DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.58.2019.168697

Досвід українців східної галичини у побудові системи місцевого самоврядування (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Т. О. Панфілова

Анотація


Висвітлено складні події кінця ХІХ – початку ХХ ст., які відбувалися на теренах Східної Галичини. Йдеться про процеси, що стосуються історичного досвіду українців у побудові системи місцевого самоврядування, формування Галицького Крайового Сейму, міських, сільських органів виконавчої влади, про вічовий рух за загальне виборче право як важливий етап боротьби за становлення структур громадянського суспільства. Проаналізовано перспективи українського державoтвoрення початку ХХ ст., які переконливо вказують на наявність і готовність українства власними силами будувати кооперацію, банківську та кредитну справу, а також необхідні управлінські структури, які наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. вражали бажанням змін і давали приклад українцям по інший бік Дніпра.

Ключові слова


державність; державoтвoрення; громадянське суспільство; національна ідея; національна свідомість; патріотизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Mudryi, M. (1997). Sproby ukrainsko-polskoho porozuminnia v Halychyni (60 – 70-ti roky ХІХ stolittia). Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist, Issue 3/4, pp.63 [in Ukrainian].

Arkusha, O. (2000). Polityka polskykh klubiv Halytskoho seimu shchodo ukrainskoho pytannia. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist, Issue 7, рр. 191, 192 [in Ukrainian].

Arkusha, O. (2000). Parlamentska tradytsiia halytskykh ukraintsiv u druhii polovyni ХІХ – pochatku ХХ stolittia. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Zakhidno-Ukrainska narodna respublika, istoriia i tradytsii, Issue 6, рр. 68 [in Ukrainian].

Arkusha, O. (2001). Kraiovyi seim u vysvitlenni suchasnoi polskoi istoriohrafii. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist, Issue 9, рр. 344-347 [in Ukrainian].

Mudryi, M. (1996). Mistseve samovriaduvannia v Halychyni v konteksti ukrainsko-polskykh vzaiemyn (druha polovyna ХІХ stolittia). Ukraina v mynulomu, Issue 9, рр. 77-79 [in Ukrainian].

Mudryi, M. (2000). Halytska avtonomiia u 70-80 rokakh ХІХ stolittia. Ukrainske ta polske bachennia. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist, Issue 7, рр. 177 [in Ukrainian].

Ibid. рр. 180, 181.

Ibid. рр. 180, 181.

Mudryi, M. (2000). Ideini vytoky ZUNR: natsionalni ta politychni oriientatsii halytskykh ukraintsiv u ХІХ – pochatku ХХ stolittia. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Zakhidno-Ukrainska narodna respublika, istoriia i tradytsii, Issue 6, рр. 96-99 [in Ukrainian].

Kulchytskyi, V. S. (1966). Derzhavnyi lad i pravo Halychyny (u druhii polovyni ХІХ – na pochatku ХХ st.). Lviv. рр. 4-6; 13-16; 21-36 [in Ukrainian].

Mudryi, M. (1997). Sproby ukrainsko-polskoho porozuminnia v Halychyni… рр. 83-91.

Arkusha, O. (2006). Ukrainske predstavnytstvo v Halytskomu seimi 1901 – 1907 rokakh. Zapysky Naukovoho tovarystva im. T. Shevchenka, Vol. CCLI : Pratsi istorychno-filosofskoi sektsii, pp. 222-226 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Мудрий М. Спроби українсько-польського порозуміння в Галичині (60 – 70-ті роки ХІХ століття) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів : Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1997. Вип. 3/4. С. 63.
2. Аркуша О. Політика польських клубів Галицького сейму щодо українського питання // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. на пошану професора Юрія Сливки. Вип. 7. Львів : Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. С. 191, 192.
3. Аркуша О. Парламентська традиція галицьких українців у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Західно-Українська народна республіка, історія і традиції / відп. ред. Сливка Юрій. Львів : Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. Вип. 6. С. 68.
4. Аркуша О. Крайовий сейм у висвітленні сучасної польської історіографії // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : Ювілейн. зб. на пошану Феодосія Стеблія. Вип. 9. Львів : Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001. С. 344—347.
5. Мудрий М. Місцеве самоврядування в Галичині в контексті українсько-польських взаємин (друга половина ХІХ століття) // Україна в минулому. Київ ; Львів, 1996. Вип. 9. С. 77—79.
6. Мудрий М. Галицька автономія у 70 – 80 роках ХІХ століття. Українське та польське бачення // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. на пошану професора Юрія Сливки. Вип. 7. Львів : Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. С. 177.
7. Там само. С. 180, 181.
8. Там само. С. 180, 181.
9. Мудрий М. Ідейні витоки ЗУНР: національні та політичні орієнтації галицьких українців у ХІХ – початку ХХ століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Західно-Українська народна республіка, історія і традиції / відп. ред. Сливка Юрій. Львів : Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. Вип. 6. С. 96—99.
10. Кульчицький В. С. Державний лад і право Галичини (у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.). Львів, 1966. С. 4—6; 13—16; 21—36.
11. Мудрий М. Спроби українсько-польського порозуміння в Галичині... С. 83—91.
12. Аркуша О. Українське представництво в Галицькому сеймі 1901 – 1907 роках // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Т. CCLI : Праці історично-філософської секції. Львів, 2006. С. 222—226.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Т. О. Панфілова