DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175057

Центри надання адміністративних послуг у Луцьку та Львові: порівняльний аналіз

Ю. М. Жук

Анотація


Розглянуто основні принципи діяльності центрів надання адміністративних послуг у Луцьку та Львові. Проведено оцінку діяльності ЦНАПів на основі соціологічних досліджень.


Ключові слова


адміністративні послуги; державне управління; органи публічної влади; професійна діяльність; центр надання адміністративних послуг

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Інформація щодо центрів надання адміністративних послуг у регіонах України (станом на 01.04.2016 р. Мінекономрозвитку, 11.05.2016 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MonitoringTsentrivNadanniaAdministrativnikhPoslugURozriziRegionivUkraini.

2. В Україні вдвічі збільшиться кількість ЦНАПів та зменшиться кількість адмінпослуг [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=8492cb95-f50c-4945-837a-cc1365094da9&title=VUkrainiVdvichiZbilshitsiaKilkistTsnapivTaZmenshitsiaKilkistAdminposlug.

3. Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” № 835-VIII від 26.11.2015 р.; “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень [Електронний ресурс] : Закон України № 834-VIII від 26.11.2015 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua.

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг : Закон України № 888-VIII від 10.12.2015 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua.

5. Оцінки населенням України якості надання адміністративних послуг (2015 рік, а також порівняння з минулими роками) [Електронний ресурс] : Закон України. — Режим доступу : http://dif.org.ua/ua/polls/2015a/ocinki-naselen-rokami-.htm.

6. Бригілевич І. Чи дієвий у Львові Центр надання адміністративних послуг? [Електронний ресурс] / І. Бригілевич. — Режим доступу : http://www.cdms.org.ua/index.php/uk/municipal-government-mn-ua/create-tsnap-mn-ua/523-2015-01-06-12-37-05.html?475c1c9d3fc293d10369444f94f309b9=370aa27912ac07bd8d04113662b2594c.

7. Опитування Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” з 17 по 26 листопада 2015 р. на замовлення Центру політико-правових реформ (в рамках проектів ПРООН “Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання адміністративних послуг” та “Демократизація, права людини та розвиток громадянського суспільства” за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Данії) “Оцінка діяльності центрів надання послуг у 40 містах України” [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://pravo.org.ua/ua/news/20871203-otsinka-diyalnostitsentriv-nadannya-poslug-u-40-mistah-ukrayini.

8. Офіційний сайт Луцької міської ради [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.lutskrada.gov.ua/department/departament-centr-nadannyaadministrativnih-poslug-u-misti-lucku.

9. Моніторинг центрів надання адміністративних послуг у розрізі регіонів України (Мінекономрозвитку, 18.07.2016 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=81867d5b-6cc9-423c-898b-8964e92a48e3&title=Administrativno-teritorialniOdinitsiUkraini.

10. Опитування Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” з 17 по 26 листопада 2015 р. на замовлення Центру політико-правових реформ “Оцінка діяльності центрів надання послуг у 40 містах України” [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://pravo.org.ua/ua/news/20871203-otsinka-diyalnosti-tsentriv-nadannya-poslug-u-40-mistah-ukrayini.

11. Моніторинг прогресу реформ [Електронний ресурс] : Звіт за 2015 р. — Режим доступу : http://reforms.in.ua/sites/default/files/upload/broshura_a4_ukr.pdf.

12. Тимощук В. ЦНАП в об’єднаних громадах: запитання-відповіді [Електронний ресурс] / В. Тимощук. — Режим доступу : http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Piitannya-vidpovidi-schodo-CNAP-v-OTG.pdf.

13. Там само.

14. Офіс реформ у Волинській області: ЦНАП у Зимному: ми працюємо для вас [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://reforma.voladm.gov.ua/archives/1957.

15. Дніпропетровський регіональний офіс реформ: 600 центрів надання адмінпослуг до кінця 2020 року – до підтримки об’єднаних громад долучається проект U-LEAD [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://officereform.dp.ua/200-600-tsentriv-nadannia-adminposluh-do-kintsia-2020-roku-do-pidtrymky-obiednanykh-hromaddoluchaietsia-proekt-u-lead.

16. Моніторинг прогресу реформ…

17. Запитання, пов’язані із створенням центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Piitannya-vidpovidi-schodo-CNAP-v-OTG.pdf.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Ю. М. Жук