DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.58.2019.168739

Державне регулювання інвестицій в сільському господарстві: зарубіжний досвід та можливості його імплементації в Україні

Ю. М. Дзюрах

Анотація


Визначено основні тенденції загальносвітового досвіду у використанні засобів стимулювання інвестиційного розвитку агросектору. Наведено характеристику інструментів та засобів державного регулювання інвестицій у сільському господарстві країн Азії, Північної Америки та ЄС. Проаналізовано основні засоби та напрямки реалізації інвестиційної політики урядами зарубіжних країн щодо стимулювання розвитку сільськогосподарських виробників.


Ключові слова


слова: стимулювання інвестиційного розвитку; державне регулювання інвестицій; інструменти інвестування

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezpiata, I. V. (2016). Osoblyvosti zaluchennia inozemnykh investytsii v ahrarnyi sektor ekonomiky. Ekonomika i suspilstvo, № 4, pp. 67-71 [in Ukrainian].

Dukov, D. F. (2017). Napriamy udoskonalennia kompleksnoho mekhanizmu derzhavnoho upravlinnia investytsiiamy v rehionalnyi rozvytok. (Extended abstract of candidates thesis). Odesa [in Ukrainian].

Kuksa, I. M. (2013). Zarubizhnyi dosvid derzhavnoho rehuliuvannia innovatsiinoi diialnosti APK. Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny, № 11, pp. 43-50 [in Ukrainian].

Papka, O. C., Klym, R. A. (2015). Zasady formuvannia instytutsiinoho seredovyshcha investytsiinoi diialnosti v Ukraini. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, № 25.7, pp. 251-254 [in Ukrainian].

Patyka, N. I. (2018). Inozemni investytsii v silskomu hospodarstvi Ukrainy: suchasnyi stan ta vplyv na yoho rozvytok. Investytsii: praktyka ta dosvid, № 5, pp. 26-32 [in Ukrainian].

Pochernina, H. V. (2013). Instytutsiine zabezpechennia innovatsiino-investytsiinoi diialnosti v Ukraini. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, № 1(3), pp. 192-199 [in Ukrainian].

Trusova, N. V. (2013). Svitovyi dosvid derzhavnoi pidtrymky rozvytku silskohospodarskoho vyrobnytstva. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, № 4(24), pp. 235-239 [in Ukrainian].

Fedorchak, O. V. (2017). Derzhavne upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu na rehionalnomu rivni v Ukraini: problemy ta napriamy vdoskonalennia. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, № 2, pp. 102-107 [in Ukrainian].

World Investment Report. (2018). URL : https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf.

Ibid.

Ibid.

Gale, F., Gooch, E. (2018). China’s Foreign Agriculture Investments. Economic Information Bulletin Number, Issue 192. URL : https://www.researchgate.net/publication/324984953_China’s_Foreign_Agriculture_Investments.

Trusova, N. V. (2013). Svitovyi dosvid derzhavnoi pidtrymky rozvytku silskohospodarskoho vyrobnytstva… pp. 235-239.

Patyka, N. I. (2018). Inozemni investytsii v silskomu hospodarstvi Ukrainy: suchasnyi stan ta vplyv na yoho rozvytok… pp. 26-32.

Kuksa, I. M. (2013). Zarubizhnyi dosvid derzhavnoho rehuliuvannia innovatsiinoi diialnosti APK... pp. 43-50.

Italy to launch new financial instrument for agriculture, supported by EU funds. (2017). URL : https://ec.europa.eu/info/news/italy-launch-new-financial-instrument-agriculture-supported-eu-funds-2017-apr-07_en.

Srour, M. Italy Hasthe “Greenest Agriculture” in Europe, Butit’s Not Sustainable. (2018). URL : http://www.ipsnews.net/2018/12/italy-greenest-agriculture-europe-not-sustainable.

Investing in Germany’s agriculture 2014 – 2020. URL : http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/422636.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Безп’ята І. В. Особливості залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки // Економіка і суспільство. 2016. № 4. С. 67—71.

2. Дуков Д. Ф. Напрями удосконалення комплексного механізму державного управління інвестиціями в регіональний розвиток : автореф. дис. ... канд. держ. упр. Одеса, 2017. 21 с.

3. Кукса І. М. Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності АПК // Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2013. № 11. С. 43—50.

4. Папка О. C., Клим Р. А. Засади формування інституційного середовища інвестиційної діяльності в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2015. № 25.7. С. 251—254. (Серія “Економічна”).

5. Патика Н. І. Іноземні інвестиції в сільському  господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток // Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 26—32.

6. Почерніна H. В. Інституційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. 2013. № 1(3). С. 192—199. (Серія “Економічні науки”).

7. Трусова Н. В. Світовий досвід державної підтримки розвитку сільськогосподарського виробництва // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 4(24). С. 235—239.

8. Федорчак О. В. Державне управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні в Україні: проблеми та напрями вдосконалення // Актуальні проблеми державного управління, 2017. № 2. С. 102—107.

9. World Investment Report 2018. URL : https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf (date of using: 30.03.2019).

10. Ibid.

11. Ibid.

12. Gale F., Gooch E. China’s Foreign Agriculture Investments // Economic Information Bulletin Number. 2018. Issue 192. URL : https://www.researchgate.net/publication/324984953_China’s_Foreign_Agriculture_Investments (date of using: 30.03.2019).

13. Трусова Н. В. Світовий досвід державної підтримки розвитку сільськогосподарського виробництва... С. 235—239.

14. Патика Н. І. Іноземні інвестиції в сільському  господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток... С. 26—32.

15. Кукса І. М. Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності АПК… С. 43—50.

16.  Italy to launch new financial instrument for agriculture, supported by EU funds / European Comission. 2017. URL : https://ec.europa.eu/info/news/italy-launch-new-financial-instrument-agriculture-supported-eu-funds-2017-apr-07_en (date of using: 30.03.2019).

17.  Srour M. Italy Hasthe ‘Greenest Agriculture’ in Europe, Butit’s Not Sustainable / Inter Press Service. 2018. URL : http://www.ipsnews.net/2018/12/italy-greenest-agriculture-europe-not-sustainable (date of using: 01.04.2019).

18. Investing in Germany’s agriculture 2014-2020 / Family Farming Knowledge Platform URL : http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/422636 (date of using: 01.04.2019).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Ю. М. Дзюрах