DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.58.2019.168702

Особливості реалізації інвестиційної політики на територіях пріоритетного розвитку в Україні

О. В. Федорчак

Анотація


Розкрито сутність територій пріоритетного розвитку та підприємницьких зон і наведено міжнародний досвід їх функціонування. Узагальнено результати впровадження спеціального режиму інвестування на територіях пріоритетного розвитку в Україні. З’ясовано причини неефективності функціонування таких територій. Доведено, що у вітчизняного уряду є всі важелі, щоб запобігти цим проблемам і відновити функціонування таких територій в Україні. Обґрунтовано доцільність відновлення територій пріоритетного розвитку у формі підприємницьких зон та територій випереджаючого розвитку для покращення інвестиційного клімату в Україні.


Ключові слова


державне управління; інвестиційна політика; інвестиції; території пріоритетного розвитку; підприємницькі зони

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasenko, V. K. (2005). Vilni ekonomichni zony – vazhlyvi instrumenty detinizatsii ekonomiky. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy, Vol. 13, pp. 49-56 [in Ukrainian].

Baklanov, P. Ja. (2014). Territorii operezhajushhego razvitija: ponjatie, struktura, podhody k vydeleniju. Regional’nye issledovanija, Vol. 3(45), pp. 12-19 [in Russian].

Vertakova, Y., Polozhentseva, Y., Klevtsova, M. (2015). The formation of the propulsive industries of economic development acting as the growth poles of regions. Procedia economics and finance, Vol. 24, pp. 750-759.

Komarovskiy, V., Bondaruk, V. (2013). The role of the concept of “growth poles” for regional development. Journal of public administration, finance and law, Vol. 4, pp. 31-42.

Hirasuna, D., Michael, J. (2005). Enterprise Zones: A Review of the Economic Theory and Empirical Evidence. In Policy Brief. Minnesota House of Representatives. Research Department. URL : https://www.leg.state.mn.us/docs/ 2005/other/050167.pdf.

Billings, S. (2009). Do Enterprise Zones Work? An Analysis at the Borders. Public Finance Review, Vol. 37(1), pp. 68-93.

Charnoz, P. (2014). French enterprise zone program: did it help the residents of deprived neighborhoods? In Regional development and globalization: best practices, 54th Congress of the European Regional Science Association. Sankt Petersburg, pp. 1-30.

Mayer, T., Mayneris, F., Py, L. (2017). The impact of urban enterprise zones on establishment location decisions and labor market outcomes: evidence from France. Journal of Economic Geography, Vol. 17(4), pp. 709-752.

Osnovni pokaznyky po TPR. (2018). URL : http://www.me.gov.ua/ Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9a76e9b9-fd83-44de-af22-274d9bc47c78&title =OsnovniPokaznikiPoTpr&showMenuTree=true [in Ukrainian].

Datsyshyn, M., Keretsman, V. (2007). Instytutsiine zabezpechennia rehionalnoi polityky ta praktyka vzaiemodii orhaniv vlady v Ukraini. Kyiv: K.I.S. 102 p. [in Ukrainian].

Nadkhodzhennia ta osvoiennia investytsii u spetsialnykh (vilnykh) ekonomichnykh zonakh ta na terytoriiakh priorytetnoho rozvytku Ukrainy za investytsiinymy proektamy u 2010 rotsi. (2011). Kyiv. 214 p. [in Ukrainian].

Shutova, O. S. (2013). Vilni ekonomichni zony yak riznovyd terytorialnykh podatkovykh zvilnen. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, Vol. 1., pp. 157-161 [in Ukrainian].

Pro terytorii priorytetnoho rozvytku. № 7255. (2010) [in Ukrainian].

Pro terytorii perspektyvnoho rozvytku. № 6352. (2010) [in Ukrainian].

Pro spetsialnyi rezhym investytsiinoi diialnosti na terytoriiakh priorytetnoho rozvytku u hirskykh zonakh Ukrainy. № 4102. (2016) [in Ukrainian].

Yehorova, O. O. (2010). Terytorii priorytetnoho rozvytku v Ukraini: problemy ta perspektyvy. Analitychna zapyska Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen. URL : http://www.niss.gov.ua/articles/364 [in Ukrainian].

Krushynska, A. (2016). The rationale of creation of priority development territories of tourist type. Journal of geography, politics and society, Vol. 6(1), pp. 30-34.

Feshchenko, N. (2013). Special economic zones and territories of priority development in terms of modern economic policy of Ukraine. Financial University Bulletin, Vol. 4, pp. 69-80.

Osnovni pokaznyky po TPR. (2018). URL : http://www.me.gov.ua/ Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9a76e9b9-fd83-44de-af22-274d9bc47c78&title =OsnovniPokaznikiPoTpr&showMenuTree=true [in Ukrainian].

Aleksych, K. O. (2016). Osoblyvosti funktsionuvannia sub’iektiv hospodariuvannia v umovakh terytorii priorytetnoho rozvytku. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, Vol. 4(24), pp. 277-287 [in Ukrainian].

