DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.57.2018.164635

Правове забезпечення митного контролю в Україні

В. М. Товт

Анотація


Досліджено теоретичні засади здійснення митного контролю та його правового забезпечення. Здійснено аналіз чинного законодавства, виокремлено основні елементи, які взаємодіють у системі митного контролю. Розкрито сутність та особливості митного контролю при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в умовах формування новітньої ідеології його здійснення в контексті євроінтеграції.


Ключові слова


митний контроль; правове забезпечення; законодавство; зовнішньоекономічна діяльність та безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Vakulchyk, O. M. (2012). Vykorystannia dosvidu YeS u pobudovi systemy zakonodavchoho ta metodychnoho zabezpechennia mytnoho post-audytu v Ukraini. Ekonomichni nauky, № 2, рр. 11-22 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy: Pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 roku iz zminamy, vnesenymy Zakonom Ukrainy vid 8 hrudnia 2004 roku № 2222-IV. (2006). Kyiv: Vydavnychyi dim Skif. 48 p. [in Ukrainian].

Mytnyi kodeks Ukrainy. (2012). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 44-48, st. 552 [in Ukrainian].

Spivak, I. V. (2016). Mytnyi kontrol: porivnialnyi analiz. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kyivskyi politekhnichnyi instytut”. Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo, № 3/4 (31/32), pp. 223-228. [in Ukrainian].

Pro Mytnyi taryf Ukrainy. (2014) [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy. (2011). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 13- 17, st. 112 [in Ukrainian].

Martyniuk, V. P. (2010). Pro dotsilnist vykorystannia termina “mytna systema derzhavy”. Mytna bezpeka, № 2, pp. 144, 145 [in Ukrainian].

Domin, Yu. M., Domina, S. Yu., Zhelezniak, N. M. & Yuldasheva, O. Kh. (Ed.). (2009). Mytne pravo Ukrainy. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, pp. 136 [in Ukrainian].

Berezhniuk, I. H. (2009). Mytne rehuliuvannia Ukrainy: natsionalni ta mizhnarodni aspekty. Dnipropetrovsk: Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy. pp. 14 [in Ukrainian].

Bilukha, M. T., Mykytenko, T. V. (2004). Mytnyi kontrol: orhanizatsiia i metodolohiia. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy, № 1(64), pp. 181-187 [in Ukrainian].

Tamozhennyi kodeks tamozhennoho soiuza (v red. 2015 h.) v ramkakh Evrazyiskoho ekonomycheskoho soobshchestva. (2018). URL : http://www.wcoomd.org [in Russian].

Mytnyi kodeks Yevrosoiuzu. (2008). URL : ttps://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/15_Annexes.pdf [in Ukrainian].

Mytnyi kodeks Ukrainy…


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вакульчик О. М. Використання досвіду ЄС у побудові системи законодавчого та методичного забезпечення митного пост-аудиту в Україні // Економічні науки. 2012. № 2. С. 11—22.

2. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV. Київ : Видавничий дім Скіф, 2006. 48 с.

3. Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44 – 48. Ст. 552.

4. Співак І. В. Митний контроль: порівняльний аналіз // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. пр. Київ : НТУУ “КПІ”, 2016. № 3/4 (31/32). С. 223—228.

5. Про Митний тариф України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. 2014. № 20/21. С. 22.

6. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13 – 17. Ст. 112.

7. Мартинюк В. П. Про доцільність використання терміна “митна система держави” // Митна безпека. 2010. № 2. С. 144, 145. (Серія “Економіка”).

8. Дьомін Ю. М., Дьоміна С. Ю., Железняк Н. М. [та ін.]. Митне право України : навч. посіб. / за заг. ред. О. Х. Юлдашева. Київ : Центр учбової літератури, 2009. С. 136.

9. Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти : монографія. Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. С. 14.

10. Білуха М. Т., Микитенко Т. В. Митний контроль: організація і методологія // Науковий вісник Національного університету ДПС України. 2014. № 1(64). С. 182. (Серія “Економіка, право”).

11. Таможенный кодекс таможенного союза (в ред. 2015 р.) в рамках Евразийского экономического сообщества. URL : http://www.wcoomd.org (дата обращения: 05.10.2018).

12. Митний кодекс Євросоюзу від 23.04.2008 р. URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/15_Annexes.pdf (дата звернення: 05.10.2018).

13. Митний кодекс України...Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 В. М. Товт