Сутність та особливості здійснення митного контролю

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.58.2019.168708

Ключові слова:

контроль, митний контроль, митна система, органи митного контролю, контрольні процедури

Анотація

Розглянуто сутність та особливості здійснення митного контролю. Здійснено оцінку підходів науковців до розуміння сутності контролю та митного контролю. Досліджено особливості здійснення митного контролю в сучасних умовах та його ознаки. Проаналізовано основні елементи митного контролю та їх взаємозв’язок.

Посилання

Butynets, F. F., Usach, B. F., Vyhovska, N. H., Petrenko, N. I. & Shyhun, M. M. (2001). Audyt i reviziia pidpryiemnytskoi diialnosti. Zhytomyr: PP “Ruta”. ðð. 11 [in Ukrainian].

Butynets, F. F., Drabanich, A. V. (2016). Intehrovanyi oblik yak zasib upravlinnia pidpryiemstvom. Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt: problemy teorii, metodolohii, orhanizatsii, ¹ 2, ðð. 12-24 [in Ukrainian].

Romaniv, M. V. (2000). Stanovlennia ta rozvytok derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini (Candidate’s thesis), Kyiv [in Ukrainian].

Drozd, I. K., Shevchuk, V. O. (2007). Derzhavnyi finansovyi kontrol. Kyiv: Imeks-LTD. 304 p. [in Ukrainian].

Melnyk, M. V., Panteleev, A. S., Zvezdin, A. L. (2007). Revizyia i kontrol. Moskva: KnoRus. 520 p. [in Russian].

Bakumenko, V. D. (2003). Filosofsko-metodolohichni zasady derzhavno-upravlinskykh rishen. In Derzhavne upravlinnia: filosofski, svitohliadni ta metodolohichni problemy. Kyiv: Milenium. pp. 147-169 [in Ukrainian].

Bardash, S. V. & Osadcha, T. S. (2013). Metody kontroliu u sferi hospodariuvannia: teoretychnyi ta prakseolohichnyi aspekty. URL : http://soskin.info/userfiles/file/2013/9-10.../Bardash-Osadcha.doc [in Ukrainian].

Bekker, H. S. (2003). Chelovecheskoe povedenie. Ekonomycheskyi pokhod. In Izbrannye trudy po ekonomicheskoi teorii. Moskva: Izd-vo HUVShÅ. 174 p [in Russian].

Kocheryn, E. A. (2000). Osnovy hosudarstvenno ³ upravlencheskoho kontrolia. Moskva: Informatsyjnno-izdatelskyi dom “Filin”. pp. 4 [in Russian].

Mytnyi kodeks Ukrainy. (2012) [in Ukrainian].

Mizhnarodna konventsiia pro sproshchennia i harmonizatsiiu mytnykh protsedur (Kiotska konventsiia). (1973) [in Ukrainian].

Regulation (EC) ¹ 4502008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Custom Code (Modernized Customs Code). Official Journal of European Communities, L 145, ðð. 1-67.

Martyniuk, V. P. (2010). Pro dotsilnist vykorystannia termina “mytna systema derzhavy”. Mytna bezpeka, ¹ 2, ðð. 145 [in Ukrainian].

Diomin, Yu. M., Diomina, S. Yu., Zhelezniak, N. M. & Yuldasheva, O. H. (Ed.). (2009). Mytne pravo Ukrainy. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. pp. 136 [in Ukrainian].

Berezhniuk, I. H. (2009). Mytne rehuliuvannia Ukrainy: natsionalni ta mizhnarodni aspekty. Dnipropetrovsk: Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy. pp. 14 [in Ukrainian].

Bilukha, M. T., Mykytenko, T. V. (2004). Mytnyi kontrol: orhanizatsiia i metodolohiia. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy (ekonomika, pravo), ¹ 1(64), pp. 182 [in Ukrainian].

Hodovanets, O. V. (2016). Mytnyi kontrol: sutnist ta ekonomichnyi zmist. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Issue 20, pp. 159-163 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-26

Номер

Розділ

Механізми державного управління