DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175743

Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю

Л. Д. Полішкевич

Анотація


Визначено сутність поняття “взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю” та розглянуто пов’язані з ним дефініції. Досліджено функції такої взаємодії, охарактеризовано основні її форми, напрямки та механізми. Сформульовано пріоритетні принципи взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю.


Ключові слова


взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю; громадянське суспільство; зв’язки з громадськістю; органи місцевого самоврядування; співробітництво

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кожушко С. Взаємодія як філософське й психологічне поняття [Електронний ресурс] / С. Кожушко. — Режим доступу : http://social-science.com.ua/article/1221.

2. Теорія управління в органах внутрішніх справ [Текст] : навч. посіб. / за ред. В. А. Ліпкана. — К. : КНТ, 2007. — 884 с.

3. Завальна Ж. Щодо питання врегулювання взаємодії органів публічно влади у договірних формах / Ж. Завальна // Право України [Текст]. — 2010. — № 7. — С. 176—181.

4. Бабінова О. Взаємодія органів державного управління та місцевого самоврядування з громадськістю як предмет теоретичного аналізу / О. Бабінова // Вісник НАДУ [Текст]. — 2004. — № 3. — С. 345—353.

5. Конституція України [Електронний ресурс] : Закон № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254.

6. Муркович Л. Особливості взаємодії органів місцевого самоврядування і територіальної громади [Електронний ресурс] / Л. Муркович. — Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_03(10)/11mlistg.pdf.

7. Стойка А. В. Механізми ефективної взаємодії органів державної влади і громадських об’єднань на регіональному рівні [Текст] : автореф. дис. к. держ. упр.: 25.00.02. — Донецьк : Донецький держ. ун-т управління, 2006. — 24 с.

8. Взаємодія з громадськістю в умовах реалізації адміністративної реформи [Текст]. — Івано-Франківськ : Івано-Франківський центр науки, інновацій та інформатизації, 2012. — 195 с.

9. Там само. — С. 7.

10. Там само. — С. 38.

11. Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні [Текст] : навч.-метод. посіб. / ДП “Укртехінформ”. — К. : [б. в.], 2013. — 250 с.

12. Беззубко Л. В. Про деякі механізми взаємодії членів громади з органами місцевого самоврядування / Л. В. Беззубко, О. В. Скопець // Менеджер ДонДУУ [Текст]. — 2007. — № 1(39). — С. 76—81.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Л. Д. Полішкевич