Модель ефективності використання економічного механізму земель сільськогосподарського призначення

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.57.2018.164641

Ключові слова:

економічний механізм, землі сільськогосподарського призначення, земельні ресурси, коефіцієнт екологічної стабільності, валова продукція, прямі іноземні інвестиції

Анотація

Проаналізовано сучасний стан використання земель сільськогосподарського призначення. Систематизовано чинники збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення. Побудовано прогнозну багатофакторну модель, яка свідчить про те, що інвестиції поступово зростатимуть, а внесення органічних добрив, на основі врахування існуючих тенденцій, поступово будуть знижуватись і в 2018 р. буде їх припинено, оскільки це свідчить про зростання деградації ґрунту. Зауважено, що оренда земель також поступово зменшуватиметься і становитиме у 2022 р. 140,23 тис. га.

Посилання

Miloserdov, V. (2009). Opyt formirovaniya zemelnykh otnosheniy v Kitae. AIC Economics, № 5, pp. 145-151 [in Russian].

Baranovskyy V. A. (2006). Ukrayina. Ekoloho-heohrafichnyy atlas. Atlas-monohrafiya. Kyiv: Varta. pp. 220 [in Ukrainian].

Shevchuk, V. Ya. (Ed.). (2003). Natsionalna dopovid Ukrayiny pro harmonizatsiyu zhyttyediyalnosti suspilstva u navkolyshnomu seredovyshchi. Kyiv: Novyy druk. pp. 125 [in Ukrainian].

Drebot, O. I., Vysochanska, M. Ya. (2014). Ekoloho-ekonomichne zabezpechennya ratsionalnoho vykorystannya zemelnykh resursiv Ukrayiny. Taurian Scientific Journal: Scientific Journal, № 88, Kherson: Grin D. S., pp. 434 [in Ukrainian].

Hutorov, O. I. (2010). Problemy staloho zemlekorystuvannya u silskomu hospodarstvi: teoriya, metodolohiya, praktyka. Kharkiv: Edena. pp. 405 [in Ukrainian].

Dobryak, D. S., Tykhonov, A. H., Hrebenyuk, N. V. (2004). Teoretychni zasady staloho rozvytku zemlekorystuvannya u silskomu hospodarstvi. Kyiv: Urozhay. pp. 134 [in Ukrainian].

Dorohuntsov, S. I., Borshchevskyy, P. P., Danylyshyn, V. I. (1992). Udoskonalennya upravlinnya pryrodokorystuvannyam v APK. Kyiv: Urozhay. pp. 124 [in Ukrainian].

Voievodin, S. A. (1991). Ekonomicheskiy mekhanizm upravleniya promyshlennym proizvodstvom. Metodika i praktika organizatsii. Kyiv: High school. p. 159 [in Russian].

Tretyak, A. M., Bambidra, D. I. (2003). Zemelni resursy Ukrayiny ta yikh vykorystannya. Kyiv: TOV “TsZRU”. pp. 143 [in Ukrainian].

Volkov, S. N., Khlystun, V. N., Ulyukae, V. Kh. (1992). Osnovy zemlevladeniya i zemlepolzovaniya. Мoskva: Kolos. pp. 144 [in Russian].

Mischenkova, L. S. (2016). Silske hospodarstvo Rivnenshchyny. Rivne. pp. 215 [in Ukrainian].

Mayboroda, R. Ye. (2007). Rehresiya: liniyni modeli. Kyiv: Kyiv Nat. Un. n.a. T. Shevchenko. pp. 296 [in Ukrainian].

Björck, Å. (1996). Numerical methods for least squares problems. Philadelphia. pp. 105.

Greene, W. H. (2002). Econometric analysis (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall. pp. 22.

Khrapov, V. N., Osipov, A. L. Ekonometrika. URL : www.sapanet.ru/umm_1/2491/index.htm [in Russian].

Zhuk, P. V. (2013). Osoblyvosti metodychnykh pidkhodiv do otsinky vykorystannya pryrodnykh resursiv hirskoho rehionu na zasadakh staloho rozvytku. Regional economy, № 2, pp. 62-71 [in Ukrainian].

Palyanychko, N. I. (2018). Stale zemlekorystuvannya yak holovnyy kryteriy ekoloho-ekonomichnoyi otsinky vykorystannya zemel silskohospodarskoho pryznachennya. URL : http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk _ files/2011/2011_02/11_02_03.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-22

Номер

Розділ

Економічна політика та фінанси