DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.58.2019.168700

Публічно-приватне партнерство у республіці Польща: становлення та розвиток

М. І. Лахижа, С. Б. Єгоричева

Анотація


Проаналізовано еволюцію польського законодавства з питань публічно-приватного партнерства (підготовки закону про публічно-приватне партнерство 2005 р., дискусій щодо внесення змін до закону та процесу розробки з врахуванням пропозицій експертів та громадськості й прийняття нового закону 2008 р.). Виявлено переваги та недоліки нового закону й напрями зусиль органів  влади та громадськості зі стимулювання публічно-приватного партнерства. Наголошено на зростанні уваги уряду до інституційного забезпечення публічно-приватного партнерства. Відзначено позитивний вплив публічно-приватного партнерства на формування сучасного публічного управління.


Ключові слова


Республіка Польща; публічно-приватне партнерство; законодавство; публічна адміністрація; територіальне самоврядування; приватні партнери; концесія; публічні послуги; проекти

Повний текст:

PDF

Посилання


Aktualizacja bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP i raportu o rynku PPP. (2018). Platforma współpracy w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. URL : http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Bazy_projektow_PPP.aspx.

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. (2019). URL : https://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/ departament-partnerstwa-publiczno-prywatnego/.

Herbst, I., Jadach-Sepioło, A., Korczyński, T. (2013). Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce. Warszawa. 70 p.

Cheda, J. (2013). Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim. Zarzadzanie snnowacyjne w gospodarce I biznesie, №1 (16), pp. 39-51.

Dziembowski, Z. (1991). Komunalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Organizacja i zasady finansowania. Warszawa : Samorządowe Fund Rozwoju Demokracji Lokalnej. 46 p.

Kulesza, М. (2003). Partnerstwo publiczno-prywatne. Uwagi wstępne. Finanse Komunalne, № 2, pp. 3-10.

Grzegorzewskiej-Mischka, E. (Eds.) (2010). Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście EURO 2012. Gdaсsk : VM Media. 136 p.

Brzozowska, K. (2010). Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty. Warszawa : CeDeWu.pl. 251 p.

Łakomy, M. (2012). Istota i rozwój rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, № 30: Makro- i mikroekonomiczne zagadnienia gospodarowania, finansowania, zarządzania, pp. 65-77.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. (2005). URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051691420.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 czerwca 2006 roku w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. (2006). URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id =WDU20061250866.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. (2006). URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU20061250867.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 czerwca 2006 roku w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (2006). URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id =WDU20061250868.

Асистенка на Хари Потер писала на Закона за публично-частните партньорства. (2012). URL : https://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=170097 [in Russian].

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. (2009). URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU20090190101/ U/D20090101Lj.pdf.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. (2008). URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id= WDU20090190101.

Zaleczna, M. (2010). Bariery wykorzystania PPP w Polsce w rozwoju przestrzeni miejskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia oeconomica, № 243, pp. 77- 89.

Zysko, R. (2012). Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: EKONOMIA, № 5(2/2012), pp. 133-156.

Raport “Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce w latach 2009 – 2011”. (2012). Warszawa. 199 p.

Biuletyn Zamówień Publicznych. (2018). Urząd Zamówień Publicznych. URL : https://bzp.uzp.gov.pl/.

Mysiorski, B. (2015). Potrzebujemy więcej partnerstwa publiczno-prywatnego. Forbes. URL : https://www.forbes.pl/opinie/partnerstwo-publiczno-prywatne-w-polsce/x63pzs9.

Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 30 czerwca 2018 r. (2018). Warczawa. 142 p.

Wizja zrownowazonego rozwoju dla polskigo biznesu 2050. (2012). Warczawa. 84 p.

Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego : Załącznik do uchwały nr 16/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. (2017). URL : https://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Polityka%20PPP.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Aktualizacja bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP i raportu o rynku PPP // Platforma współpracy w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. URL : http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Bazy_projektow_PPP.aspx (date of using: 05.01.2019).
2. Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. URL : https://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/departament-partnerstwa-publiczno-prywatnego/ (date of using: 10.01.2019).
3. Herbst I., Jadach-Sepioіo A., Korczyсski T. Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce. Warszawa, 2013. 70 s.
4. Cheda J. Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim // Zarzadzanie snnowacyjne w gospodarce I biznesie. 2013. № 1 (16). S. 39—51.
5. Dziembowski Z. Komunalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Organizacja i zasady finansowania. Warszawa : Samorządowe Fund Rozwoju Demokracji Lokalnej. 1991. 46 s.
6. Kulesza М.  Partnerstwo publiczno-prywatne. Uwagi wstępne // Finanse Komunalne. 2003. № 2. S. 3—10.
7. Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście EURO 2012 / pod redakcją Ewy Grzegorzewskiej-Mischka. Gdańsk : VM Media, 2010. 136 s.
8. Brzozowska Ę. Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty. Warszawa : CeDeWu.pl, 2010. 251 s.
9. Łakomy M. Istota i rozwój rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 2012. № 30: Makro- i mikroekonomiczne zagadnienia gospodarowania, finansowania, zarządzania. S. 65—77.
10. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.  URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051691420 (date of using: 20.12.2018).
11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 czerwca 2006 roku w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id =WDU20061250866   (date of using: 20.12.2018).
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU20061250867  (date of using: 20.12.2018).
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 czerwca 2006 roku w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.  URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id =WDU20061250868 (date of using: 20.12.2018).
14. Асистенка на Хари Потер писала на Закона за публично-частните партньорства. URL : https://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=170097 (дата обращения: 15.12.2018).
15. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090190101/ U/D20090101Lj.pdf (date of using: 22.01.2019)
16. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090190101 (date of using: 22.01.2019).
17. Zaleczna M. Bariery wykorzystania PPP w Polsce w rozwoju przestrzeni miejskiej // Acta Universitatis Lodziensis. Folia oeconomica. 2010. № 243. S. 77—89.
18. Zysko R. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego // Zeszyty Naukowe WSEI. 2012. № 5(2/2012). S. 133—156 (Seria: Ekonomia).
19. Raport “Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce w latach 2009 – 2011”. Warszawa, 2012. 199 s.
20. Biuletyn Zamówień Publicznych // Urząd Zamówień Publicznych. URL : https://bzp.uzp.gov.pl/ (date of using: 22.01.2019).
21. Mysiorski B. Potrzebujemy więcej partnerstwa publiczno-prywatnego // Forbes. URL : https://www.forbes.pl/opinie/partnerstwo-publiczno-prywatne-w-polsce/x63pzs9  (date of using: 15.01.2019)
22. Analiza rynku  PPP za okres od 2009 r. do 30 czerwca 2018 r. Warczawa, 2018. 142 s.
23. Wizja zrownowazonego rozwoju dla polskigo biznesu 2050. Warczawa, 2012. 84 s.
24. Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego : Załącznik do uchwały № 16/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. URL : https://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Polityka%20PPP.pdf (date of using: 30.01.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. І. Лахижа, С. Б. Єгоричева