Публічно-приватне партнерство у республіці Польща: становлення та розвиток

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.58.2019.168700

Ключові слова:

Республіка Польща, публічно-приватне партнерство, законодавство, публічна адміністрація, територіальне самоврядування, приватні партнери, концесія, публічні послуги, проекти

Анотація

Проаналізовано еволюцію польського законодавства з питань публічно-приватного партнерства (підготовки закону про публічно-приватне партнерство 2005 р., дискусій щодо внесення змін до закону та процесу розробки з врахуванням пропозицій експертів та громадськості й прийняття нового закону 2008 р.). Виявлено переваги та недоліки нового закону й напрями зусиль органів  влади та громадськості зі стимулювання публічно-приватного партнерства. Наголошено на зростанні уваги уряду до інституційного забезпечення публічно-приватного партнерства. Відзначено позитивний вплив публічно-приватного партнерства на формування сучасного публічного управління.

Посилання

Aktualizacja bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP i raportu o rynku PPP. (2018). Platforma współpracy w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. URL : http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Bazy_projektow_PPP.aspx.

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. (2019). URL : https://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/ departament-partnerstwa-publiczno-prywatnego/.

Herbst, I., Jadach-Sepioło, A., Korczyński, T. (2013). Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce. Warszawa. 70 p.

Cheda, J. (2013). Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim. Zarzadzanie snnowacyjne w gospodarce I biznesie, №1 (16), pp. 39-51.

Dziembowski, Z. (1991). Komunalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Organizacja i zasady finansowania. Warszawa : Samorządowe Fund Rozwoju Demokracji Lokalnej. 46 p.

Kulesza, М. (2003). Partnerstwo publiczno-prywatne. Uwagi wstępne. Finanse Komunalne, № 2, pp. 3-10.

Grzegorzewskiej-Mischka, E. (Eds.) (2010). Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście EURO 2012. Gdaсsk : VM Media. 136 p.

Brzozowska, K. (2010). Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty. Warszawa : CeDeWu.pl. 251 p.

Łakomy, M. (2012). Istota i rozwój rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, № 30: Makro- i mikroekonomiczne zagadnienia gospodarowania, finansowania, zarządzania, pp. 65-77.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. (2005). URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051691420.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 czerwca 2006 roku w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. (2006). URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id =WDU20061250866.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. (2006). URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU20061250867.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 czerwca 2006 roku w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (2006). URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id =WDU20061250868.

Асистенка на Хари Потер писала на Закона за публично-частните партньорства. (2012). URL : https://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=170097 [in Russian].

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. (2009). URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU20090190101/ U/D20090101Lj.pdf.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. (2008). URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id= WDU20090190101.

Zaleczna, M. (2010). Bariery wykorzystania PPP w Polsce w rozwoju przestrzeni miejskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia oeconomica, № 243, pp. 77- 89.

Zysko, R. (2012). Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: EKONOMIA, № 5(2/2012), pp. 133-156.

Raport “Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce w latach 2009 – 2011”. (2012). Warszawa. 199 p.

Biuletyn Zamówień Publicznych. (2018). Urząd Zamówień Publicznych. URL : https://bzp.uzp.gov.pl/.

Mysiorski, B. (2015). Potrzebujemy więcej partnerstwa publiczno-prywatnego. Forbes. URL : https://www.forbes.pl/opinie/partnerstwo-publiczno-prywatne-w-polsce/x63pzs9.

Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 30 czerwca 2018 r. (2018). Warczawa. 142 p.

Wizja zrownowazonego rozwoju dla polskigo biznesu 2050. (2012). Warczawa. 84 p.

Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego : Załącznik do uchwały nr 16/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. (2017). URL : https://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Polityka%20PPP.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-26

Номер

Розділ

Теорія та історія державного управління