DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.58.2019.168703

Громадська організація як необхідний елемент демократичного управління

М. Ю. Токар

Анотація


Здійснено обґрунтування інституції громадянського суспільства – громадської організації як необхідного елемента демократичного управління. Запропоновано характеристику означень організаційної сутності громадської організації в змісті перспектив розвитку громадянського суспільства в Україні. Акцентовано увагу на соціальному призначенні громадської організації, що походить від природного потягу громадян до колективної самоорганізації та самоврядування. Підтверджено, що організована інституція виконує функції, які є індикатором демократичного розвитку держави та суспільства.


Ключові слова


громадянське суспільство, громадська організація, демократичне управління, публічне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Shypilov, L. М. (2009). Narodovladdia jak osnova demokratychnoi derzhavy. Kharkiv: FІNN. 216 р. [in Ukrainian].

Bondarenko, М. (2011). Sotsialnyj capital jak оsnova rozvytku hromadianskoho suspilstva. Derzhavne upravlinnia: teoria ta praktyka, № 2. URL : http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Bondarenko.pdf [in Ukrainian].

Savko, Yu. (2002). Hromadianske suspilstvo, sotsialnyj capital i politychna uchast. Visnyk Lvivskoho universytetu. Issue 4, pp. 151-159 [in Ukrainian].

Bondarenko, V. Yu. (2014). Тeoretyko-pravovi aspekty hromadskykh obiednan v Ukraini. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, Issue 27, pp. 201-205 [in Ukrainian].

Kozyreva, А. О. (2013). Poniattia ta oznaky hromadskykh оbiednan jak subiektiv publichnoho upravlinnia v Ukraini. Forum prava, № 1, pp. 459-465 [in Ukrainian].

Kornyshova, М. (2018). Hromadski orhanizatsii v hromadianskoho suspilstva v Ukraini: problem ta perspektyvy. Naukovyj bloh. Natsionalnoho universytetu “Оstrozka academia”. URL : https://naub.oa.edu.ua/2010/hromadski-orhanizatsiji-v-rozvytku-hromadyanskoho-suspilstva-v-ukrajini-problemy-ta-perspektyvy [in Ukrainian].

Fedorchak, О. (2016). Problema naukovoho vyznachennia katehorij “instytut” ta “instytutsia” ta jii upravlinske znachennia. Aktualni problem derzhavnoho upravlinnia, № 4 (68), pp. 49-54 [in Ukrainian].

Shypilov, L. М. (2009). Narodovladdia jak osnova demokratychnoi derzhavy... рр. 9, 10.

Pro spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini. № 212/2012. (2012).

Bondarenko, М. (2011). Sotsialnyj capital jak оsnova rozvytku hromadianskoho suspilstva...

Savko, Yu. (2002). Hromadianske suspilstvo, sotsialnyj capital i politychna uchast… рр. 151.

Kozyreva, А. О. (2013). Poniattia ta oznaky hromadskykh оbiednan jak subiektiv publichnoho upravlinnia v Ukraini... рр. 459.

Fedorchak, О. (2016). Problema naukovoho vyznachennia katehorij “instytut” ta “instytutsia” ta ii upravlinske znachennia... рр. 49-54.

Kornyshova, М. (2018). Hromadski orhanizatsii v hromadianskoho suspilstva v Ukraini: problem ta perspektyvy...

Smitter, F. (1996). Razmyshlenia o grazhdanskom obshestve i konsolidatsii demokratii. Polis, № 5, рр. 23 [in Russian].

Bondarenko, V. Yu. (2014). Тeoretyko-pravovi aspekty hromadskykh obiednan v Ukraini… pp. 201-205.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шипілов Л. М. Народовладдя як основа демократичної держави : монографія. Харків : ФІНН, 2009. 216 с.


2. Бондаренко М. Соціальний капітал як основа розвитку громадянського суспільства // Державне управління: теорія та практика. 2011. № 2. URL : http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Bondarenko.pdf (дата звернення: 16.01.2019).

3. Савко Ю. Громадянське суспільство, соціальний капітал і політична участь // Вісник Львівського університету. 2002. Вип. 4. С. 151—159. (Серія: філософські науки).

4. Бондаренко В. Ю. Теоретико-правові аспекти класифікації громадських об’єднань в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2014. Вип. 27. С. 201—205.

5. Козирева А. О. Поняття та ознаки громадських об’єднань як суб’єктів публічного управління в Україні // Форум права. 2013. № 1. С. 459—465.

6. Корнишова М. Громадські організації в розвитку громадянського суспільства в Україні: проблеми та перспективи // Науковий блог Національного університету “Острозька академія”. URL : https://naub.oa.edu.ua/2010/hromadski-orhanizatsiji-v-rozvytku-hromadyanskoho-suspilstva-v-ukrajini-problemy-ta-perspektyvy/ (дата звернення: 14.11.2018).

7. Федорчак О. Проблема наукового визначення категорій “інститут” та “інституція” та її управлінське значення // Актуальнi проблеми державного управлiння. 2016. № 4 (68). С. 49—54.

8. Шипілов Л. М. Народовладдя як основа демократичної держави...

9. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні : Указ Президента України № 212/2012 від 24.03.2012 р. URL : https://www.president.gov.ua/documents/682016-19805 (дата звернення: 21.10.2018).

10. Бондаренко М. Соціальний капітал як основа розвитку громадянського суспільства...

11. Савко Ю. Громадянське суспільство, соціальний капітал і політична участь... С. 151.

12. Козирева А. О. Поняття та ознаки громадських об’єднань як суб’єктів публічного управління в Україні... С. 459.

13. Федорчак О. Проблема наукового визначення категорій “інститут” та “інституція” та її управлінське значення... С. 49—54.

14. Корнишова М. Громадські організації в розвитку громадянського суспільства в Україні: проблеми та перспективи...

15. Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации демократии // Полис. 1996. № 5. С. 23.

16. Бондаренко В. Ю. Теоретико-правові аспекти класифікації громадських об’єднань в Україні… С. 201—205.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. Ю. Токар