DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.58.2019.168710

Недовіра громадян до публічних службовців в Україні: історичні передумови та етичні шляхи усунення

Р. О. Пятківський

Анотація


Оцінено довіру між громадянами і публічними службовцями як важливий соціальний капітал, який належно не функціонує в українському суспільстві. З’ясовано історично-психологічні причини формування в українській суспільній свідомості упередженого ставлення до представників влади. Акцентовано на важливості перебудови морально-ціннісних засад і стилю взаємин між чиновниками і громадянами. Етизацію публічної служби України розглянуто як шлях налагодження довірливих відносин між громадянами та публічними службовцями, що сприятиме консолідації українського суспільства.


Ключові слова


довіра; недовіра; громадянин; публічний службовець; державна влада; етична стратегія; етизація професійної діяльності; соціальний капітал; ціннісний конфлікт

Повний текст:

PDF

Посилання


Riven doviry do suspilnykh instytutiv ta elektoralni oriientatsii hromadian Ukrainy. URL : http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-doviry-do-suspilnykh-instytutiv-ta-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy [in Ukrainian].

Vasylevska, T. E. (2008). Osobystisni vymiry etyky derzhavnoho sluzhbovtsia. Kyiv : NAPA. pp. 165 [in Ukrainian].

Miler, V., Gredeland, O., Koshechkina, T. (2004). Zvychaieva koruptsiia? Hromadiany ta uriady postkomunistychnoi Yevropy. Kyiv: К.І.С. pp. 136, 137 [in Ukrainian].

Budz, V. P. (2017). Samoorhanizatsiia ukrainskoho suspilstva yak yednist aksiolohichnykh ta moralnykh chynnykiv. In Samoorhanizatsiia suspilnoi diisnosti v konteksti yii antropolohichnykh zasad ta aksiolohichnykh chynnykiv (Vol. 5, pp. 101). Ivano-Frankivsk : Prykarpatskyi natsionalnyi universytet im. V.Stefanyka [in Ukrainian].

Ibid. pp. 103.

Ibid. pp. 194.

Vasylevska, T. (2011). Etychni aspekty reformuvannia systemy derzhavnoi sluzhby. Demokratychne vriaduvannia, Issue 7, pp. 5, 6. URL : http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik7/fail/vasylevska.pdf [in Ukrainian].

Serohin, S. M., Dreshpak, V. M. (2012). Kontseptualni pidkhody do formuvannia pozytyvnoho imidzhu derzhavnykh sluzhbovtsiv i posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia na rehionalnomu rivni. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, Issue 1 (7). URL : http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2012- 01%287%29/12ssmsrr.pdf [in Ukrainian].

Rubtsov, V. P. (2001). Etyka politykiv i sluzhbovtsiv (pidkhody do kodyfikatsii). Kyiv: Instytut mistsevoi demokratii. 56 p. [in Ukrainian].

Lyska, O. H. (2018). Dovira naselennia do vlady: rezultaty opytuvannia v mistakh i ob’iednanykh terytorialnykh hromadakh. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, Issue 4 (63), pp. 2. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-4/doc/3/3_1.pdf [in Ukrainian].

Vasylevska, T. E., Surai, I. H., Vasylieva, O. I., Piatkivskyi, R. O. at all & T. E. Vasylevska (Ed.) (2018). Problemy reformuvannia derzhavnoi sluzhby v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini. Kyiv: NAPA. pp. 205 [in Ukrainian].

Karpenko, Z. S. (2009). Aksiolohichna psykholohiia osobystosti. Ivano-Frankivsk: Lileia-NV. pp. 302 [in Ukrainian].

Miler, V., Gredeland, O., Koshechkina, T. (2004). Zvychaieva koruptsiia?... pp. 69.

Serohin, S. M., Antonova, O. V., Khodzhylo, I. I. at all & S. M. Serohin (Ed.) (2007). Moralno-etychni zasady rozvytku derzhavnoi sluzhby Ukrainy: yevropeiskyi ta vitchyznianyi dosvid. Dnipro: DRIPA NAPA. pp. 54 [in Ukrainian].

