DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.57.2018.164642

Фінансова децентралізація: проблеми та перспективи

К. М. Бліщук

Анотація


Розглянуто проблеми та перспективи розвитку фінансової децентралізації в Україні. Здійснено аналіз основних показників надходжень до місцевих бюджетів під час проведення фінансової децентралізації. Розроблено пропозиції щодо подальшого здійснення реформ у сфері ефективного використання коштів місцевими органами влади. Обґрунтовано напрями щодо удосконалення відносин між державою та місцевими органами влади у процесі реалізації фінансової децентралізації та її наступних етапів.


Ключові слова


фінансова децентралізація; місцеві органи влади; об’єднані територіальні громади; реформа; фінансові ресурси; місцеві бюджети

Повний текст:

PDF

Посилання


Konstytutsiya Ukrainy. (1996). [in Ukrainian].

Pro mistseve samovryaduvannya v Ukraini. № 280/97-VR. (1997).

Budzetnyy kodeks Ukrainy. (2001). [in Ukrainian].

Budzetnyy kodeks Ukrainy. (2010). [in Ukrainian].

Natsionalnyy instytut strategichnyh doslidzen. (2018). Analiz ta otsinka realizatsiyi budzetnoyi detsentralizatsiyi v Ukraini. URL : http://www.niss.gov.ua/articles/2242 [in Ukrainian].

Zubenko V.V., Samchynska I.V., Rudyk A.U. (2017). Budzetnyy monitoring: Analiz vykonannya budzety za 2016 rik. Kyiv. 90 p. [in Ukrainian].

Dovidka schodo stany vykonannya mistsevyh budzetiv. Vykonannya dohodiv mistsevyh budzetiv za sichen – gruden 2017 roku. (2018). URL : https://www.minfin.gov.ua/news/view/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv-?category=bjudzhet &subcategory=zatverdezhnnnia-mistsevykh-biudzhetiv [in Ukrainian].

Obyednani gromady bilsh motyvovani naroschuvaty mistsevi podatky ta zbory – vysnovky ekspertiv. (2018). URL : https://decentralization.gov.ua/news/7402? page=4 [in Ukrainian].

Monitoryng detsentralizatsiyi stanom na gruden 2017. (2018). URL : https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/309/10.09.2018.pdf [in Ukrainian].

Ibid.

Ibid.

Dovidka schodo stany vykonannya mistsevyh budzetiv. Vykonannya dohodiv mistsevyh budzetiv za sichen – zovten 2018 roku. (2018). URL : https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/841_1102020556-compressed.pdf [in Ukrainian].

Monitoryng detsentralizatsiyi stanom na gruden 2017…

Ibid.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Конституція України : затверджена Законом України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 21.11.2018).

2. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр (дата звернення: 21.11.2018).

3. Бюджетний кодекс України : затверджений Законом України № 2542-III від 21.06.2001 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2542-14/page4 (дата звернення: 21.11.2018).

4. Бюджетний кодекс України : затверджений Законом України № 2456-VI від 08.07.2010 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 22.11.2018).

5. Аналіз та оцінка реалізації бюджетної децентралізації в Україні : аналіт. зап. / Національний інститут стратегічних досліджень. URL : http://www.niss.gov.ua/articles/2242/ (дата звернення: 22.11.2018).

6. Зубенко В. В., Самчинська І. В., Рудик А. Ю. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2016 рік / ІБСЕД Проект “Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ – ІІ) впровадження”, USAID. Київ, 2017. 90 с.

7. Довідка щодо стану виконання місцевих бюджетів. Виконання доходів місцевих бюджетів за січень – грудень 2017 року. URL : https://www.minfin.gov.ua/news/view/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv-?category=bjudzhet&subcategory= zatverdezhnnnia-mistsevykh-biudzhetiv (дата звернення: 22.11.2018).

8. Об’єднані громади більш мотивовані нарощувати місцеві податки та збори – висновки експертів. URL : https://decentralization.gov.ua/news/7402? page=4 (дата звернення: 22.11.2018).

9. Моніторинг децентралізації станом на грудень 2017. URL : https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/309/10.09.2018.pdf (дата звернення: 22.11.2018).

10. Там само.

11. Там само.

12. Довідка щодо стану виконання місцевих бюджетів. Виконання доходів місцевих бюджетів за січень – жовтень 2018 року. URL : https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/841_ 1102020556-compressed.pdf (дата звернення: 22.11.2018).

13. Моніторинг децентралізації станом на грудень 2017…

14. Там само.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 К. М. Бліщук