DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175741

Місцеве самоврядування та інвестиційні процеси: європейські процеси та вітчизняні реалії

З. О. Сірик

Анотація


Розглянуто питання наповнення місцевих бюджетів, зокрема шляхом залучення інвестицій. Проаналізовано закордонний досвід та вказані недоліки участі державних органів в інвестиційних процесах України. Зазначено, що визначальною умовою активної інвестиційної діяльності є ступінь інвестиційної привабливості та соціально-економічного розвитку держави і регіонів. Зауважено, що активізація інвестиційної діяльності дасть змогу досягти сталого соціально-економічного розвитку, а відтак призведе до більшого зацікавлення і активізації населення в належному функціонуванні і розвитку в регіоні.


Ключові слова


місцеве самоврядування; регіональний розвиток; інвестиційні процеси; територіальна громада; інвестиційна привабливість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України № 280/97-ВР вiд 21.05.1997 р. — Режим доступу : www.portal.rada.gov.ua.

2. Там само.

3. Там само.

4. Романова Т. В. Розвиток інвестиційного потенціалу в регіональній економічній політиці [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 / Т. В. Романова ; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. — Полтава : [б. в.], 2013. — С. 12.

5. Шевченко Н. І. Досвід системи державного гарантування іноземного інвестування в різних країнах / Н. І. Шевченко // Економіка та держава [Текст]. — 2015. — № 4. — С. 145.

6. Шевченко Н. І. Досвід системи державного гарантування іноземного інвестування в різних країнах... — С. 151.

7. Соскін О. І. ЄС та місцеве самоврядування: досвід вишеградських міст та українська перспектива [Текст] : наук.-метод. посіб. / О. І. Соскін, А. М. Матвійчук, Н. О. Матвійчук ; за заг. ред. О. І. Соскіна. — К. : Вид-во “Інститут суспільної трансформації”, 2012. — С. 32.

8. Шевченко Н. І. Досвід системи державного гарантування іноземного інвестування в різних країнах... — С. 159.

9. Там само. — С. 145.

10. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.09.1985 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.portal.rada.gov.ua.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 З. О. Сірик