DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.58.2019.168735

Державна політика розвитку механізмів саморегулювання в сфері соціально-економічних відносин у будівництві

О. А. Марушева

Анотація


Акцентовано увагу на актуальності питання формування ефективного механізму саморегулювання в сфері соціально-економічних відносин у будівництві, що потребує здійснення аналізу наукових досліджень та дасть змогу формувати альтернативні рішення, беручи до уваги міжнародний досвід. Узагальнено інформаційні ресурси, що представляють наукові розробки вітчизняних і закордонних вчених. Визначено сутність міжнародних підходів до формування і реалізації механізмів саморегулювання в сфері соціально-економічних відносин у будівництві. Вказано на необхідність свідомої передачі державою частини функцій із нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві недержавному сектору. Зазначено, що у Німеччині, Великобританії, США саме саморегулюючим організаціям належать функції з ліцензійного забезпечення господарської діяльності, яка пов’язана зі створенням будівель та споруд, проведенням професійної атестації. Зауважено, що таку процедуру професійної атестації проходять архітектори, інженери-проектувальники, інженери технічного нагляду та експерти, що дає змогу врегулювати допуск на ринок цих категорій осіб тощо. Доведено, що зазначені організації (т. зв. палати) володіють певними владними повноваженнями, що, як правило, є монопольними повноваженнями держави. Обґрунтовано, що для впровадження світових тенденцій та підтримки напряму подальшого роздержавлення національної системи нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у галузі будівництва необхідно посилити інституційну спроможність організацій саморегулювання та удосконалити законодавче підґрунтя, щоб мати можливість впровадити європейські та кращі світові моделі його організаційної структури.


Ключові слова


механізми; соціально-економічні відносини; нормативно-правове регулювання; будівельна галузь; саморегулювання; саморегулівні організації; акредитація

Повний текст:

PDF

Посилання


Nepomniashchyi, O. M. (2014). Detsentralizatsiia derzhavnoho rehuliuvannia budivelnoi diialnosti: zakordonnyi dosvid dlia Ukrainy. State construction, Issue 1. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_1_30 [in Ukrainian].

Nepomniashchyi, O. M., Medvedchuk, O. V., Barzylovych, D. V. (2019). Rol instytutiv profesiinoho samovriaduvannia v rozvytku systemy tekhnichnoho rehuliuvannia u budivnytstvi. Natsionalna asambleia rozbudovy Uktainy. URL : http://nadu.org.ua/?p=134 [in Ukrainian].

Tsentr litsenzuvannia i sertyfikatsii. (2019). URL : http://dergbud.org.ua/lectures/142-category1-lecture2.html [in Ukrainian].

Slonchak, V. V. (2017). Nahliad ta kontrol za vykonanniam zakonodavstva u haluzi budivnytstva: mizhnarodnyi dosvid. Comparative and analytical law, Issue 3, pp. 155-168 [in Ukrainian].

Pedro, J. B., Meijer, F., Visscher, H. (2010). Building control systems of European Union countries: A comparison of tasks and responsibilities. International Journal of Law in the Built Environment, Issue 1, Vol. 2, pp. 45-59.

Savitskyi, R. Ye. (2015). Zarubizhnyi dosvid zdiisnennia arkhitekturno-budivelnoho kontroliu ta mozhlyvosti yoho vprovadzhennia v Ukraini. Visegrad journal on human rights, Issue 3(2), pp. 108-115 [in Ukrainian].

Mnykh, M. (2002). Dosvid funktsionuvannia strakhovykh rynkiv zarubizhnykh krain. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu, Issue 5, pp. 38, 39 [in Ukrainian].

Aliiev, R. A. (2016). Suchasni tendentsii rozvytku svitovoho rynku budivelnykh posluh. Global and national problems of economy, Issue 10, pp. 49-54 [in Ukrainian].

Aliiev, R. A., Orlovska, Yu. V. (2016). Osoblyvosti rozvytku rynku budivelnykh posluh u Yevropeiskomu Soiuzi. Dnipro. 156 p. [in Ukrainian].

Nepomniashchyi, O. M. (2015). Sutnist ta znachennia mekhanizmiv profesiinoho samorehuliuvannia v rozvytku systemy tekhnichnoho zabezpechennia u budivnytstvi. Public administration, Issue 1, pp. 147-154. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2015_1_16 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Непомнящий О. М. Децентралізація державного регулювання будівельної діяльності: закордонний досвід для України // Державне будівництво. 2014. № 1. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_1_30 (дата звернення: 02.03.2019 р.).

2. Непомнящий О. М., Медведчук О. В., Барзилович Д. В. Роль інститутів професійного самоврядування в розвитку системи технічного регулювання у будівництві // Національна асамблея розбудови України. URL : http://nadu.org.ua/?p=134 (дата звернення: 09.02.2019 р.).

3. Центр ліцензування і сертифікації. URL : http://dergbud.org.ua/lectures/142-category1-lecture2.html (дата звернення: 13.03.2019 р.).

4. Слончак В. В. Нагляд та контроль за виконанням законодавства у галузі будівництва: міжнародний досвід // Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 3. С. 155—168.

5. Pedro J, B., Meijer F., Visscher H. Building control systems of European Union countries: A comparison of tasks and responsibilities // International Journal of Law in the Built Environment. 2010. Issue 1. Vol. 2. Р. 22.

6. Савіцький Р. Є. Зарубіжний досвід здійснення архітектурно-будівельного контролю та можливості його впровадження в Україні // Visegrad journal on human rights. 2015. № 3(2). С. 108—115.

7. Мних М. Досвід функціонування страхових ринків зарубіжних країн // Вісник Донецького національного університету. 2002. № 5. С. 38, 39. (Серія В. Економіка і право).

8. Алієв Р. А. Сучасні тенденції розвитку світового ринку будівельних послуг // Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 10. С. 49—54.

9. Алієв Р. А., Орловська Ю. В. Особливості розвитку ринку будівельних послуг у Європейському Союзі : монографія. Дніпро, 2016. С. 156.

10. Непомнящий О. М. Сутність та значення механізмів професійного саморегулювання в розвитку системи технічного забезпечення у будівництві // Публічне урядування. 2015. № 1. С. 147—154. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2015_1_16 (дата звернення: 03.03.2019 р.).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. А. Марушева