Підвищення ефективності системи державного управління при приведенні у вищі ступені бойової готовності сил оборони за рахунок резервного контуру оповіщення

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.58.2019.168704

Ключові слова:

ефективність системи, ситуаційний центр, сили оборони, моніторинг, аналіз, ступені бойової готовності

Анотація

Розглянуто вдосконалену модель системи приведення у вищі ступені бойової готовності сил оборони, що враховує додатковий, резервний, контур оповіщення на базі системи ситуаційних центрів державних органів, що належать до сектору безпеки і оборони, варіант блок-схеми та алгоритм функціонування системи приведення у вищі ступені бойової готовності Збройних сил України (далі – ЗС України). Критерієм підвищення ефективності системи приведення у вищі ступені бойової готовності визначено виграш у часі доведення сигналу до підрозділів і частин ЗС України. За результатами аналізу алгоритму функціонування системи приведення у вищі ступені бойової готовності ЗС України доведено, що ефективність системи, у разі використання резервного контуру оповіщення, підвищується.

Посилання

Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 [in Ukrainian].

Ustymenko, O. V., Penkovskyi, V. I. (2016). Indykatory (pokaznyky) stanu natsionalnoi bezpeky yak rezultat monitorynhu natsionalnoi bezpeky za pevnyi promizhok chasu. Naukovo-informatsiinyi visnyk Akademii natsionalnoi bezpeky, Vol. 1-2 (9-10), pp. 62-75 [in Ukrainian].

Abramov, V. I., Datsiuk, A. B., Shevchenko, M. M., Melnyka, Yu. V., Shypilovoi, L. M. (Eds.). (2018). Praktychni aspekty stratehichnoho planuvannia v umovakh hlobalnykh zahroz natsionalnii bezpetsi ta mizhnarodnii stabilnosti. Kyiv: NAРА. 128 p. [in Ukrainian].

Ustymenko, O. V. (2018). Sytuatsiini tsentry derzhavnykh orhaniv yak skladova mekhanizmu pryvedennia u vyshchi stupeni boiovoi hotovnosti chastyn i pidrozdiliv syl oborony. Collection of Scientific Papers, Vol. 1, pp. 109-121 [in Ukrainian].

Ustymenko, O. V. (2017). Udoskonalennia mekhanizmiv pryvedennia u vyshchi stupeni boiovoi hotovnosti pidrozdiliv i chastyn skladovykh syl oborony, Stan ta perspektyvy reformuvannia sektoru bezpeky i oborony Ukrainy, Proceedings of the Conference Title. (Vol. 1). Kyiv: NРAU. рр. 425-427 [in Ukrainian].

Ustymenko, O. V. (2018). Merezha sytuatsiinykh tsentriv sektoru bezpeky i oborony yak yedynyi orhanizatsiino-tekhnichnyi kompleks, v umovakh kryzovoho reahuvannia u sferi oborony, Aktualni problemy upravlinnia informatsiinoiu bezpekoiu derzhavy, Proceedings of the Conference Title. Kyiv: NА SSU. рр. 174-179 [in Ukrainian].

Ustymenko, O. V. (2018). Sytuatsiini tsentry derzhavnykh orhaniv, yak skladovi systemy derzhavnoho kryzovoho reahuvannia u sferi oborony, Sluzhbovo-boiova diialnist Natsionalnoi hvardii Ukrainy: suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy, Proceedings of the Conference Title. Kharkiv: NANGU. рр. 51-52 [in Ukrainian].

Ustymenko, O. V. (2018). Pryvedennia u vyshchi stupeni boiovoi hotovnosti pidrozdiliv i chastyn syl oborony za dopomohoiu sytuatsiinykh tsentriv derzhavnykh orhaniv, shcho vkhodiat do sektoru bezpeky i oborony, Natsionalna stiikist Ukrainy do zahroz hibrydnoi viiny, Proceedings of the Seminar Title. Kyiv: NAРА. рр. 34-38 [in Ukrainian].

Ustymenko, O. V. (2018). Rozrobka modeli systemy pryvedennia u vyshchi stupeni boiovoi hotovnosti pidrozdiliv i chastyn syl oborony, na bazi sytuatsiinykh tsentriv derzhavnykh orhaniv. Public Administration, Issue 2 [in Ukrainian].

Frolov, V. S., Ustymenko, O. V. (2018). Osoblyvosti vprovadzhennia v ZS Ukrainy system viiskovoho upravlinnia za pryntsypamy ta standartamy NATO. Research paper collection of the Center of military and strategic studies of the National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky, Vol. 3, pp. 18-26 [in Ukrainian].

Henprokuror rozpoviv, na yaki zahrozy Yanukovych ne vidreahuvav yak Prezydent i Holovnokomanduvach. URL : https://zik.ua/news/2019/02/04/genprokuror_ rozpoviv_na_yaki _zagrozy_yanukovych_ne_vidreaguvav_yak_prezydent_i_1502509 [in Ukrainian].

Sahaniuk, F. V., Lobko, M. M., Ustymenko, O. V., Pavlikovs’kyj, A. K., Tymoshenko R. I. (Eds.). (2016). Sektor bezpeky i oborony Ukrainy: stratehichne planuvannia. Kyiv: Majster knyh. 248 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-26

Номер

Розділ

Механізми державного управління