DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.58.2019.168705

Державне регулювання та підтримка сільського господарства

Н. Л. Шпортюк

Анотація


Зазначено, що створення конкурентоспроможного агропродовольчого виробництва неможливо без посилення ролі держави та підтримки аграрного сектора економіки України. Визначено, що необхідність забезпечення продовольчої безпеки, низька конкурентоспроможність і продуктивність галузі, низький рівень оплати праці працівників села тощо є основними причинами держрегулювання сільського господарства. Описано, що нині є виправданим посилення регулюючого впливу з боку держави на розвиток сільської економіки, якнайшвидше впровадження відповідної програми державного регулювання і підтримки цієї важливої галузі. Зауважено, що існує необхідність істотної зміни стратегії і тактики реформ загалом, аграрної реформи зокрема, що пов’язано з посиленням державного регулювання продовольчого ринку, переорієнтацією капіталу з торгових і фінансових галузей на вкладення у виробничу сферу в АПК і залучення іноземних інвестицій. Підсумовано, що у сучасних умовах чітко простежується прагнення законодавця посилити економічні та соціальні функції державного регулювання продовольчого ринку як керованого і регульованого механізму вільного руху сільськогосподарської продукції і товарів, функціонування якого забезпечується єдиними нормами і правилами, які регулюють підприємницьку діяльність суб’єктів продовольчого ринку.


Ключові слова


державне регулювання; державна підтримка; сільське господарство; розвиток; механізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Nemchenko, A. V., Kashynskaia, A. V. (2015). Osobennosti i perspektyvy innovatsyonnoi deiatelnosti v selskom khoziaistve. In Sustainable economic development of regions Monograph. Vienna. рр. 90-99 [in Ukrainian].

Pasemko, H. P. (2011). Napriamy transformatsii systemy derzhavnoho rehuliuvannia ahrarnykh vidnosyn. Theory and practice of public administration, Issue 2(41), рр. 35-43 [in Ukrainian].

Rosola, U. V. (2017). Suchasnyi stan rynku silskohospodarskoi produktsii. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu, рр. 46-51 [in Ukrainian].

Symonenko, L. I. (2008). Vykorystannia teoretychnykh modelei rozvytku silskoho hospodarstva dlia formuvannia ahrarnoi polityky v Ukraini. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, Issue 244, рр. 162-168 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Немченко А. В., Кашинская Е. Н. Особенности и перспективы инновационной деятельности в сельском хозяйстве // Sustainable economic development of regions Monograph. Vienna, 2015. Р. 90—99.

2. Пасемко Г. П. Напрями трансформації системи державного регулювання аграрних відносин // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Вип. 2 (41). Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. С. 35—43.

3. Росола У. В. Сучасний стан ринку сільськогосподарської продукції // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2017. С. 46—51.

4. Симоненко Л. І. Використання теоретичних моделей розвитку сільського господарства для формування аграрної політики в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики. 2008. № 244. С. 162—168.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. Л. Шпортюк