). Odesa. p. 6 [in Ukrainian].

Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diialnosti DK 009:2010. (2010). URL : http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_dk009_2016.htm [in Ukrainian].

Savchenko, V. N., Smahyn, V. P. (2006). Nachala sovremennoho estestvoznanyia. Rostov-na-Donu : Fenyks. 336 p. [in Ukrainian].

Moroz, S. A., Moroz, V. M. (2017). Zmist definitsii “yakist vyshchoi osvity” v konteksti naukovykh pohliadiv predstavnykiv skhidnoievropeiskykh naukovykh shkil. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy: filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia, № 2, pp. 58-71 [in Ukrainian].

Trow, M. (2006). Reflections on the Transition from Elite to Mass to Universal Access: Forms and Phases of Higher Education in Modern Societies since WWII. International handbook of higher education, pp. 243-280.

Altbach, Ph. G. (2013). The International Imperative in Higher Education. Boston: Sense Publishers. 212 p.

Novykov, A. M. (2004). Chto takoe эlytarnoe obrazovanye? Narodnoe obrazovanye, № 1, pp. 62-66 [in Russian].

Moroz, V. M. (2014). Konkurs na zamishchennia posad naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv yak skladova mekhanizmu derzhavnoho upravlinnia rozvytkom trudovoho potentsialu vyshchoho navchalnoho zakladu. Efficiency of Public Administration, Issue 38, pp. 252-259 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Реформа освіти є пріоритетною // Новини. 2018. 3 верес. URL : https://www.president.gov.ua/news/reforma-osviti-ye-prioritetnoyu-bo-ye-investiciyeyu-v-majbut-49346 (дата звернення: 17.10.2018).

2. Порошенко П. Ключ до європейського майбутнього України // Політика. 2018. 21 серп. URL : https://ua.interfax.com.ua/news/political/525924.html (дата звернення: 17.10.2018).

3. Гриневич Л. М. Пріоритетні напрями змін у вищій освіті на 2018 – 2019 рр. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/infographik/MON_prioritety_ new.pdf (дата звернення: 17.10.2018).

4. Moroz S. State management of higher education quality as an object of dissertations’ researches: analysis of the substantial orientation of science researches // Authority and society (History, Theory, Practice). 2017. № 4 (44). P. 15—23.

5. Дронов В. Ю. Освітня функція сучасної держави та особливості її реалізації приватними вищими навчальними закладами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридич. наук : спец. 12.00.01. “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень”. Одеса, 2018. С. 6.

6. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_dk009_2016.htm (дата звернення: 17.10.2018).

7. Савченко В. Н., Смагин В. П. Начала современного естествознания : тезаурус. Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. С. 233.

8. Мороз С. А., Мороз В. М. Зміст дефініції “якість вищої освіти” в контексті наукових поглядів представників східноєвропейських наукових шкіл // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2017. № 2. С. 71.

9. Trow M. Reflections on the Transition from Elite to Mass to Universal Access: Forms and Phases of Higher Education in Modern Societies since WWII // International handbook of higher education. 2006. Р. 243—280.

10. Altbach Ph. G. The International Imperative in Higher Education. Boston : Sense Publishers, 2013. Р. 10.

11. Новиков А. М. Что такое элитарное образование? // Народное образование. 2004. № 1. С. 62—66.

12. Мороз В. М. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників як складова механізму державного управління розвитком трудового потенціалу вищого навчального закладу // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 38 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. С. 252—259.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 С. А. Мороз