Miler, V., Gredeland, O., Koshechkina, T. (2004). Zvychaieva koruptsiia?… pp. 183.

Hurne, B. (1993). Derzhavne upravlinnia. Kyiv: Osnovy. pp. 115 [in Ukrainian].

Rudakevych, M. I. (2007). Profesiina etyka derzhavnykh sluzhbovtsiv: teoriia i praktyka formuvannia v umovakh demokratyzatsii derzhavnoho upravlinnia. Ternopil: Aston. pp. 233 [in Ukrainian].

Vasylevska, T. E. (2008). Osobystisni vymiry etyky derzhavnoho sluzhbovtsia… pp. 165.

Ibid. pp. 168.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації громадян України. URL : http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-doviry-do-suspilnykh-instytutiv-ta-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy (дата звернення: 27.02.2019).

2. Василевська Т. Е. Особистісні виміри етики державного службовця : монографія. Київ : НАДУ, 2008. C. 165.

3. Мілер В., Ґределанд О., Кошечкіна Т. Звичаєва корупція? Громадяни та уряди посткомуністичної Європи. Київ : К.І.С., 2004. C. 136, 137.

4. Будз В. П. Самоорганізація суспільної дійсності в контексті її антропологічних засад та аксіологічних чинників : у 5 т. Т. 5: Самоорганізація українського суспільства як єдність аксіологічних та моральних чинників : монографія. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2017. С. 101.

5. Там само. С. 103.

6. Там само. С. 194.

7. Василевська Т. Етичні аспекти реформування системи державної служби // Демократичне врядування : наук. вісн. 2011. Вип. 7. С. 5, 6. URL : http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik7/fail/vasylevska.pdf (дата звернення: 27.02.2019).

8. Серьогін С. М., Дрешпак В. М. Концептуальні підходи до формування позитивного іміджу державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на регіональному рівні // Публічне адміністрування: теорія та практика. 2012. Вип. 1 (7). URL : http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2012- 01%287%29/12ssmsrr.pdf (дата звернення: 27.02.2019).

9. Рубцов В. П. Етика політиків і службовців (підходи до кодифікації). Київ : Інститут місцевої демократії, 2001. 56 с.

10. Лиска О. Г. Довіра населення до влади: результати опитування в містах і об’єднаних територіальних громадах // Теорія та практика державного управління. 2018. Вип. 4(63). С. 2. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-4/doc/3/3_1.pdf (дата звернення: 27.02.2019).

11. Проблеми реформування державної служби в органах місцевого самоврядування в Україні : монографія / авт. кол. : Т. Е. Василевська, І. Г. Сурай, О. І. Васильєва, Р. О. Пятківський [та ін.] ; за заг. ред. Т. Е. Василевської. Київ : НАДУ, 2018. С. 205.

12. Карпенко З. С. Аксіологічна психологія особистості : монографія. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. С. 302.

13. Мілер В., Ґределанд О., Кошечкіна Т. Звичаєва корупція?... С. 69.

14. Морально-етичні засади розвитку державної служби України: європейський та вітчизняний досвід : монографія / С. М. Серьогін, О. В. Антонова, І. І. Ходжило [та ін.] ; заг. та наук. ред. проф. С. М. Серьогіна. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2007. С. 54.

15. Мілер В., Ґределанд О., Кошечкіна Т. Звичаєва корупція?... С. 183.

16. Гурне Б. Державне управління / пер. з фр. В. Шовкуна. Київ : Основи, 1993. С. 115.

17. Рудакевич М. І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування  в умовах демократизації державного управління : монографія. Тернопіль : Астон, 2007. С. 233.

18. Василевська Т. Е. Особистісні виміри етики… C. 165.

19. Там само. С. 168.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Р. О. Пятківський