DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175045

Якість надання митних послуг як складова іміджу держави у світовому просторі

І. М. Квеліашвілі

Анотація


Зазначено, що світовий ринок в умовах глобалізації вимагає від держав пристосовуватись до зовнішніх умов, презентувати країну як спроможну до трансформацій у міжнародні інтеграційні процеси, цілеспрямовано оптимізувати імідж державних інститутів у зовнішньому просторі. Доведено, що регулювання зовнішньої торгівлі, розвитку економіки України та її інтеграції до світової економіки відбувається через систему принципів та напрямів діяльності держави при здійсненні митної політики. Підсумовано, що зарубіжний досвід запровадження ефективних управлінських технологій, оптимізація митної політики держави, гармонізація національного митного законодавства з міжнародним законодавством, дієві реформи у митній сфері є одним із пріоритетних напрямів при створенні оновленого іміджу країни.


Ключові слова


імідж; міжнародні стандарти; митна справа; митна політика; гармонізація; реформи; експертний рейтинг; інструменти митної справи

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” [Електронний ресурс] : затверджена Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. — Режим доступа : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

2. Руда Т. Сутність та значення митних послуг в умовах реформування митної справи в Україні [Електронний ресурс] / Т. Руда. — Режим доступу : http://naukajournal.org/index.php/ naukajournal/article/viewFile/ 85/114.

3. WCO – World customs organization. Всесвітня митна організація. [Electronic resource]. — Access mode : http://мимо.com.ua/info/92-wco-world-customs-organizationvsemirnaya-tamozhennaya-organizaciya-vtamo.html.

4. Митний кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступа : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

5. Концепції реформування діяльності митної служби України “Обличчям до людей” [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mdoffice.com.ua/pls/mdoffice/aSNewsDic.getNews?dat=01112010&num_c=180732.

6. Митна енциклопедія. Т. 2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://apitu.files.wordpress.com/2016/01/the_customs_encyclopedia_t2.pdf.

7. Реформи набрали обертів – реформа митниці [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://reforms.in.ua/ua/news/imore-no37-reformy-nabraly-obertiv-reforma-mytnycivalyutna-liberalizaciya-deregulyaciya.

8. Деякі питання реалізації принципу “єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 364 від 25.05.2016 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/364-2016-%D0%BF.

9. Україна у рейтингу глобальної конкурентноспроможності 2015 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступа : http://reforms.in.ua/ua/news/ukrayina-u-reytyngu-globalnoyikonkurentospromozhnosti-2015.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 І. М. Квеліашвілі