Правове забезпечення митного контролю в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.57.2018.164635

Ключові слова:

митний контроль, правове забезпечення, законодавство, зовнішньоекономічна діяльність та безпека

Анотація

Досліджено теоретичні засади здійснення митного контролю та його правового забезпечення. Здійснено аналіз чинного законодавства, виокремлено основні елементи, які взаємодіють у системі митного контролю. Розкрито сутність та особливості митного контролю при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в умовах формування новітньої ідеології його здійснення в контексті євроінтеграції.

Посилання

Vakulchyk, O. M. (2012). Vykorystannia dosvidu YeS u pobudovi systemy zakonodavchoho ta metodychnoho zabezpechennia mytnoho post-audytu v Ukraini. Ekonomichni nauky, № 2, рр. 11-22 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy: Pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 roku iz zminamy, vnesenymy Zakonom Ukrainy vid 8 hrudnia 2004 roku № 2222-IV. (2006). Kyiv: Vydavnychyi dim Skif. 48 p. [in Ukrainian].

Mytnyi kodeks Ukrainy. (2012). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 44-48, st. 552 [in Ukrainian].

Spivak, I. V. (2016). Mytnyi kontrol: porivnialnyi analiz. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kyivskyi politekhnichnyi instytut”. Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo, № 3/4 (31/32), pp. 223-228. [in Ukrainian].

Pro Mytnyi taryf Ukrainy. (2014) [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy. (2011). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 13- 17, st. 112 [in Ukrainian].

Martyniuk, V. P. (2010). Pro dotsilnist vykorystannia termina “mytna systema derzhavy”. Mytna bezpeka, № 2, pp. 144, 145 [in Ukrainian].

Domin, Yu. M., Domina, S. Yu., Zhelezniak, N. M. & Yuldasheva, O. Kh. (Ed.). (2009). Mytne pravo Ukrainy. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, pp. 136 [in Ukrainian].

Berezhniuk, I. H. (2009). Mytne rehuliuvannia Ukrainy: natsionalni ta mizhnarodni aspekty. Dnipropetrovsk: Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy. pp. 14 [in Ukrainian].

Bilukha, M. T., Mykytenko, T. V. (2004). Mytnyi kontrol: orhanizatsiia i metodolohiia. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy, № 1(64), pp. 181-187 [in Ukrainian].

Tamozhennyi kodeks tamozhennoho soiuza (v red. 2015 h.) v ramkakh Evrazyiskoho ekonomycheskoho soobshchestva. (2018). URL : http://www.wcoomd.org [in Russian].

Mytnyi kodeks Yevrosoiuzu. (2008). URL : ttps://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/15_Annexes.pdf [in Ukrainian].

Mytnyi kodeks Ukrainy…

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-22

Номер

Розділ

Механізми державного управління