DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.57.2018.164643

Організація та проведення моніторингу ефективності забезпечення економічної безпеки України

Л. М. Акімова

Анотація


Надано визначення дефініції “моніторинг”. Окреслено основні завдання моніторингу соціально-економічного стану. Зазначено принципи, за допомогою яких досягається ефективність проведення моніторингу та його основних завдань. Визначено суб’єкти державного регулювання, які забезпечують організацію та проведення моніторингу економічної безпеки України. Проаналізовано нормативно-правове регулювання, яке забезпечує контроль у сфері економічної безпеки.


Ключові слова


державне управління; моніторинг; принцип цілеспрямованості; принцип системного підходу; принцип комплексності; принцип безперервності; принцип послідовності; принцип періодичності; принцип порівнюваності

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zatverdzhennia Metodyky provedennia monitorynhu ta otsiniuvannia efektyvnosti prohram sotsialnoi pidtrymky naselennia. № 1396/1272/730/243/528. (2017) [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. O. (2006). Finansova sanatsiia ta bankrutstvo pidpryiemstv. Kyiv : KNEU, 2006. 552 p. [in Ukrainian].

Halitsyn, V. K. (2000). Systemy monitorynhu. Kyiv : KNEU. pр. 46 [in Ukrainian].

Lytvak, B. H. (2000). Razrabotka upravlencheskoho reshenyia. Moskva : Delo. рр. 87 [in Russian].

Korotkov, E. M. (1997). Kontseptsyia menedzhmenta. Moskva: Deka, pp. 293 [in Russian].

Ilchuk, L. I., Davydiuk, O. O. (2018) Kryterii, pokaznyky ta indykatory sotsialnoi bezpeky (sproba analizu). URL : http://www.cpsr.org.ua/index.php?option=com _content&view= article&id=230:2013-02-12-08-52-22&catid=16:2010-06-10-20-23-45&Itemid=23 [in Ukrainian].

Bielai, S. V. (2013). Doslidzhennia mekhanizmiv monitorynhu zahroz natsionalnii bezpetsi Ukrainy sotsialno-ekonomichnoho kharakteru. Universytetski naukovi zapysky, Issue 4, pp. 483 [in Ukrainian].

Halitsyn, V. K. (2000). Systemy monitorynhu... 231 p.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu finansovoho monitorynhu Ukrainy. №466/2011. (2011). [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu statystyky Ukrainy. № 481. (2014). [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. URL : www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Bielai, S. V. (2013). Doslidzhennia mekhanizmiv monitorynhu zahroz natsionalnii bezpetsi Ukrainy sotsialno-ekonomichnoho kharakteru...

Kobko, Ye. V. (2018). Monitorynh zahroz natsionalnii bezpetsi derzhavy: zarubizhnyi dosvid ta ukrainski realii publichno-pravovoho zabezpechennia. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, № 1 (106), pp. 22 [in Ukrainian].

Pro Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. № 634/2011. (2011). [in Ukrainian].

Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy. № 39. (2003) [in Ukrainian].

Ibid.

Pro zatverdzhennia Poriadku ta Metodyky provedennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii derzhavnoi rehionalnoi polityky. № 856. (2015) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku Ukrainy i planu zakhodiv z yii realizatsii, a takozh provedennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii zaznachenykh Stratehii i planu zakhodiv. № 931. (2015) [in Ukrainian].

Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky. № 13. (2015) [in Ukrainian].

Akimova, L. M. (2015). Teoretychni osnovy derzhavnoho upravlinnia rozvytkom natsionalnoi bezpeky. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, № 5. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1210 [in Ukrainian].

Akimova, L. M. (2016). Etapy stanovlennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok: elektronne naukove fakhove vydannia, № 8. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1246 [in Ukrainian].

Akimova, L. M. (2016). Sutnisna kharakterystyka osnovnykh zahroz v ekonomichnii bezpetsi derzhavy. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, № 10. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247 [in Ukrainian].

Udalykh, O. O. (2015). Orhanizatsiia monitorynhu ekonomichnoi efektyvnosti kapitalovkladen v systemy vodopostachannia promyslovykh pidpryiemstv. Efektyvna ekonomika, № 2. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3821 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про затвердження Методики проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення : Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України № 1396/1272/730/243/528 від 01.09.2017 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1191-17 (дата звернення: 10.09.2018).

2. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : підручник. Київ : КНЕУ, 2006. 552 с.

3. Галіцин В. К. Системи моніторингу : монографія. Київ : КНЕУ, 2000. С. 46.

4. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения. Москва : Дело, 2000. С. 87.

5. Коротков Е. М. Концепция менеджмента. Москва : Дека, 1997. С. 293.

6. Ільчук Л. І., Давидюк О. О. Критерії, показники та індикатори соціальної безпеки (спроба аналізу). URL : http://www.cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view= article&id=230:2013-02-12-08-52-22&catid=16:2010-06-10-20-23-45&Itemid=23 (дата звернення: 10.09.2018).

7. Бєлай С. В. Дослідження механізмів моніторингу загроз національній безпеці України соціально-економічного характеру // Університетські наукові записки. 2013. № 4. С. 483.

8. Галіцин В. К. Системи моніторингу... 231 с.

9. Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України № 466/2011 від 13.04.2011 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-п (дата звернення: 10.09.2018).

10. Про затвердження Положення про Державну службу статистики України : Постанова Кабінету Міністрів України № 481 від 23.06.2014 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws / show/481-2014-п (дата звернення: 10.09.2018).

11. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.09.2018).

12. Бєлай С. В. Дослідження механізмів моніторингу загроз національній безпеці України соціально-економічного характеру... С. 483.

13. Кобко Є. В. Моніторинг загроз національній безпеці держави: зарубіжний досвід та українські реалії публічно-правового забезпечення // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 1 (106). С. 22.

14. Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України : Указ Президента України № 634/2011 від 31.05.2011 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/634/2011 (дата звернення: 10.09.2018).

15. Про основи національної безпеки України : Закон України № 39 від 19.06.2003 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (дата звернення: 10.09.2018).

16. Там само.

17. Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики : Постанова Кабінету Міністрів України № 856 від 21.10.2015 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/856-2015-п (дата звернення: 10.09.2018).

18. Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів : Постанова Кабінету Міністрів України № 931 від 11.11.2015 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-п/paran8#n8 (дата звернення: 10.09.2018).

19. Про засади державної регіональної політики : Закон України № 13 від 05.02.2015 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19/paran201#n201 (дата звернення: 10.09.2018).

20. Акімова Л. М. Теоретичні основи державного управління розвитком національної безпеки // Державне управління: удосконалення та розвиток : електрон. наук. фах. вид. 2015. № 5. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1210 (дата звернення: 10.09.2018).

21. Акімова Л. М. Етапи становлення економічної безпеки держави: зарубіжний та вітчизняний досвід // Державне управління: удосконалення та розвиток : електрон. наук. фах. вид. 2016. № 8. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1246 (дата звернення: 10.09.2018).

22. Акімова Л. М. Сутнісна характеристика основних загроз в економічній безпеці держави // Державне управління: удосконалення та розвиток : електрон. наук. фах. вид. 2016. № 10. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247 (дата звернення: 10.09.2018).

23. Удалих О. О. Організація моніторингу економічної ефективності капіталовкладень в системи водопостачання промислових підприємств // Ефективна економіка. 2015. № 2. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3821 (дата звернення: 10.09.2018).

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Л. М. Акімова