DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.58.2019.168715

Прогнозування змін чисельності економічно активного населення в районах Львівської області

Є. Г. Матвіїшин

Анотація


Запропоновано методику прогнозування змін структури населення районів. Застосовано підхід, що ґрунтується на аналізі змін 5-річних когорт. Зроблено порівняння районів Львівської області за змінами чисельності населення віком від 15 до 70 років.

Ключові слова


демографічне прогнозування, когорто-компонентний метод, місцевий економічний розвиток, структура населення

Повний текст:

PDF

Посилання


Ekonomichno aktyvne naselennia. (2010). In Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia. Kyiv: NAPA. pp. 189 [in Ukrainian].

Planuvannia rozvytku terytorialnykh hromad. (2015). Kyiv: VNA. pp. 54-87 [in Ukrainian].

Pasport proektu “Rozbudova spromozhnosti do ekonomichno obgruntovanoho planuvannia rozvytku oblastei i mist Ukrainy”. URL : http://academy.gov.ua/pages/dop/34/files/5f1404a4-7da2-45c7-b576-d85a74b9105c.pdf [in Ukrainian].

Demohrafichnyi prohnoz m. Chervonohrad. URL : http://www.chervonograd-city.gov.ua/demp.pdf [in Ukrainian].

Ponomarenko, I. V. (2013). Doslidzhennia vplyvu starinnia naselennia na chyselnist ta strukturu ekonomichno aktyvnoho naselennia v Ukraini ta krainakh Yevropy. Efektyvna ekonomika, № 1. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1769 [in Ukrainian].

Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrainy. URL : https://www.idss.org.ua/# [in Ukrainian].

Prohnozuvannia rozvytku terytorii. Demohrafichne prohnozuvannia. (2013). Kyiv: NAPA. 120 p. [in Ukrainian].

Metodolohiia stratehichnoho planuvannia rozvytku obiednanykh terytorialnykh hromad v Ukraini. (2018). URL : https://surdp.eu/uploads/files/SP_OTG_Methodology _UA.pdf [in Ukrainian].

DBN B.1.1-15:2012. (2012). Sklad ta zmist heneralnoho planu naselenoho punktu. Kyiv: Minrehionbud. рр. 4 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Економічно активне населення // Енциклопедичний словник з державного управління. Київ : НАДУ, 2010. С. 189.

2. Планування розвитку територіальних громад : навч. посіб. для посадових осіб місцевого самоврядування. Київ : ВІ ЕН ЕЙ, 2015. С. 54—87.

3. Паспорт проекту “Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України”. URL : http://academy.gov.ua/pages/dop/34/files/5f1404a4-7da2-45c7-b576-d85a74b9105c.pdf (дата звернення: 21.12.2018).

4. Демографічний прогноз м. Червоноград. URL : http://www.chervonograd-city.gov.ua/demp.pdf (дата звернення: 21.12.2018).

5. Пономаренко І. В. Дослідження впливу старіння населення на чисельність та структуру економічно активного населення в Україні та країнах Європи // Ефективна економіка. 2013. № 1. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1769 (дата звернення: 21.12.2018).

6. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. URL : https://www.idss.org.ua/# (дата звернення: 21.12.2018).

7. Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування : навч. посіб. Київ : НАДУ, 2013. 120 с.

8. Методологія стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні. URL : https://surdp.eu/uploads/files/SP_OTG_Methodology_UA.pdf (дата звернення: 21.12.2018).

9. ДБН Б.1.1-15:2012. Склад та зміст генерального плану населеного пункту. Київ : Мінрегіонбуд, 2012. C. 4.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Є. Г. Матвіїшин