DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175736

Особливості громадського контролю у сфері публічної служби в умовах її реформування в Україні

Н. С. Сидоренко

Анотація


Розглянуто особливості громадського контролю у сфері публічної служби в умовах її реформування в Україні. Наведено сутнісні ознаки громадського контролю публічної служби. Зазначено, що відносно публічної служби механізм громадського контролю розвинений ще вкрай слабо. Інституціональний аспект громадського контролю складається в розумінні цього контролю як системи установ і агентів, які здійснюють контрольні функції в суспільстві. На думку автора, в межах розвитку публічної служби в Україні акцент має бути зміщений саме на інституційний аспект суспільного контролю. Саме держава повинна визначити основні форми, в яких має здійснюватися контроль громадянського суспільства в сфері публічної служби, що, втім, не повинно виключати будь-яких самостійних ініціатив з боку структур громадянського суспільства.


Ключові слова


публічна служба; громадянське суспільство; держава; громадський контроль

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. King Ch. S. Transformational public service: portraits of theory in practice / Cheryl Simrelt King, Lisa A. Zanetti. — [S. p. : s. n.], 2005. — 256 р.

2. Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні у 2015 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.guds.gov.ua/article/plan-zahodiv-nacdersluzhby-shchodo-realizaciyi-strategiyi-derzhavnoyi-politykyspryyannya.

3. Стратегія реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.guds.gov.ua.

4. Громадський контроль: теорія та практика [Текст] : матер. міжрег. наук.-практ. конф. (12 вересня 2014 р., м. Дніпропетровськ) / за заг. ред. О. В. Літвінова. — Дніпропетровськ : МОНОЛИТ, 2014. — 156 с.

5. Український юридичний термінологічний словник [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.marazm.org.ua/document/termin.

6. Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.portal.rada.gov.ua.

7. Про державну службу [Електронний ресурс] : Закон України № 889-VIII від 10.12.2015 р. — Режим доступу : http://www.guds.gov.ua.

8. Там само.

9. Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 65 від 11.02.2016 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/65-2016-%D0%BF.

10. Платформа “Громадський контроль” [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://gurt.org.ua/vacancies/28830/bull.

11. Громадський контроль: теорія та практика... — 156 с.

12. King Ch. S. Transformational public service: portraits of theory in practice... — 256 рПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. С. Сидоренко