Romaniuk, S. A. (2013). Analiz rezultatyvnosti pidtrymky depresyvnykh terytorii v Ukraini. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, Vol. 1(40), pp. 271-279 [in Ukrainian].

Kindzerskyi, Yu. V. (2013). Promyslovist Ukrainy: stratehiia i polityka strukturno-tekhnolohichnoi modernizatsii. Kyiv: Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy. 536 p. [in Ukrainian].

Osnovni pokaznyky po TPR. (2018)... [in Ukrainian].

Aleksych, K. O. (2016). Osoblyvosti funktsionuvannia sub’iektiv hospodariuvannia v umovakh terytorii priorytetnoho rozvytku... pp. 277-287 [in Ukrainian].

Datsyshyn, M., Keretsman, V. (2007). Instytutsiine zabezpechennia rehionalnoi polityky ta praktyka vzaiemodii orhaniv vlady v Ukraini… 102 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Васенко В. К. Вільні економічні зони – важливі інструменти детінізації економіки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2005. № 13. С. 49—56.


2. Бакланов П. Я. Территории опережающего развития: понятие, структура, подходы к выделению // Региональные исследования. 2014. № 3 (45). С. 12—19.


3. Vertakova Y., Polozhentseva Y., Klevtsova M. The formation of the propulsive industries of economic development acting as the growth poles of regions // Procedia economics and finance. 2015. Vol. 24. P. 750—759.


4. Komarovskiy V., Bondaruk V. The role of the concept of “growth poles” for regional development // Journal of public administration, finance and law. 2013. Vol. 4. Р. 31—42.

5. Hirasuna D., Michael J. Enterprise Zones: A Review of the Economic Theory and Empirical Evidence // Policy Brief. Minnesota House of Representatives. Research Department. 2005. URL : https://www.leg.state.mn.us/docs/2005/other/ 050167.pdf (date of using: 25.05.2019).

6.  Billings S. Do Enterprise Zones Work? An Analysis at the Borders // Public Finance Review. 2009. Vol. 37. № 1. Р. 68—93.

7. Charnoz P. French enterprise zone program: did it help the residents of deprived neighborhoods? // Regional development and globalization: best practices. 54th Congress of the European Regional Science Association (ERSA). Sankt Petersburg, 2014. 30 p.

8. Mayer T., Mayneris F., Py L. The impact of urban enterprise zones on establishment location decisions and labor market outcomes: evidence from France // Journal of Economic Geography. 2017. Vol. 17. Issue 4. P. 709—752.

9. Основні показники по ТПР: інформаційні дані Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. URL : http://www.me.gov.ua/ Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9a76e9b9-fd83-44de-af22-274d9bc47c78&title =Osnovni PokaznikiPoTpr&show MenuTree=true (дата звернення: 15.03.2019).

10. Дацишин М., Керецман В. Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії органів влади в Україні. Київ : К.І.С., 2007. 102 с.

11. Надходження та освоєння інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку України за інвестиційними проектами у 2010 році : статистичний бюлетень. Київ : Державна служба статистики України, 2011. 214 с.

12. Шутова О. С. Вільні економічні зони як різновид територіальних податкових звільнень // Часопис Київського університету права. 2013. № 1. С. 157—161.

13. Про території пріоритетного розвитку : проект Закону України № 7255 від 15.10.2010 р. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511= 38779 (дата звернення: 15.03.2019).

14.  Про території перспективного розвитку : проект Закону України № 6352 від 28.04.2010 р. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =37616 (дата звернення: 15.03.2019).

15.  Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України : проект Закону України № 4102 від 18.02.2016 р. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =58213 (дата звернення: 15.03.2019).

16. Єгорова О. О. Території пріоритетного розвитку в Україні: проблеми та перспективи // Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень. 2010. (Серія: Регіональний розвиток). URL : http://www.niss.gov.ua/ articles/364 (дата звернення: 15.03.2019).

17. Krushynska A. The rationale of creation of priority development territories of tourist type // Journal of geography, politics and society. 2016. Vol. 6 (1). P. 30—34.

18. Feshchenko N. Special economic zones and territories of priority development in terms of modern economic policy of Ukraine // Financial University Bulletin. 2013. Vol. 4. P. 69—80.

19. Основні показники по ТПР...

20. Алексич К. О. Особливості функціонування суб’єктів господарювання в умовах територій пріоритетного розвитку // Економіка і організація управління. 2016. № 4 (24). С. 277—287.

21. Романюк С. А. Аналіз результативності підтримки депресивних територій в Україні // Теорія та практика державного управління. 2013. № 1 (40). С. 271—279.

22. Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія / Інститут економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2013. 536 с.

23. Основні показники по ТПР...

24. Алексич К. О. Особливості функціонування суб’єктів господарювання в умовах територій пріоритетного розвитку... С. 277—287.

25. Дацишин М., Керецман В. Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії органів влади в Україні... 102 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. В. Федорчак