DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.57.2018.164641

Модель ефективності використання економічного механізму земель сільськогосподарського призначення

О. І. Дребот, Л. І. Сахарнацька, М. Я. Височанська

Анотація


Проаналізовано сучасний стан використання земель сільськогосподарського призначення. Систематизовано чинники збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення. Побудовано прогнозну багатофакторну модель, яка свідчить про те, що інвестиції поступово зростатимуть, а внесення органічних добрив, на основі врахування існуючих тенденцій, поступово будуть знижуватись і в 2018 р. буде їх припинено, оскільки це свідчить про зростання деградації ґрунту. Зауважено, що оренда земель також поступово зменшуватиметься і становитиме у 2022 р. 140,23 тис. га.


Ключові слова


економічний механізм; землі сільськогосподарського призначення; земельні ресурси; коефіцієнт екологічної стабільності; валова продукція; прямі іноземні інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Miloserdov, V. (2009). Opyt formirovaniya zemelnykh otnosheniy v Kitae. AIC Economics, № 5, pp. 145-151 [in Russian].

Baranovskyy V. A. (2006). Ukrayina. Ekoloho-heohrafichnyy atlas. Atlas-monohrafiya. Kyiv: Varta. pp. 220 [in Ukrainian].

Shevchuk, V. Ya. (Ed.). (2003). Natsionalna dopovid Ukrayiny pro harmonizatsiyu zhyttyediyalnosti suspilstva u navkolyshnomu seredovyshchi. Kyiv: Novyy druk. pp. 125 [in Ukrainian].

Drebot, O. I., Vysochanska, M. Ya. (2014). Ekoloho-ekonomichne zabezpechennya ratsionalnoho vykorystannya zemelnykh resursiv Ukrayiny. Taurian Scientific Journal: Scientific Journal, № 88, Kherson: Grin D. S., pp. 434 [in Ukrainian].

Hutorov, O. I. (2010). Problemy staloho zemlekorystuvannya u silskomu hospodarstvi: teoriya, metodolohiya, praktyka. Kharkiv: Edena. pp. 405 [in Ukrainian].

Dobryak, D. S., Tykhonov, A. H., Hrebenyuk, N. V. (2004). Teoretychni zasady staloho rozvytku zemlekorystuvannya u silskomu hospodarstvi. Kyiv: Urozhay. pp. 134 [in Ukrainian].

Dorohuntsov, S. I., Borshchevskyy, P. P., Danylyshyn, V. I. (1992). Udoskonalennya upravlinnya pryrodokorystuvannyam v APK. Kyiv: Urozhay. pp. 124 [in Ukrainian].

Voievodin, S. A. (1991). Ekonomicheskiy mekhanizm upravleniya promyshlennym proizvodstvom. Metodika i praktika organizatsii. Kyiv: High school. p. 159 [in Russian].

Tretyak, A. M., Bambidra, D. I. (2003). Zemelni resursy Ukrayiny ta yikh vykorystannya. Kyiv: TOV “TsZRU”. pp. 143 [in Ukrainian].

Volkov, S. N., Khlystun, V. N., Ulyukae, V. Kh. (1992). Osnovy zemlevladeniya i zemlepolzovaniya. Мoskva: Kolos. pp. 144 [in Russian].

Mischenkova, L. S. (2016). Silske hospodarstvo Rivnenshchyny. Rivne. pp. 215 [in Ukrainian].

Mayboroda, R. Ye. (2007). Rehresiya: liniyni modeli. Kyiv: Kyiv Nat. Un. n.a. T. Shevchenko. pp. 296 [in Ukrainian].

Björck, Å. (1996). Numerical methods for least squares problems. Philadelphia. pp. 105.

Greene, W. H. (2002). Econometric analysis (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall. pp. 22.

Khrapov, V. N., Osipov, A. L. Ekonometrika. URL : www.sapanet.ru/umm_1/2491/index.htm [in Russian].

Zhuk, P. V. (2013). Osoblyvosti metodychnykh pidkhodiv do otsinky vykorystannya pryrodnykh resursiv hirskoho rehionu na zasadakh staloho rozvytku. Regional economy, № 2, pp. 62-71 [in Ukrainian].

Palyanychko, N. I. (2018). Stale zemlekorystuvannya yak holovnyy kryteriy ekoloho-ekonomichnoyi otsinky vykorystannya zemel silskohospodarskoho pryznachennya. URL : http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk _ files/2011/2011_02/11_02_03.pdf [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Милосердов В. В. Опыт формирования земельных отношений в Китае // Економика АПК. 2009. № 5. С. 145—151.

2. Україна. Еколого-географічний атлас. Атлас-монографія / [В. А. Барановський та ін.]. Київ : Варта, 2006. 220 с.

3.  Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому середовищі / відп. кер. розробки доктор економічних наук, професор В. Я. Шевчук. Київ : Новий друк, 2003. 125 с.

4. Дребот О. І., Височанська М. Я. Еколого-економічне забезпечення раціонального використання земельних ресурсів України // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 88. Херсон : Грінь Д. С., 2014. 434 с.

5.  Гуторов О. І. Проблеми сталого землекористування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика : [монографія]. Харків : Едена, 2010. 405 с.

6.  Добряк Д. С., Тихонов А. Г., Гребенюк Н. В. Теоретичні засади сталого розвитку землекористування у сільському господарстві : [монографія]. Київ : Урожай, 2004. 134 с.

7.  Дорогунцов С. І., Борщевський П. П., Данилишин В. І. Удосконалення управління природокористуванням в АПК. Київ : Урожай, 1992. 124 с.

8. Воеводин С. А. Экономический механизм управления промышленным производством. Методика и практика организации. Київ : Вища школа, 1991. 159 с.

9. Третяк А. М., Бамбідра Д. І. Земельні ресурси України та їх використання. Київ : ТОВ “ЦЗРУ”, 2003. 143 с.

10. Волков С. Н., Хлыстун В. Н., Улюкае В. Х. Основы землевладения и землепользования. Москва : Колос, 1992. 144 с.

11. Сільське господарство Рівненщини : [стат. зб. за 2016 рік] / за ред. Л. С. Мішенкової ; Головне управління статистики у Рівненській області. Рівне, 2016. 215 с.

12.  Майборода Р. Є. Регресія: лінійні моделі. Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2007. 296 c.

13.  Björck Å. Numerical methods for least squares problems. Philadelphia: [s. n.], 1996. P. 105.

14. Greene W. H. Econometric analysis. 5th ed. New Jersey : Prentice Hall, 2002. P. 22.

15. Храпов В. Н., Осипов А. Л. Эконометрика. URL : www.sapanet.ru/umm_1/2491/index.htm (дата обращения: 15.11.2018).

16.  Жук П. В. Особливості методичних підходів до оцінки використання природних ресурсів гірського регіону на засадах сталого розвитку // Регіональна економіка. 2013. № 2. С. 62—71.

17. Паляничко Н. І. Стале землекористування як головний критерій еколого-економічної оцінки використання земель сільськогосподарського призначення. URL : http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk _ files/2011/2011_02/11_02_03.pdf] (дата звернення: 15.11.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. І. Дребот, Л. І. Сахарнацька, М. Я. Височанська