DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175738

Теоретичні особливості визначення професійної культури посадових осіб публічної влади

І. О. Тарасюк

Анотація


З’ясовано теоретичні особливості визначення професійної культури посадових осіб публічної влади. Запропоновано власне визначення професійної культури посадових осіб публічної влади на основі розгляду категорії “професійна культура”. Розкрито структуру професійної культури посадових осіб публічної влади та її особливостей. Виокремлено три загальні групи функцій професійної культури. Побудовано модель професійної культури посадових осіб публічної влади та розкрито основні критерії її ствердження. Також наведено чинники, що стримують формування нової професійної культури посадових осіб публічної влади.


Ключові слова


особистість; посадова особа; професійна культура; публічна служба; публічне управління

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Frewer L. J. Public Participation Methods: A Framework for Evaluation / L. J. Frewer // Science, Technology, & Human Values [Text]. — 2005. — № 1. — P. 3—29.

2. Красовский Ю. Д. Социокультурные основы управления бизнес-организацией [Текст] : учеб. пособ. для студ. вуз., обучающ. по спец. “Менеджмент организации” / Ю. Д. Красовский. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — С. 12.

3. Корінний М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури [Текст] / М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко. — К. : Україна, 2003. — С. 173.

4. Пономарьов О. С. Невідкладність проблем формування загальної професійної культури сучасних фахівців / О. С. Пономарьов // Педагогіка і психологія [Текст]. — 2002. — № 3. — С. 88—92.

5. Кравченко А. И. Культурология [Текст] : учеб. пособ. / А. И. Кравченко. — М. : [б. и.], 2001. — С. 57.

6. Крилова Н. Б. Формирование культуры будущего специалиста [Текст] / Н. Б. Крилова. — М. : Висшая школа, 1992. — 140 с.

7. Новиков А. М. Методология [Текст] / А. М. Новиков. — М. : СИНТЕГ, 2002. — 668 с.

8. Модель Б. С. Профессиональная культура предпринимателя / Б. С. Модель // Социологические исследования [Текст]. — 1997. — № 10. — С. 10—15.

9. Ананченко М. Ю. К вопросу о сущности и факторах становлений профессиональной культури специалиста / М. Ю. Ананченко // Формирование профессиональной культури будущего специалиста [Текст] : материали Х областной студенческой научной конференции и международних педагогических чтений: сб. статей и тез. — Архангельск : [б. и.], 2003. — С. 11.

10. Сухомлинский В. А. Сто советов учителю [Текст] : избран. произвед. : в 5 т / В. А. Сухомлинский. — К. : Радянська школа, 1979. — 718 с.

11. Пономарьов О. С. Невідкладність проблем формування загальної професійної культури... — С. 88—92.

12. Крилова Н. Б. Формирование культуры будущего специалиста... — 140 с.

13. Модель Б. С. Профессиональная культура предпринимателя... — С. 10—15.

14. Попчук О. В. Теоретичні аспекти дефініції феномена професійної культури / О. В. Попчук // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”] [Текст]. — 2009. — Вип. 13. — С. 404—410. — (Серія “Психологія і педагогіка”).

15. Пасічник І. Д. Наукові записки [Електронний ресурс] / І. Д. Пасічник. — (Серія “Психологія і педагогіка”). — Режим доступу : http://vuzlib.com.ua/articles/book/22648-Naukov%D1%96_zapiski_ser%D1%96ja_psikh/39.html.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 І. О. Тарасюк